Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lai sekmētu SEB grupas lomu pārejā uz ilgtspējīgu sabiedrību, atbalstītu klientus viņu centienos mazināt savu ietekmi uz klimatu, kā arī samazinātu fosilās enerģijas ekspozīciju, SEB ir aktualizējusi savu ilgtspējas stratēģiju, nosakot jaunas ambīcijas klimata jomā, kā arī vienlaikus sāks mērīt savu investīciju un kredītportfeļa ietekmi uz vidi, aģentūru LETA informēja "SEB bankas" pārstāvji.

"SEB bankas" valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere informē, ka ilgtspēja ir bijusi SEB grupas dienas kārtībā jau ilgu laiku, atbalstot klientus ilgtspējīgās pārmaiņās, kā arī gādājot par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumu risinājumiem. Līdz ar to jaunā SEB grupas ilgtspējas stratēģija ir likumsakarīgs solis, veicinot straujāku iedzīvotāju, uzņēmumu un sabiedrības virzību uz ilgtspējīgāku nākotni. Ar šo stratēģiju SEB nosaka konkrētas darbības un sasniedzamos mērķus, kas palīdzēs panākt vislielāko pozitīvo ietekmi uz klimatu.

Aktualizētā ilgtspējas stratēģija ir gan SEB grupas uzņēmējdarbības plāna 2022.-2024.gadam sastāvdaļa, gan SEB stratēģijas 2030.gadam stūrakmens. Vēršot uzmanību klimata neitralitātes svarīgumam, SEB vēl vairāk paplašinās savu darbību ilgtspējas jomā, precīzāk iezīmēs savu lomu sabiedrības un uzņēmējdarbības pārejas procesā uz zaļo kursu, kā arī integrēs ilgtspējas aspektus savos produktos, procesos un lēmumos.

"SEB bankas" Ilgtspējas attīstības vadītājs Latvijā Viktors Toropovs norāda, ka SEB grupas noteiktie mērķi ietekmes uz klimatu samazināšanas jomā ir ambiciozi, taču ir skaidrs, ka bez aktīvas un izlēmīgas uzņēmumu un valstu rīcības neizdosies sasniegt Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu jomā definētos mērķis. Vienlaikus bankai ir nepieciešamie resursi un zināšanas, lai atbalstītu savus klientus šajā visiem tik izaicinošajā, tomēr nepieciešamajā transformācijas procesā.

SEB grupa savā stratēģijā definējusi konkrētus sasniedzamos rezultātus trīs rādītājos, tostarp Oglekļa dioksīda ekspozīcijas indeksā, kas paredz mērķi līdz 2030.gadam par 45-60% samazināt tādu kredītu apjomu, kuru mērķis ir tiešā veidā saistīts ar fosilajiem resursiem. Tas ietver gan elektroenerģijas ražošanu un sadali, gan arī naftas un gāzes ieguvi.

Ilgtspējīgas darbības indekss atspoguļo ilgtspējīgu kreditēšanu, finanšu konsultācijas, investīciju produktus un riska kapitāla ieguldījumus viedajās tehnoloģijās ("greentech"), ar mērķi līdz 2030.gadam palielināt aktivitāti sešas līdz astoņas reizes.

Savukārt, Pārejas koeficients atspoguļo SEB grupas klientu veikumu savu uzņēmējdarbības modeļu pārejā saskaņā ar Parīzes līguma nosacījumiem. Izmantojot šo novērtējumu, SEB grupa iegūs labāku izpratni par klientu virzību pārejas procesā, kā arī varēs tos atbalstīt oglekļa emisiju samazināšanā.

2009.gadā SEB grupa izstrādāja savu pirmo ilgtspējas stratēģiju. Turpmākajos gados SEB turpināja stiprināt savas vadlīnijas klimata jomā. 2019.gadā SEB parakstīja ANO iniciatīvu "Atbildīgas banku darbības principi", tas ir, apņemšanos pastāvīgi pielāgot savu uzņēmēdarbības stratēģiju, lai tā atbilstu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes līgumam, kā arī dot ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanā. SEB grupa apņēmusies pildīt arī vairākas citas svarīgas starptautiskās saistības, kuras atbalsta pāreju uz ilgtspēju, piemēram, "Aliansi nulles emisiju līmenim", "Neto nulles aktīvu pārvaldītāju iniciatīvu" un "Poseidona principus".

2021.gada februārī SEB apstiprināja atjauninātu nozaru politiku fosilā kurināmā jomā, lai precizētu bankas vadlīnijas, iekļaujot vairāk jomu un skaidrākas nostājas, tostarp ceļvedi, kā SEB pakāpeniski samazinās savu ekspozīciju no akmeņoglēm un netradicionālās naftas. Tajā pašā mēnesī SEB ieguldījumu pārvaldības sabiedrība "SEB Investment Management" pastiprināja savu ilgtspējas politiku, ieviešot tajā vienotus izslēgšanas kritērijus visiem SEB pārvaldītajiem fondiem un fosilā kurināmā izslēgšanu no visiem fondiem.

SEB grupa Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupa pārstāvēta 20 pasaules valstīs.

Šā gada 30.septembrī SEB grupas kopējie aktīvi veidoja 3585 miljardus Zviedrijas kronu (357,8 miljardi eiro), kopējie aktīvi pārvaldīšanā - 2422 miljardi Zviedrijas kronu (241,7 miljardi eiro). SEB grupā strādā 15 500 darbinieku.

Pēc aktīvu apmēra "SEB banka" ir trešā lielākā banka Latvijā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!