Фото: Publicitātes foto

Tehnoloģiju attīstība un darba tirgus tendences mūsdienās maina arī veidu, kā mācāmies un iegūstam izglītību. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par mūžizglītību un dažādu izglītības veidu un formu kombinēšanu – paralēli tradicionālajām studiju formām (gan akadēmiskajām, gan profesionālajām) ir aizvien plašāka dažādu kursu un mācību izvēle, kas ļauj papildināt jau iegūtās zināšanas, regulāri atjaunot prasmes un saglabāt konkurētspēju darba tirgū. Īpaši spilgti tas izpaužas IT jomā, kas mainās un attīstās ļoti strauji. Katrai izglītības ieguves formai ir savi mērķi un priekšrocības, un ieguvēji viennozīmīgi būs tie, kuri atradīs veidu, kā kombinēt mācību un profesionālās pilnveides metodes.

Sekojot pasaules tendencēm, vairāki tehnoloģiju nozares uzņēmēji ir apvienojušies un radījuši "StartSchool" – 12 mēnešu ilgu mācību programmu, kas atšķiras no līdz šim pierastām izglītības pieejām, jo tā ir pilnībā balstīta tikai praksē un sniedz iespēju iegūt prasmes, ko uzreiz likt lietā darbā. Manuprāt, galvenā atšķirība starp šo programmu un, piemēram, augstāko izglītību, ir tā, ka augstākās izglītības uzdevumi un mērķi ir plašāki. Augstākā izglītība maina domāšanas veidu, palīdz atrast kopsakarības, pētīt, analizēt un izdarīt secinājumus. Katram no šiem izglītības veidiem ir sava vieta un loma kopējā sistēmā. Praksē balstīta īsāka programma apvienojumā ar bakalaura vai maģistra grādu var sniegt plašas un daudzpusīgas zināšanas, kas papildinātas ar praktiskajām iemaņām. Arī cilvēkiem ar doktora grādu šādas mācības ir iespēja pētniecību papildināt ar praktisko darbību un, iespējams, pat nodibināt savu uzņēmumu, lai savu pētījuma tēmu pārvērstu plaukstošā biznesā.

Svarīga sadarbība ar universitātēm

Īsākas programmas, kā "StartSchool" ir vairāk piemērotas tiem, kuri vēlas ļoti strauji apgūt praktiskas zināšanas un tās uzreiz pielietot darbā. Savukārt, akadēmiskās izglītības lielākā vērtība ir tāda, ka to jebkurā brīdī var papildināt ar praktiskajām iemaņām, vai arī otrādi – sākt ar praktisko un tad apgūt arī akadēmiskos aspektus. Augstākās izglītības programmas un tehnoloģiju uzņēmēju iniciatīva nav savstarpējā tiešā konkurancē, tās nevar aizstāt, bet var papildināt viena otru, tieši tāpēc strādājam pie sadarbības ar Rīgas Tehnisko universitāti un esam atvērti arī citām sadarbībām.

Dažādas mācību formas var pastāvēt vienlaikus

Pandēmija un tehnoloģiju attīstība ir būtiski mainījusi veidu, kā mācāmies - šobrīd studenti tiešsaistē var apgūt kursus daudzās universitātēs visā pasaulē, un izlases veidā noklausīties tikai tos atsevišķos kursus, kas viņiem ir saistoši attiecīgajā brīdī. Tajā pašā laikā aug arī pieprasījums pēc bakalaura un maģistra studijām, kas nozīmē ilgtermiņa saistības. Kāpēc visas šīs mācību formas var pastāvēt vienlaikus un tām ir pieprasījums? Galvenokārt, tāpēc, ka tās ir pavisam atšķirīgas pieejas. Cilvēki, kuri nopietni vēlas izprast kādu konkrētu nozari un kļūt par ekspertiem un speciālistiem šajā jomā, apzinās, ka ir nepieciešama iedziļināšanās, domāšanas maiņa un visaptveroša izpratne. To nevar izdarīt pāris mēnešos. Savukārt, ja kāds vēlas operatīvi pilnveidot praktiskās iemaņas un pēc iespējas ātrāk tās pārbaudīt praksē, piemērotākās ir tieši vairāku mēnešu mācības vai kursi. Tāpēc katrā situācijā ir svarīgi izvērtēt, ko sagaidām no mācībām, kāds ir mūsu mērķis, kādi ir nākotnes plāni, vai esam jau iesaistījušies darba tirgū, vai vēlamies dibināt savu uzņēmumu vai tāds jau ir nodibināts utt.

Īsākas mācības var veicināt interesi arī par bakalaura vai maģistra studijām

Atsevišķi kursi vai mācību programmas var papildināt iepriekš iegūto izglītību (bakalaura, maģistra vai doktora grādu) vai arī otrādi – kursi vai mācības var pamudināt uzsākt arī ilgāku studiju procesu. "Riga TechGirls" daudzo gadu pieredzē esam pieredzējušas ļoti daudz gadījumus, kad mācību dalībnieces pārliecinās par savu interesi tehnoloģiju jomā un, pateicoties tam, nolemj apgūt šo jomu arī universitātē, kļūstot par diplomētām speciālistēm.

Katrai nozarei ir atšķirīgas izglītības prasības

Izvēloties piemērotāko izglītības ieguves formu, jāņem vērā arī izvēlētā nozare, piemēram, karjera medicīnā, arhitektūrā, jurisprudencē un daudzās citās jomās nav iedomājama bez vairāku gadu studijām, bet, ja raugāmies uz programmēšanu vai sava uzņēmuma dibināšanu, tad jāatzīst, ka augstākā izglītība nereti nav primārā vajadzība. Tajā pašā laikā, ja ir vēlme kāpt pa karjeras kāpnēm, tad arī tehnoloģiju jomā būs vajadzīga augstākā izglītība. Programmēšanā primāri tiek vērtēta prasme risināt problēmas, tieši tas, ko piedāvās "StartSchool". Vēl svarīgs aspekts ir cilvēka rakstura īpašības, spēja mācīties patstāvīgi, plānot laiku un motivēt sevi. Ir cilvēki, kuriem daudz vairāk patīk mācīties savā tempā, attiecīgi, izmantojot pašvadītas mācīšanās platformas, un tādi, kuri dod priekšroku studijām tradicionālākā izpratnē, apmeklējot lekcijas, veidojot grupu darbus, diskutējot ar pasniedzējiem utt.

Interese par "StartSchool" aug

Domāju, ka gan darba devēji, gan akadēmiskās vides pārstāvji būs vienisprātis, ka mācīšanās visas dzīves garumā, īpaši tehnoloģiju jomā, ir "jaunais normālais". Jo straujāk mainās darba tirgus, jo ātrāk attīstās tehnoloģijas, jo vairāk mums jāmācās. Un liela daļa no mums ir gatavi mācīties, to apliecina arī lielā interese par "StartSchool" – jau šobrīd esam saņēmuši vairāk nekā 500 pieteikumus un ir atlikušas vēl dažas dienas (līdz 31. maija pusnaktij), lai paspētu pieteikties. Jāpiezīmē, ka pirmajā uzsaukumā tiks uzņemti 100 studenti, bet tiem, kuri šovasar netiks uzņemti, sniegsim iespēju pieteikties arī nākamajās reizēs. Veicot studentu atlasi, tiks ņemtas vērā vairākas lietas – loģikas tests tiešsaistē, darbam nepieciešamais angļu valodas līmenis un tos interesentus, kuri būs iekļuvuši trešajā atlases kārtā, aicināsim tikties klātienē, veikt dažus uzdevumus, kā arī piedalīties nelielā hakatonā. Tomēr nav jāuztraucas, dalībai hakatonā vai citām atlases kārtām, iepriekšējas zināšanas programmēšanā nav nepieciešamas.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !