Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pārbaudēs konstatējusi pārkāpumus un piemērojusi 3,17 miljonu eiro sodu AS "ABLV Bank", kā arī izteikusi brīdinājumu atbildīgajam bankas valdes loceklim Aleksandram Pāžem.

FKTK konstatēja, ka banka iepriekšējos gados nav atbilstošā apjomā nodrošinājusi atsevišķu klientu darījumu ekonomiskās būtības un tiesiskā mērķa pārbaudi un dokumentēšanu. FKTK uzskata, ka banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi atsevišķu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros.

Nosakot piemērojamās soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka "ABLV Bank" šobrīd izpilda visas regulējošās prasības un turpina uzlabot iekšējās kontroles sistēmu, tāpēc soda nauda tiek piemērota samazinātā apmērā – 3,17 miljoni eiro, kas atbilst 2,5% no bankas kopējo gada ienākumu summas. Atbilstoši Kredītiestāžu likumam, FKTK ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 10% no bankas iepriekšējā finanšu gada kopējo neto ienākumu summas.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti. Savukārt FKTK uzraudzīs, vai banka pilda noteiktās apņemšanās līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā apjomā.

FKTK paziņojumā presei norāda, ka "ABLV Bank" un tās valdes loceklis Aleksandrs Pāže ir noslēguši trīspusēju administratīvo līgumu par tiesisko attiecību noteikšanu Kredītiestāžu likuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma piemērošanas jomā, lai panāktu uzlabojumus bankas iekšējās kontroles sistēmas darbībā.

Šajā līgumā paredzēts piemērot bankai soda naudu 3 166 682 eiro apmērā un izteikt brīdinājumu par konkrēto jomu atbildīgajam bankas valdes loceklim Pāžem.

Parakstot administratīvo līgumu, FKTK, banka un Pāže ir vienojušies noslēgt izlīgumu, lai izbeigtu FKTK ierosināto administratīvo lietu par FKTK pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem.

Administratīvās lietas ietvaros FKTK veica pārbaudi par vairākiem klientiem, kuri, kā minēts publiski pieejamajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā ("Kroll report"), veikuši darījumus ar mērķi iegūt kontroli pētījumā minētajās Moldovas bankās 2012. - 2013. gadā.

Cita pārbaude tika veikta arī par citiem klientiem, t.sk. klientu, kuram banka izsniegusi nenodrošināto aizdevumu (overdraftu) 2010. gadā, kura ietvaros piešķirtie līdzekļi tika izmantoti, lai radītu iespējamu apdraudējumu trešo pušu interesēm (kreditoriem, investoriem), kā dēļ banka tika pakļauta nesamērīgi augstam reputācijas riskam.

FKTK ir konstatējusi, ka banka nav nodrošinājusi atsevišķu klientu darījumu ekonomiskās būtības un tiesiskā mērķa pārbaudi un dokumentēšanu atbilstošā apjomā. Dažos gadījumos banka nav veikusi klienta sākotnējo izpēti pirms darījuma attiecību uzsākšanas klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska līmenim atbilstošā apjomā.

Tāpat arī darījuma attiecību laikā banka nav aktualizējusi informāciju par klienta saimniecisko darbību un nav veikusi darījumu pastāvīgu uzraudzību tādā apjomā un kvalitātē, lai savlaicīgi pārliecinātos, vai darījumi nav uzskatāmi par neparastiem vai aizdomīgiem.

Banka pietiekamu uzmanību nav pievērsusi klientam netipiski lieliem, sarežģītiem vai savstarpēji saistītiem darījumiem, kā arī nav veikusi dažu klientu darījumu pastiprinātu uzraudzību padziļinātās izpētes ietvaros.

Dažos gadījumos tika konstatēts, ka banka ir kavējusi informācijas sniegšanu FKTK un sniegusi informāciju citām institūcijām neatbilstošā apjomā.

Līdz ar to banka nav ievērojusi vairāku likumu un FKTK izdoto normatīvo noteikumu prasības, kas liecina par trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā.

Administratīvajā līgumā puses ir vienojušās par paredzētajiem turpmākajiem pasākumiem, ko banka apņemas noteiktajos termiņos pilnībā izpildīt, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu un stiprinātu tās darbības efektivitāti.

Savukārt FKTK uzraudzīs, vai banka pilda noteiktās apņemšanās līgumā noteiktajos termiņos un noteiktajā apjomā.

"Diemžēl, iepriekšējos gados klientu darījumu izpētes un dokumentēšanas prasības vēl nebija pietiekami detalizētas. Banka ir atteikusies no daļas klientu, kuru apkalpošana pie pašreizējām prasībām var radīt nesamērīgu risku, un turpina klientu stingru izvērtēšanu. "ABLV Bank" turpinās uzlabot iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši FKTK ieteikumiem, atvēlot minētajam mērķim ne mazāk kā 6,5 miljonus eiro. Tiks izvērtēta bankas iekšējās kontroles sistēma un veikti nepieciešamie pasākumi tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai," norāda bankas pārstāvji.

"ABLV Bank" ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,25% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla.

"ABLV grupai" ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!