Foto: Publicitātes attēli

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2023. gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) samazinājies par 0,3% salīdzinājumā ar 2022. gadu. IKP faktiskajās cenās pērn bija 40,3 miljardi eiro.

2023. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2022. gada 4. ceturksni, pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētiem datiem IKP palielinājies par 0,1%. Salīdzinot ar 3. ceturksni, IKP salīdzināmajās cenās pēc sezonāli un kalendāri koriģētiem datiem palielinājies par 0,8%. Faktiskajās cenās IKP 4. ceturksnī bija 10,7 miljardi eiro.

Ražošanas aspekts

(2023. gads pret 2022. gadu, salīdzināmajās cenās)

Ražojošo nozaru pievienotā vērtība 2023. gadā samazinājās par 1,4%, bet pakalpojumu nozaru – pieauga par 0,8%.

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares apjoms samazinājās par 8,1%, ko veicināja produkcijas apjoma samazinājums augkopībā un lopkopībā par 7,8% un mežsaimniecībā un mežizstrādē – par 9,2%, bet zivsaimniecības nozarē vērojams pieaugums par 2,2%.

Kritums kūdras ieguvē un pārstrādē par 19,9%, kā arī grants un smilts karjeru izstrādē par 18,9% ietekmēja kopējo ražošanas apjomu samazinājumu ieguves rūpniecības nozarē par 19,5%.

Pēc ilggadīga pozitīva ieguldījuma kopējās ekonomikas attīstībā apstrādes rūpniecība uzrādījusi kritumu par 5,2% un radīja lielāko negatīvo ietekmi (-0,7 procentpunkti) uz kopējo pievienoto vērtību. Kritumu uzrādīja 15 no 22 apstrādes rūpniecības apakšnozarēm. Pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības apakšnozarē – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā apjomi samazinājās par 8,4%. Lejupslīde vērojama arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā – kritums par 6,2%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 16,8%, mēbeļu ražošanā – par 20,8%, kā arī farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā. Pozitīvi kopējo nozares pievienoto vērtību ietekmēja izaugsme pārtikas produktu ražošanā par 4,0%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 12,4%, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 15,3%.

Elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā ražošanas apjomi samazinājās par 0,8%.

Pēc vairāku gadu negatīvām tendencēm būvniecības produkcijas pievienotā vērtība 2023. gadā palielinājās par 18,6% un bija galvenais pozitīvi ietekmējošais faktors IKP attīstībā (+0,8 procentpunkti). Ēku būvniecības apjomi gada laikā pieauga par 26,8%, inženierbūvniecības apjomi – par 10,8% (tajā skaitā pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība – par 36,7%, pārējā inženierbūvniecība – par 35,7%, bet ceļu un dzelzceļu būvniecība samazinājās par 2,7%). Specializēto būvdarbu apjomi gada laikā palielinājās par 17,8% (tajā skaitā ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana – par 19,7%, elektroinstalācijas ierīkošana, cauruļvadu uzstādīšana un citas līdzīgas darbības – par 21,0%, būvdarbu pabeigšanas darbi – par 9,5%, bet citi specializētie būvdarbi – par 18,9%).

Mazumtirdzniecība samazinājās par 2,5%, tajā skaitā nepārtikas preču mazumtirdzniecība samazinājusies par 1,8%, bet pārtikas preču mazumtirdzniecība – par 3,8%. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts palielinājās par 11,1%, bet vairumtirdzniecībā vērojama lejupslīde par 11,3%.

Negatīvu izaugsmi 2023. gadā uzrādīja visas transporta un uzglabāšanas apakšnozares, izņemot aviotransportu (pieaugums par 25,9%). Sauszemes un cauruļvadu transportā kritums par 5,2%, ūdens transporta jomā – par 11,9%, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās sniegto pakalpojumu apjoma kritums par 13,7%, pasta un kurjeru darbībās – par 3,0%. Kopumā transporta un uzglabāšanas nozares pievienotā vērtība saruka par 7,8%.

Izmitināšanas un ēdināšanas sniegto pakalpojumu apjoms palielinājies par 7,4%, tai skaitā izmitināšanā – par 1,5% un ēdināšanas pakalpojumos – par 9,4%.

2023. gadā informācijas un komunikāciju nozare palielinājusies par 3,0%, tajā skaitā lielākajās apakšnozarēs: datorprogrammēšanā un konsultēšanā – par 9,7% un informācijas pakalpojumu sniegšanā – par 7,0%. Savukārt kritums vērojams telekomunikāciju pakalpojumos par 9,9%.

Finanšu un apdrošināšanas nozare palielinājusies par 2,6%. Apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas nozares pieaugumu par 15,0% noteica bruto parakstīto prēmiju pieaugums nedzīvības apdrošināšanā un pensiju plāna dalībnieku iemaksu pieaugums privātajos pensiju plānos (3. pensiju līmenis). Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbību papildinošās darbībās pieaugumu 6,4% apmērā ietekmēja tādas darbības kā operācijas ar vērtspapīriem un finanšu tirgus vadīšana. Savukārt finanšu pakalpojumu nozarē ir bijis samazinājums 1,2% apmērā.

CSP atzīmē, ka faktiskajās cenās banku pievienotā vērtība ir pieaugusi būtiski – par 55,3%, tomēr šis pieaugums ir noticis uz sniegto pakalpojumu cenu pieauguma rēķina (piemēram, banku izsniegto kredītu procentu likmju celšana).

Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozares apjoms 2023. gadā krities par 1,0%. Nozares attīstību veicināja izaugsme centrālo biroju darbībās, konsultēšanā komercdarbībā un vadībzinībās (par 8,1%), arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumos, tehniskajā pārbaudē un analīzē (par 12,7%), citu profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšanā (par 2,6%). Savukārt negatīvi nozares attīstību ietekmēja kritums juridisko un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā (par 2,0%) un reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu sniegšanā (par 22,7%).

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbību nozares pieaugumu par 5,4% veicināja pozitīva attīstība iznomāšanas un ekspluatācijas līzinga pakalpojumu sniegšanā – par 4,1% un ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumu sniegšanā – par 36,7%. Negatīvi nozari ietekmēja kritums darbaspēka meklēšanā un nodrošināšanā ar personālu – par 11,3%, apsardzes un izmeklēšanas sniegtajos pakalpojumos – par 2,3% un biroju administratīvajās darbībās – par 2,4%.

Mākslas, izklaides un atpūtas jomas veiksmīgā darbība veidoja nozares pieaugumu pret iepriekšējo gadu par 11,7%. Nozares attīstību veicināja pieaugums radošajās, mākslinieciskajās un izklaides darbībās par 17,8%, sporta nodarbībās, izklaides un atpūtas darbībās – par 12,6%, kā arī azartspēļu un derību apakšnozarē – par 8,3%.

Produktu nodokļu (galvenokārt, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes un muitas nodokļi) apjoms 2023. gadā samazinājās par 5,1%.

Izlietojuma aspekts

(2023. gads pret 2022. gadu, salīdzināmajās cenās)

2023. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu mājsaimniecību kopējie izdevumi samazinājušies par 1,0%. Patērētās pārtikas apjoms, kas iegādāts gan mazumtirdzniecībā, gan e-vidē samazinājās par 3,4%. Par 7,3% samazinājies ar mājokli saistīto preču un pakalpojumu (izdevumi par mājokli, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais) izmantošanas apjoms. Mājsaimniecības par 6,3% vairāk izmantojošas transportu (sabiedriskais transports, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija).

Valdības galapatēriņa izdevumi palielinājušies par 7,0%.

Ieguldījumi bruto pamatkapitāla veidošanā auguši par 8,2%, tai skaitā mājokļos, citās ēkās un būvēs palielinājušies par 18, %, ko galvenokārt ietekmēja zemais bāzes līmenis 2022. gadā. Ieguldījumi mašīnās un iekārtās, tai skaitā transporta līdzekļos samazinājušies par 0,3%, intelektuālā īpašuma produktos (pētniecība, datoru programmatūra, datubāzes, autortiesības u.c.) – par 0,8%.

Preču un pakalpojumu eksporta apjomi samazinājušies par 5,9%, tai skaitā preču eksporta – par 7,1%, bet pakalpojumu eksporta – par 2,6%. Galvenās eksporta preces bija koks un koka izstrādājumi (izņemot mēbeles), mehānismi un mehāniskas ierīces, kā arī elektroierīces un elektroiekārtas. 2023. gadā galvenie eksportētie pakalpojumi: transporta pakalpojumi un citas saimnieciskās darbības pakalpojumi (pētniecības un attīstības, profesionālie un vadībzinību, tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi).

Preču un pakalpojumu imports samazinājies par 2,9%, tai skaitā preču importa apjomi samazinājušies par 3,9%, bet pakalpojumu imports pieaudzis par 2,5%. Galvenokārt tika importēti minerālprodukti, elektroierīces un elektroiekārtas, sauszemes transporta līdzekļi un to daļas. Svarīgākie importētie pakalpojumi: transporta pakalpojumi un citas saimnieciskās darbības pakalpojumi.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!