Foto: Publicitātes attēli
Gudri bērni ir mūsu nākotnes sabiedrības pamats, kas tālāk virzīs valsts ekonomiku, vairos iekšzemes kopproduktu un cels mūsu labklājību. Lai šāda sabiedrība rastos, izglītības procesam ir jābūt mūsdienīgam, aizraujošam un uz nākotnes vajadzībām balstītam.

Šobrīd Latvijas izglītības iestāžu IT sistēmu tīkls un tā pārvaldība ir sadrumstalota un atkarīga no katras pašvaldības vai skolas. Katrs pēc savas rocības un iespējām var būvēt kaut ko unikālu un savādāku, turklāt katras unikālās IT sistēmas apkalpošanai nepieciešams datorspeciālists, kas to pārvalda. Ja sistēma būtu centralizēta, vienoti pārvaldāma, ar pieeju digitālām krātuvēm, mācību materiālu datu bāzēm, īpaši aizsargātām datu krātuvēm par skolēniem, mūsu bērniem būtu vienlīdzīgāka iespēja apgūt zināšanas, atbrīvotos tik ļoti nepieciešamais IT speciālistu resurss, kā arī skolotājiem un audzēkņiem pāreja no vienas skolas uz citu būtu daudz vienkāršāka.

Lai gan pastāv vienots izglītības standarts un vienlīdz gudri bērni mācās gan mazās, gan lielās skolās, tomēr atšķirīgais nodrošinājums jau no sākumskolas rada nevienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību.

Latvijā ir noteikts kādiem jābūt skolēnu krēsliem, tāfelēm u.tml., bet nav vienota standarta, kādam jābūt tīkla pieslēgumam, interneta ātrumam, tīkla drošībai, lejupielādes un augšupielādes ātrumam. Šiem parametriem nebūtu jāatšķiras dažāda izmēra skolās, daudz svarīgāk, lai vienādi labs un piemērots risinājums būtu pieejams katram bērnam. Lai tādu nodrošinātu, ir jāturpina virzība uz skolu tīkla optimizāciju, jo ir skaidrs, ka neesam tik turīgi un vienādas iespējas un kvalitāti nevarēsim garantēt skolās ar tikai dažiem desmitiem skolēnu.

Tā vietā ir jārada gudra un koordinēta transporta sistēma no attālākiem reģioniem uz lielajām skolām, lai mūsu bērni saņemtu patiešām labāko, jo mazāks skolu tīkls garantēs lielāku atdevi no ieguldītajām investīcijām.

Vienlaikus ar tehnisko risinājumu uzlabojumiem, kas ir visa pamatā, ir jāpilnveido arī vienota apmācību metodika, tostarp izmantojot jaunākās tehnoloģiju iespējas. Īpaši būtiski uzlabojumi ir nepieciešami eksakto zināšanu – matemātikas, fizikas, ķīmijas – apguvē, lai tās būtu skolēniem interesantas un uz nākotnes vajadzībām balstītas. Turklāt obligātais fizikas eksāmens ļautu nomērīt apgūto zināšanu līmeni un kvalitāti.

Centralizētas sistēmas izveidei ir jābūt valsts atbalstam, kam jāiet roku rokā ar izlēmīgiem un tālredzīgiem skolu tīkla optimizācijas pasākumiem. Būvējot vienotu IT tīklu, būtu jāaptver arī pašvaldību iestādes, bibliotēkas, slimnīcas, turklāt sistēmas pilnveides un attīstības iespējām jābūt atvērtām, jo attīstība tehnoloģiju jomā notiek ļoti strauji. Kad sistēma izveidota, jānodrošina vienota tās pārvaldība, atbalsts, palīdzības dienests visiem bērniem un skolotājiem. Turklāt tā jāveido tā, lai IT sistēma būtu attālināti vadāma un katrā skolā nebūtu vajadzības pēc augstākā līmeņa IT speciālista. Uzņēmumu darbība pierāda, ka tas ir efektīvāk un izdevīgāk!

Ir jāsaglabā individuālā skolotāja loma katrā klasē un svarīgi, lai skolotāji sistēmā var ērti orientēties un to lietot. Jāmazina digitālā plaisa – jāstrādā, lai visiem bērniem būtu vienādas iespējas ne tikai skolā, bet arī izglītības procesos mājās un nepieciešamības gadījumā mācības varētu nodrošināt arī attālināti, lai nerastos informācijas plūsmas aiztures, skolēni labi redzētu un dzirdētu skolotāju un skolotājs – bērnus. Izglītības sistēmai jābūt digitāli iekļaujošai un jāveido tādi sabiedrības locekļi, kuri spēj analizēt, māk sevi pasargāt un lietot tehnoloģijas droši.

Iepriekš minēto iemeslu dēļ, mēs esam radījuši vadlīnijas tehnoloģiju prasībām skolās mācību procesa nodrošināšanai, kuras var kalpot par pamatu vienotas sistēmas veidošanai. Tās noteikti ir attīstāmas un papildināmas, bet labs starts vienotai izpratnei par pašiem pamatiem. Rekomendācijas ietver informāciju par vēlamo Interneta pieslēguma ātrumu, ugunsmūra nepieciešamību, lai skolas iekšējo tīklu nodalītu no publiskā un nodrošinātos pret uzbrukumiem vai nesankcionētām darbībām, fiksēto iekārtu, piemērām, datoru, interaktīvo tāfeļu, printeru saslēgšanu vienotā tīklā, WiFi piekļuves punktiem u.c.

Mēs vēlamies sniegt savu artavu izglītības sistēmas pilnveidošanai, esam gatavi līdzdarboties, atbalstīt, nākt ar idejām, lai kopīgiem spēkiem attīstītu mūsu izglītības sistēmu. Esmu pārliecināts, ka uzstādot mērķi izveidot Eiropā labāko vispārējās izglītības sistēmu, to varam izdarīt!

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!