Foto: no privātā arhīva

"Situācija ir sarežģīta un nav viennozīmīga," tā patlaban par situāciju saistībā ar tirdzniecības ēku Rīgā, Dzirciema ielā 42, jautāta, vai cilvēki ir bijuši apdraudēti, izsakās "Rimi Latvia" mārketinga un sabiedrisko departamenta vadītāja Kristīne Ciemīte. Veikalā joprojām atrodoties "Rimi" preces un iekārtas. "Lidl" savu tālāko rīcību pagaidām nekomentē, bet uzsver ēkas bīstamību cilvēkiem.

Kā portāls "Delfi" jau rakstīja, Latvijas tirgū ienākošais mazumtirdzniecības tīkls "Lidl" šo ēku ir iegādājies, samaksājot 8,12 miljonus eiro ("Colliers International" dati), un pēc tam tā piesaistītie eksperti secinājuši, ka ēka ir bīstama, jo draud sabrukt tās jumts, un, visticamāk, nojaucama. "Lidl" tehnisku iemeslu dēļ ir liedzis tās tālāku izmantošanu visiem līdzšinējiem nomniekiem, no kuriem lielākais jau daudzus gadus bijis konkurējošais mazumtirdzniecības tīkls "Rimi".

"Rimi" stāsts

"Rimi Latvia" pārstāve norāda, ka vēsturiski "Rimi Latvia" veikals šajā ēkā atrodas jau no 2004.gada, kad tā tika uzcelta. Kopš tā laika vairākkārt esot mainījušies ēkas īpašnieki. "Mēs vienmēr esam bijuši viens no nomniekiem šajā tirdzniecības centrā. 2015. gadā īpašnieki veica centra rekonstrukciju, paplašinot ēku," stāsta Ciemīte.

Viņa norāda, ka "jau kopš 2020. gada aprīļa, kad par ēkas Dzirciema ielā 42 īpašniekiem kļuva uzņēmums "Lidl Latvija", viņu pārstāvji mēģināja vienoties ar mums par mūsu nomas līguma termiņa samazināšanu šajā tirdzniecības centrā". "Lidl Latvija" esot saistošs "Rimi Latvia" nomas līgums, kas slēgts vēl ar iepriekšējiem ēkas īpašniekiem un ir spēkā līdz 2022.gada 29.augustam.

"Savstarpēji šo jautājumu risinām kopš pagājušā gada. Teorētiski toreiz varēja pieņemt, ka SIA "Lidl Latvija" interesēs bija pēc iespējas ātrāk uzsākt savu biznesa interešu attīstību šajā objektā un vecie nomas līgumi ar nomniekiem ar gariem nomas termiņiem kavē šos mērķus jaunā nākotnes veikala attīstībai. Iespējams, ēkas pārbūve arī tolaik nebija racionālākais risinājums, līdz ar to ēka būtu nojaucama pēc iespējas ātrāk, nevis veicamas investīcijas esošās ēkas uzlabošanā," pieļauj Ciemīte.

"Rimi Latvia" rīcībā esot Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) 2020. gada 17. decembra atzinums par būves ekspluatācijas pārbaudi, kurā ir fiksēts, ka 2020. gada 31. augustā ir veikta tehniskā apsekošana ēkā, lai sagatavotos projektēšanai (SIA Inženieru birojs "Būve un Forma"), kurā bijušas sekojošas rekomendācijas ēkas īpašniekiem SIA "Lidl Latvija": lai saglabātu ēkas noturību, nav pieļaujama nekāda veida pārbūve, kas ietver nenesošo konstrukciju demontāžu; lai nepieļautu ēkas konstrukciju vai to elementu pārslodzi, nepieciešams attīrīt lietus ūdens uztvērējus un veikt lietus ūdens novadīšanas sistēmas tīrīšanu; veikt sniega tīrīšanu, ja sniega segas biezums pārsniedz 0.30m (0.30kN/m2); sniega tīrīšanu veikt tā, lai nepārsniegtu noteikto slodzi; nepieciešams attīrīt nojumju jumta segumu no sūnām, kā arī nepieciešams nostiprināt plakātus.

Tāpat dokumentā esot fiksēta 2020 gada 24. novembra apsekošana ar BVKB, un tas joprojām norādot, ka ēka ir ekspluatējama, nevis avārijas stāvoklī. Līdz ar to "Rimi Latvia" rīcībā neesot bijusi informācija par to, ka ēka nebūtu ekspluatējama un steidzami nojaucama, no dokumentiem esot saprotams, ka ēkā ir jāveic uzlabojumi, jo ir dažādas nepilnības.

"Tā kā "SIA Lidl Latvija" jau pagājušā gadā BVKB vairākkārt aktualizēja jautājumu par ēkas nojaukšanu, saņēmām jautājumus arī no BVKB, kā vērtējam šo situāciju. BVKB esam komentējuši, ka situācija no vienas puses ir mūsu un SIA "Lidl Latvija" juridisks jautājums par nomas līgumu, no otras puses, mūsu rīcībā nav bijusi informācija, ka ēka būtu nekavējoties jānojauc kā bīstama, jo balstāmies uz šiem pašiem BVKB dokumentiem, kas ļauj ēku ekspluatēt," skaidro Ciemīte.

"Rimi" pārstāve uzsver, ka "5.martā pēkšņi saņēmām "Lidl Latvija" vēstuli nekavējoties pārtraukt ēkas ekspluatāciju, balstoties uz būvinženieru SIA "Konstruktoriks" informatīvo vēstuli". "Mēs vienmēr esam rūpējušies par savu darbinieku un pircēju drošību, mūsuprāt, ja ēka nav ekspluatējama, tātad tā ir jāaizver pilnībā līdz visu apstākļu noskaidrošanai, neielaižot tajā nevienu, nevis jāaicina visi pabeigt tirdzniecību un izvest preces. Mūs ļoti uztrauc situācija, ka bija jāpaiet gandrīz divām nedēļām no brīža, kad "Lidl" uzzināja par problēmām ēkas ekspluatācijā un tikai tad tika informēti nomnieki. Mums joprojām neizdodas no SIA "Lidl Latvija" saņemt detalizētos būvinženieru slēdzienus, "Lidl Latvija" neiepazīstina ar tiem mūsu nekustamā īpašuma speciālistus, līdz ar to ir grūti spriest, kas notika pēdējo divu mēnešu laikā kopš pēdējā BVKB slēdziena par to, ka ēku var ekspluatēt," skaidro Ciemīte.

"Situācija ir sarežģīta un nav viennozīmīga, tādēļ gaidām BVKB, Latvijas Būvinženieru savienības slēdzienus par "Lidl Latvija" būvinženieru biroju iesniegto slēdzienu pārbaudi un vajadzības gadījumā esam gatavi piesaistīt arī citus būvinženieru birojus, lai iegūtu vēl vairāk ekspertu slēdzienus. Kopš 6.marta veikalā joprojām atrodas mūsu preces un iekārtas, kuras neplānojam izvest pirms nebūs BVKB slēdziena. Mēs nesūtīsim šajā ēkā savus darbiniekus un servisa kompānijas, kamēr nebūs pilnīgas skaidrības par situāciju," viņa akcentē.

Ciemīte uzsver, ka "Rimi Latvia" ir 32 tirdzniecības centru īpašnieks Latvijā (tajā skaitā, piemēram, t/c "Aleja", t/c "Valdemārs", t/c "Spice" daļa, t/c "Vivo" u.c.) un "sev piederošo centru uzraudzību un komunikāciju dažādās situācijās ar nomniekiem veicot atvērti, skaidri un nekavējoties reaģējot".

"Runājot par drošības kontroli "Rimi Latvia" veikalos – organizējot ēku uzturēšanu veicam visus normatīvajos aktos noteiktos uzraudzības pasākumus, tajā skaitā periodisku ēku tehnisko apsekošanu, piesaistot atbilstošus speciālistus. Ēku un inženiersistēmu ikdienas uzturēšanai piesaistīti specializēti uzņēmumi, kuru uzdevumos ietilpst arī regulāra ēku un inženierisistēmu apsekošana un tehniskā stāvokļa izvērtējums," viņa informē.

"Ir bijušas situācijas, kur būtisku būvniecības defektu vai citu aizdomu gadījumā esam vēruši ciet centrus nekavējoties līdz visu apstākļu noskaidrošanai. Tikpat skaidra un atklāta komunikācija mums ir ar citu centru īpašniekiem, kur esam nomnieki – piemēram, "Alfa", "Galerija Centrs", "Galerija Rīga" u.c.). Šajā gadījumā ar Dzirciema 42 tirdzniecības centru diemžēl situācija joprojām ir neskaidra, jo mums nav pieejama pilnvērtīga informācija," pauž "Rimi Latvia" pārstāve.

"Lidl" stāsts

Savukārt "Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis sarunā ar portālu "Delfi" akcentē ēkas bīstamību cilvēkiem, uzsverot, ka draudēja sabrukt tās jumts, tādēļ uzņēmums esot rīkojies bez kavēšanās. Rudzītis ļauj iepazīties ar 22. februāra atzinumu, kā arī izvilkumu no 1. marta atzinuma.

Pirmais ("Konstruktoriks") atzinums par ēkas tehnisko stāvokli esot saņemts 22. februārī. 23. februārī "Lidl Latvija" rakstiski vērsies pie BVKB ar lūgumu sniegt savu atzinumu. Rakstisks atzinums neesot saņemts vēl šobrīd. Tādēļ 24. februārī "Lidl Latvija" vērsies arī pie "Būve un Forma", lai saņemtu papildus atzinumu par ēkas Dzirciema ielā 42 nesošo konstrukciju stāvokli un ekspluatācijas drošumu.

"Balstoties uz šiem slēdzieniem, mēs nekavējoties sākām sagatavošanas darbus ēkas ekspluatācijas apturēšanai, par ko nomnieki tika informēti 5. marta rītā. Tirdzniecības centrs tika slēgts no 6. marta. Pašlaik tiek nodrošināta ēkas diennakts apsardze, un uz vietas atrodas inženieris – eksperts, kas veic telpu monitoringu, kamēr notiek telpu atbrīvošana.

Iegādājoties šo ēku 2020.gada pavasarī, "Lidl Latvija" nezināja par tās esošajiem trūkumiem. Tāpēc, tiklīdz ieguvām ekspertu atzinumus par ēkas tehnisko stāvokli, "Lidl Latvija" pieņēma atbildīgu lēmumu apturēt tirdzniecības centra darbību. Mēs apzinājāmies, ka šāda rīcība nomniekiem sagādās neērtības un pat zaudējumus, taču, mūsuprāt, ekspertu identificētie riski prasīja tirdzniecības centra slēgšanu," viņš skaidro.

"Būve un Forma" atzinums saņemts 2021. gada 1. martā. Atzinums esot ļoti plašs un detalizēts, tāpēc Rudzītis sarakstē ar "Delfi" pievieno atbildes, kas apliecinot ēkas Dzirciema ielā 42, neatbilstību normatīvu prasībām.

"Jautājums: Kāda ir atklāto defektu ietekme uz ēkas drošumu? Vai tiek apdraudēta cilvēku dzīvība?

Atbilde: Atsevišķu defektu ietekme uz ēkas drošumu ir būtiska. Varam pieņemt, ka līdz šim ēkas noturība tikusi nodrošināta, pateicoties vairāku labvēlīgu apstākļu sakritībai:

a) Faktiskās slodzes, kuras iedarbojas uz ēku (piemēram, sniegs, vējš), līdz šim ir bijušas mazākas nekā būvnormatīvos paredzētās;

b) Būvkonstrukciju materiāla drošuma koeficienti, kurus ņem vērā saskaņā ar normatīviem, samazina konstrukciju aprēķina nestspēju, kā rezultātā faktiskā nestspēja dabā var būt lielāka;

c) Dažādas ēkas norobežojošās konstrukcijas (piemēram, jumta rievotā skārda apšuvums, sendvičpaneļi, nenesošās starpsienas) pilda nesošo konstrukciju funkcijas, sadalot slodzes starp ēkas karkasa elementiem, kas nav pieļaujams. Pašnesošo konstrukciju nestspējas rezerves ir ierobežotas. Saskaņā ar būvniecības likuma 9. pantā izvirzītajām būves būtiskajām prasībām uz mehānisko stiprību un stabilitāti, tā netiek nodrošināta.

Jautājums: Vai Jūsu tehniskās apsekošanas atzinumā ietvertie ieteikumi ēkas ekspluatācijas turpināšanai ir vērtējami kā tādi pasākumi, kas var nodrošināt minimālu ēkas drošumu tikai īstermiņā? Vai šie pasākumi pilnībā novērš ar ēkas tehnisko stāvokli saistītos riskus (cilvēku dzīvības apdraudējumu)? Lūgums norādīt aptuvenu termiņu, kurā, Jūsuprāt, ēkas īpašnieks varētu turpināt ēkas ekspluatāciju, ievērojot Jūsu tehniskās apsekošanas atzinumā norādītās rekomendācijas?

Atbilde: Lai arī uzskaitītie priekšnoteikumi palielina ēkas drošību, tomēr tie ir tikai īstermiņa pasākumi.

Ekspluatācijas laikā var būt situācija, ka ēkas konstrukcijas var tikt noslogotas ar būvnormatīvos paredzētām ārkārtējas situācijas slodzēm. Šādā situācijā atsevišķu elementu pārslogošana var izraisīt iespējamu sabrukumu. Turklāt jāņem vērā, ka šobrīd atsevišķi nenesošie elementi, piemēram, sendvičpaneļi un nenesošās starpsienas pilda nesošo konstrukciju funkcijas, lai gan nav tam paredzētas."

Rudzītis arī citē SIA "Konstruktoriks" atzinumu, kas saņemts 2021. gada 22. februārī "Par tirdzniecības centra ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 42 neatbilstošo tehnisko stāvokli". Tajā teikts: "SIA "Lidl Latvija" uzdevumā SIA "Konstruktoriks" veicis tirdzniecības centra ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 42 tehnisko apsekošanu, kuras ietvaros konstatēts, ka ēkas nesošajām konstrukcijām ir būtiski konstruktīvie trūkumi (piemēram, ēkas karkasa kolonnu, kopņu un siju nestspēja neatbilst normatīvo aktu prasībām, ēkai pietrūkst būtiski telpisku noturību nodrošinošie saišu elementi). Tādējādi ir secināms, ka ēkas tērauda karkasa būvkonstrukciju nestspēja neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām par būves mehānisko stiprību un stabilitāti. Konstatētie defekti (nesošo būvkonstrukciju pārslodzes) apdraud ēkas drošumu (tai skaitā, cilvēku dzīvību), līdz ar ko mēs iesakām pārtraukt ēkas ekspluatāciju. SIA "Lidl Latvija" kā īpašniekam ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai pie nelabvēlīgām slodžu kombinācijām novērstu nesošo elementu pārslogošanu un iespējamu jumta sabrukšanu. Ņemot vērā nepieciešamo pastiprināšanas būvdarbu visaptverošo raksturu un esošo konstrukciju neatbilstošo nestspēju un stāvokli, mēs rekomendējam ēkas virszemes konstrukcijas nojaukt pilnā apjomā un ēkas būvniecībai izmantot tikai jaunas nesošās būvkonstrukcijas."

BVKB pārstāve Elīna Balgalve komentāru par situāciju ēkā Dzirciema ielā 42 portālam "Delfi" sola sniegt vēlāk, iespējams, pirmdien.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!