Foto: Shutterstock
Katru gadu Latvijā tiek noslēgti nedaudz vairāk kā tūkstotis laulības līgumu. Ko nozīmē laulības līgums? Kādas priekšrocības tas sniedz? Cik maksā laulības līguma slēgšana un kādi dokumenti ir nepieciešami? "Finhack" sniedz atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Laulības līgums nav masveida parādība, bet nav arī bagātu vai ļoti pragmatisku laulāto izdomājums. Mūsdienu pasaulē tas ļauj izvairīties no mantiskiem strīdiem ģimenē un nesabojāt laulāto attiecības. Gadās, ka līgums vienkāršo īpašuma sadali šķiršanās gadījumā, bet ir nepieciešams saprast: pēc būtības tas tomēr regulē attiecības laulībā, nevis tās laušanas nosacījumus.

"Laulātie, noslēdzot laulības līgumu, nosaka mantisko attiecību režīmu, kas var atšķirties no likumā noteiktā," skaidro Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš. Pēc viņa teiktā, viss īpašums, ko laulātie kopīgi iegūst laulībā (vai viens no partneriem, bet par partnera līdzekļiem vai ar viņa finansiālu palīdzību), ir kopīgs (Civillikuma 89. pants). Tas var tikt atsavināts, veicot parādu piedziņu.

Šis normatīvo aktu pants spilgti izpaudās hipotekārās krīzes laikā 2008.-2009. gados, kad ar mērķi noslēgt laulības līgumu pie notāriem sāka vērsties pāri, kuros viens no laulātajiem ir uzņēmies lielas kredītsaistības. Laulības līgums tiem bija gandrīz vai vienīgā iespēja, kā pasargāt ģimeni no visa īpašuma pazaudēšanas, ja vienam no laulātajiem rastos finanšu problēmas.

Laulāto līgumiskās mantiskās attiecības paredz divus variantus: laulāto mantas kopību vai visas laulāto mantas šķirtību. Ja laulātie noslēdz līgumu par mantas kopību, tad abiem partneriem piederēs arī manta, kas iegādāta pirms laulībām (ja līgumā nav norādīti citi nosacījumi). Šajā gadījumā laulātie var vienoties par kārtību, kādā kontrolēs ģimenes kopējo mantu.

Laulāto mantas šķirtības gadījumā, partnerim pieder tas, kas ir oficiāli reģistrēts pēc attiecīgās piederības. Viņš var patstāvīgi izlemt, kā rīkoties ar savu īpašumu, tai skaitā pieņemt lēmumu par tā pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvinājumu un tā tālāk, Tāpēc, piemēram, pārdodot nekustamo īpašumu, nav nepieciešama otra laulātā piekrišana. Tas ir īpaši ērti, ja laulātais kādu laiku neatrodas Latvijā. Dokuments var noteikt kārtību, kā rīkoties laulības šķiršanas vai laulātā nāves gadījumā.

Laulības līgumu var noslēgt jebkurā brīdī, bet reģistrēt to — tikai, ja ir oficiāli noformētas attiecības. Citiem vārdiem sakot, dokumentu var parakstīt kā pirms kāzām, piemēram, saderinoties, tā arī jebkurā brīdī pēc laulības noslēgšanas, piemēram, pēc pāris gadiem.

"Finhack" aptaujātie notāri saka, ka laulību līgumos arvien biežāk ieraksta diezgan detalizētu informāciju. Papildu ierastajiem īpašuma objektiem (nekustamais īpašums, transports, kapitāla daļas uzņēmumos, uzkrājumi) parādās sadzīves tehnika, galda piederumi, dzīvnieki, dārglietas un tā tālāk. Bieži vien laulības līgumā puses cenšas iepriekš noteikt bērnu audzināšanas kārtību šķiršanās gadījumā, konstatējot neuzticību.

Kā noslēgt līgumu un cik tas maksā?

Laulības līgumu obligāti paraksta abi laulātie notāra klātbūtnē. Pandēmijas apstākļos Latvijas notāri sniedz pakalpojumus videokonferences režīmā. Līguma saturam jābūt skaidram, bez iespējas to interpretēt.

Dokumentu var izstrādāt gan patstāvīgi, gan ar speciālistu palīdzību. Laulības līgums ir vienīgais dokuments, ko obligāti sastāda kā notariālo aktu. Visvienkāršākā varianta cena ir no 80 eiro plus PVN (šajā summā ietilpst tikai notāra atlīdzība).

Laulības līguma reģistrācija

Lai līgumam būtu likumīgs spēks, tas ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistra Laulāto mantisko attiecību reģistrā. Parasti šo izdara notārs, kurš apliecina laulības līgumu.

Ja laulātajiem ir nekustamais īpašums, tad pēc reģistrācijas līguma e-kopija tiek nosūtīta reģistrēšanai Zemesgrāmatā vienas darba dienas laikā. Tas ir saistīts ar trešo personu interešu aizsardzību, piemēram, aizdevēju. Valsts nodevas apmērs — 7,11 eiro.

Laulības līgums pēc tā reģistrācijas ir spēkā līdz viena vai abu laulāto mūža galam, bet laulātie jebkurā laikā var mainīt vai pārtraukt noslēgto līgumu. Tas atkal ir jānoformē pie notāra.

Reģistrācija aizņem divas dienas. Valsts nodevas apmērs — 19 eiro. Visus dokumentus, jo īpaši ārkārtas situācijas laikā, var iesniegt elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv, izmantojot e-parakstu vai identificējoties ar interneta banku. Dokumentus var nosūtīt arī pa pastu jebkurai Uzņēmumu reģistra reģionālajai nodaļai.

Lai reģistrētos, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīta anketa L-1;
  • laulības līgums (trīs eksemplāros);
  • laulības apliecība, (ja to izsniedza ārpus Latvijas teritorijas robežām, dokuments jāpārtulko latviešu valodā un jāapliecina pie notāra);
  • notāra apliecināta pilnvara, ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona;
  • kvīts vai tās kopija vai izdruka no interneta bankas par pārskaitījumu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Svarīgi! Ja valsts nodeva tiek maksāta bankā vai internetbankā, tad maksājums jāizdara vismaz divas darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā. Pretējā gadījumā Valsts kase var neapstiprināt maksājumu un dokumentu izskatīšana par līguma reģistrāciju var tikt atlikta.

Laulības līguma reģistrācija paredz paziņojuma publikāciju. Informācija par laulības līgumu parādās arī oficiālajā laikrakstā "Latvijas vēstnesis". Publikācijā tiek norādīta līguma reģistrācijas vieta, laulāto vārdi un uzvārdi, kā arī personas kodi.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!