Foto: Privātais arhīvs
Pēdējo trīsdesmit gadu laikā privātskolas ir ieņēmušas svarīgu vietu Latvijas izglītības sistēmā, pārbaudot un realizējot dažādu inovatīvu izglītības pieeju iespējas. Pretēji skolēnu skaita samazinājumam valsts un pašvaldību skolās privātajās mācību iestādēs 2023./24. mācību gadā izglītojamo skaits pieauga par 17%. Tomēr šobrīd šo skolu eksistence ir apdraudēta.

Tuvākajā laikā varētu tikt pieņemts valdības lēmums, ka privātajās skolās nosakāms tāds pats kvantitatīvais kritērijs skolēnu skaitam 7.–12. klašu grupās, kāds tas varētu tikt noteikts valsts skolās. Proti, definējot, ka minimālais skolēnu skaits šajās klašu grupās ir ne mazāks par 30, kas savukārt noteiktu skolām piešķiramās dotācijas. Valsts līdzfinansējums privāto izglītības iestāžu darbībai ir svarīga komponente, bez kuras būtu apdraudēta lielas daļas privāto izglītības iestāžu pastāvēšana.

Realizējot šo valdības lēmumu, tiktu sagrauti visi principi, par kuriem iestājas privātskolas, un visi iemesli, kāpēc šīs skolas izvēlas vecāki. 2023. gada izskaņā tika veikts pētījums par to, kāds ir privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības nodrošināšanā un attīstības mērķu sasniegšanā. Pētījuma rezultāti skaidri apliecina, ka ģimenes un izglītojamie izvēlas privātās izglītības iestādes tāpēc, ka šo skolu piedāvātā izglītības pieeja tiek vērtēta kā mūsdienīga un kvalitatīva, kas ietver ne tikai izglītības saturu vai skolēnu sasniegumus mācībās, bet arī tādus nozīmīgus faktorus kā iekšējais klimats un kultūra, individuāls pedagogu atbalsts, visus iekļaujoša izglītība, ko iepriekš nevarēja saņemt citās izglītības iestādēs. Privātskolas piedāvā izglītību atbilstoši specifiskām izglītojamo un viņu vecāku vajadzībām, interesēm un vērtībām.

UZZIŅAI:

✔ Pirmā privātskola Latvijā ir dibināta 1991. gadā.

✔ Pašlaik mūsu valstī darbojas 74 privātskolas, neskaitot pirmsskolas izglītības iestādes un tālmācības skolas.

✔ Privātskolas atrodas visā Latvijas teritorijā. Rīgā un tās reģionā ir 52 skolas, Vidzemes plānošanas reģionā – 9; Zemgalē – 5; Kurzemē un Latgalē – pa 4 skolām.

✔ 2023./24. mācību gadā privātajās mācību iestādēs reģistrēti 15 479 skolēni (1.-12. klasē), kas ir par 2293 bērniem jeb 17,4 % vairāk nekā gadu iepriekš.

Uzskatu, ka ir nepieciešams precizēt, par kādām privātskolām ir pamatots iemesls celt trauksmi. Tātad tās ir privātskolas, kas ir speciāli veidotas, fokusējoties uz bērnu individuālajām vajadzībām, proti, lai skolēnus ar īpašām mācīšanās vajadzībām iekļautu izglītības sistēmā un dotu iespēju nākotnē studēt, nevis nošķirtu no vienaudžiem un jau no skolas vecuma viņiem būtu jāsaskaras ar sabiedrības sadrumstalotību. Mēs runājām par privātskolām, kurās ir personalizēta un iekļaujoša izglītības pieeja, radot drošu un patīkamu emocionālo vidi. Piebilstams, ka šādas privātskolas atrodas ne tikai Rīgā, bet arī lauku reģionos. Mēs runājām par privātskolām, kur vecāku līdzmaksājums ir 40 eiro mēnesī.

Latvijas Privātskolu asociācija ir apkopojusi 640 vecāku viedokļus par iemesliem, kāpēc viņi saviem bērniem izvēlējušies privāto mācību iestādi. Svarīgākie secinājumi: mazāks skolēnu skaits klasēs, lielāka skolas personāla un pedagogu veltīta uzmanība, un, pats svarīgākais – individuāla un iekļaujoša pieeja skolēniem.

Privātskolas ir pirmās, kas ikdienas praksē ievieš visas jaunās mācību programmas, kuras izglītības procesā integrē skolēnus ar dažādiem mācīšanās izaicinājumiem un sniegumiem. Viena no privātskolu darba veiksmes atslēgām ir salīdzinoši nelielais skolēnu skaits klasēs, kas pedagogiem rada iespēju ar izglītojamajiem daudz vairāk strādāt individuāli. Daudz tiek diskutēts par Latvijas izglītības sistēmas kvantitatīvajiem rādītājiem. Rodas jautājums – kurp mēs virzāmies, ja 30 skolēni vidusskolas klašu grupā kļūs par normu? Ir satraucoši, ka Latvijas skolēnu rezultāti eksāmenos arvien pasliktinās. Vai milzīgajās klašu grupās, kurās pedagogiem būs jāstrādā ar vēl lielāku noslodzi, jauniešiem palīdzēs sasniegt labākus rezultātus?

Valsts finansējuma īpatsvars privāto izglītības iestāžu kopējā budžetā ir nozīmīga komponente, bez kuras tiek apdraudēta liela daļa privāto izglītības iestāžu. Ņemot vērā privātskolu īpašo nišu izglītības sistēmā, skolu tīkla optimizācijas kvantitatīvo prasību izpildīšana draud ar privātskolu slēgšanu.

Kvantitatīvo rādītāju piemērošana privātskolām nopietni ietekmē Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 13. pantā noteiktās vecāku tiesības brīvi izvēlēties saviem bērniem ne vien valsts varas orgānu dibinātās skolas, bet arī citas skolas, kas atbilst tam izglītības prasību minimumam, kādu var noteikt vai apstiprināt valsts, un brīvību sekmēt savu bērnu reliģisko un tikumisko audzināšanu saskaņā ar savu pārliecību. Privātskolas izmanto visā pasaulē atzītas alternatīvās mācību metodes, kas nav savienojamas ar kvantitatīvo rādītāju piemērošanu.

Latvijas privātskolu darba rezultāti iekļaujošās izglītības vajadzību īstenošanā, individualizētais darbs ar īpaši talantīgajiem bērniem un skolēniem ar mācīšanās izaicinājumiem ir uzskatāmi pierādījuši šo skolu nepieciešamību mūsu valsts izglītības sistēmas mērķu sasniegšanai. Turklāt tieši privātskolas visus šos gadus ir aktīvi un novatoriski iesaistījušās dažādu inovatīvu izglītības pieeju realizēšanai lielākos izglītības mērogos – projektos pamatota mācīšanās, STEM/STEAM un citas.

Aicinām lēmumpieņēmējus uzklausīt privātskolu viedokli un lemt par to turpmāko likteni, vadoties pēc kvalitatīvajiem radītājiem, piemēram, valsts centralizēto eksāmenu vērtējumiem, akreditāciju rezultātiem un citiem, kas attiecināmi uz konkrētās izglītības iestādes darba kvalitāti! Privātskolu pārstāvji ir gatavi iesaistīties darba grupās par vispārējās izglītības jautājumiem un sniegt pieredzē pamatotas konsultācijas par dažādām pedagoģiskām pieejām, tādejādi atbalstot mūsdienīgu, 21. gadsimtam atbilstošu izglītības pārmaiņu ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!