Foto: F64
Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 5.jūlijam reģistrējis jau 130 198 mantiskā stāvokļa deklarācijas, no kurām 82 deklarācijās iedzīvotāji norādījuši ap 2,75 miljonus latu nelegāli gūto ienākumu, informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā.

VID dati lecina, ka likumā noteiktajā termiņā - līdz 1.jūnijam - bija iesniegtas 124 232, bet pēc termiņa - 5966 deklarācijas. VID gan norāda, ka termiņā iesniegto deklarāciju skaits vēl varētu palielināties, jo par savlaicīgi iesniegtām Ieņēmumu dienests atzīst arī tās deklarācijas, ko iesniegs cilvēki, kuri to līdz 1.jūnijam nebija varējuši izdarīt attaisnojošu iemeslu dēļ, piemēram, to nav varējuši izdarīt jūrnieki, atrodoties izbraukumā.

Kopumā 82 personām par līdz šim nedeklarētajiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamajiem 2 749 895 latu ienākumiem aprēķināts 412 226 latu IIN, no kura valsts budžetā samaksāti 327 389 lati.

VID arī norāda, ka joprojām tiek turpināta saņemto sākumdeklarāciju deklarāciju reģistrēšana, ko Ieņēmumu dienests cer pabeigt līdz jūlija beigām. Tad arī varētu kļūt zināms kopējais sākumdeklarāciju skaits.

Par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarāciju saturu plašāku sabiedrību VID sola informēt ne ātrāk kā augustā vai pat septembrī.

VID norāda, ka patlaban vēl nav iespējams raksturot deklarāciju saturu un atbildēt uz jautājumu par to, ko visbiežāk iedzīvotāji deklarācijas norādījuši. To VID varētu būt gatavs darīt tuvāko mēnešu laikā - augustā vai septembrī.

VID atgādina, ka fiziskai personai ir tiesības precizēt iesniegtajā mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļautās ziņas triju mēnešu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas, iesniedzot jaunu mantiskā stāvokļa deklarāciju un tajā veicot atzīmi, ka tiek iesniegta precizēta deklarācija.

Tāpat, ja personai objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju likumā noteiktajā termiņā - līdz 2012.gada 1.jūnijam ieskaitot, piemēram, jūrniekiem, atrodoties izbraukumā, personai ir pienākums deklarāciju iesniegt triju mēnešu laikā pēc attiecīgo iemeslu izbeigšanās, pievienojot deklarācijai informāciju par objektīvajiem iemesliem, kas pamato personas nespēju iesniegt deklarāciju likumā noteiktajā termiņā.

2011.gada 15.decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācija noteiktām iedzīvotāju kategorijām jāiesniedz VID no 1.marta līdz 1.jūnijam. Tajā jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli 2011.gada 31.decembra plkst.24.

Sākumdeklarācija bija jāiesniedz, ja persona Latvijā ir iegādājusies nekustamo īpašumu, kura iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latu un uz kuru nav nostiprinātas īpašumtiesības, kā arī īpašumu ārvalstīs. Tāpat bija jādeklarē skaidras naudas uzkrājumi, iegādātās kapitāla daļas Latvijā un ārzemēs, parāda vērtspapīri, aizdevumi, parādsaistības un citi īpašumi, kuru vērtība pārsniedz 10 000 latu.

Nebija jādeklarē tie īpašumi, kas jau ir reģistrēti valsts reģistros.

Par pārkāpumiem mantiskā stāvokļa deklarēšanā VID varēs piemērot naudas sodu līdz 250 latiem tad, ja persona nebūs iesniegusi mantiskā stāvokļa deklarāciju, nebūs ievērojusi deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību vai arī deklarācijā būs norādījusi apzināti nepatiesas ziņas.

Administratīvo pārkāpumu lietas izskatīs VID, un saukt pie atbildības personas varēs ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas un ne vēlāk kā viena gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Jautājumā par nelegāli gūto ienākumu deklarēšanu, VID norāda, ka tad, ja persona ir deklarējusi laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos nedeklarētos ienākumus, kas to gūšanas brīdī bija apliekami ar IIN saskaņā ar likuma par IIN prasībām, un par tiem samaksājusi 15% IIN, tad tiek uzskatīts, ka uz deklarēto summu persona ir izpildījusi nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasības par ienākumu deklarēšanu un nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu nomaksu likuma par IIN izpratnē.

VID papildināja, ka situācijā, ja attiecībā uz personu, kas būs deklarējusi šos nelegālos ienākumus, tiks pamanīts, ka tās izdevumi pārsnieguši ienākumus, bet VID konstatēs, ka sākumdeklarācija ir iesniegta un IIN samaksāts, tad nekādi represīvi pasākumi, visticamāk, nesekos.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!