Foto: DELFI

Valdība pieņēmusi atbalsta pasākumu kopumu vairāk nekā 442 miljonu eiro apmērā, lai daļēji segtu iedzīvotāju energoresursu izdevumu pieaugumu.

Daļai iedzīvotāju atbalsts tiks piemērots automātiski, bet daļai būs pašiem jāiesniedz iesniegums atbalsta saņemšanai. "Delfi Bizness" skaidro – kuros gadījumos atbalsts tiks aprēķināts automātiski, bet kuros – būs nepieciešams iesniegums, kā arī kur un kad tas jāiesniedz.

Valsts pabalsts noteiktām personu grupām

Valsts pabalsts senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām pabalsts tiks piemērots no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31.maijam (kopējais atbalsta periods ir 7 mēneši). Atbalsta apmērs būs atkarīgs no līdzšinējā pabalsta apmēra, un tiks izmaksāta automātiski:

  • 30 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī;
  • 20 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī
  • 10 eiro mēnesī, ja pensijas, atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro
  • 30 eiro mēnesī personai, kura saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti; personai ar bēgļa vai alternatīvo statusu, kura ir sasniegusi pensijas vecumu, vai kurai ir noteikta invaliditāte un nav sasniegusi vecuma pensijas vecumu

Mājokļa pabalsts

Pabalsts tiks piešķirts par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim, un tiks piemērots koeficients 3 visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.

Atbalstu sāks piemērot no 1. oktobra, atnesot septembra rēķinus un oktobrī aprēķinu. Balstoties uz to, piešķirs mājokļa pabalstu uz turpmākajiem 3 vai 6 mēnešiem (var pārrēķināt, ja mainās situācija).

  • koeficienta palielinājuma rezultātā GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
  • tiek saglabāts līdzfinansējums pašvaldībām 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam;
  • iesniegums tiek izskatīts ne ilgāk kā 40 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Lēmums par mājokļa pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, sākot no tā mēneša, kad saņemts iesniegums. Valsts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023.gada 31. maijam kompensē pašvaldībām arī administratīvos izdevumus - 8 eiro par viena mājsaimniecības iesnieguma izskatīšanu

Tāpat noteikti horizontāli diferencēti atbalsta instrumenti visu ienākumu mājsaimniecībām energoresursu izmaksu pieauguma daļējai kompensācijai.

Dabasgāzei, centralizētai siltumapgādei, granulu, brikešu apkurei atbalsta slieksnis noteikts par pamatu ņemot centrālās siltumapgādes siltumenerģijas tarifa mediānu un siltumenerģijas izmaksas 70 eiro/MWh.

Malkas atbalsta slieksnis noteikts, ņemot vērā siltumenerģijas cenu 35 eiro/MWh. Izmaksu pieaugums tiek kompensēts 50% apmērā, taču tiek noteikta arī augšējā cenas vai apjoma/patēriņa robeža.

Dabasgāze

Atbalstu plānots piešķirt par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecību lietotājiem, kuru dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda/mēnesī (21 kubikmetrs/mēnesī).

  1. sedz 50% no cenu pieauguma, proti, 30 euro par 1 MWh jeb 0,03 euro par 1 kWh bez pievienotās vērtības nodokļa attiecinās dabasgāzes tirgotāju sastādītajos rēķinos par dabasgāzi jau no 2022. gada septembra (rēķinā parādīsies atbalsts par jūliju un augustu)
  2. dabasgāzes tirgotājiem piemērotais maksas samazinājums tiks segts caur Būvniecības valsts kontroles biroju

Centralizētā siltumapgāde

Atbalstu plānots piešķirt par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēro centrālās siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs mājsaimniecību lietotājiem rēķinos, sākot ar oktobra mēnesi

Maksas samazinājums 50% apmērā tiks piemērots no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi SPRK vai attiecīgā pašvaldība, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 EUR/MWh, neregulēta tarifa augšējā robeža – 300 EUR/MWh.

Elektroenerģija, ko izmanto mājokļa apkurei

Atbalstu plānots piešķirt par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Mājsaimniecībām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh. Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh.

Iesniegumi pašvaldībā jāiesniedz no 1. novembra (jo jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (aprīļa rēķiniem).

Granulas un briketes

Atbalstu plānots piešķirt ja izmaksas pārsniedz 300 EUR/tonnu, kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu apmērā.

Atbalsts attiecināms uz granulu/brikešu iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim uz vienu mājokli atbalsta slieksnis - 10 tonnas iesniegumi pašvaldībā no 1. oktobra.

Malka

Ja izmaksas pārsniedz 40 EUR/berkubikmetrā, kompensē 50% no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā uz vienu mājsaimniecību. Paredzēts maksimālais patēriņa apjoms 35 berkubikmetri.
Atbalsts tiks attiecināts uz malkas iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Lai saņemtu atbalstu, no 1. oktobra jāiesniedz iesniegums pašvaldībā

Malka, par kuru nav saglabāts čeks

Ja malka iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam (pašapliecinājums), mājsaimniecībai ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro apmērā.

Iesniegumi jāiesniedz no 1. oktobra līdz 30. novembrim (jo jāreģistrē turpat, kur pārējais granulu, brikešu, malkas atbalsts, jo jāizslēdz dubults atbalsts) līdz 31. novembrim. Ja persona iesniedz iesniegumu gan par malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, gan bez maksājuma dokumentiem, tad atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 eiro un atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam.

Atbalstu ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk pārsniegt 60 eiro. (sistēmā krājas informācija par iepriekš piešķirto apjomu).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!