Foto: Shutterstock

2024. gada 1. aprīlī apritēja seši gadi kopš ir stājies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kas ir devis nozīmīgu ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā. Likums sniedz iespēju iegūt sociālā uzņēmuma statusu tiem uzņēmumiem, kuri savas darbības veic, lai sasniegtu sabiedrībai svarīgus sociālos mērķus.

Likuma mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.

Kopš likuma stāšanās spēkā sešu gadu laikā sociālā uzņēmuma statusu pavisam bija ieguvuši 275 uzņēmumi, bet pašreiz aktīvi darbojas 207 uzņēmumi, informē Labklājības ministrija.

Aplūkojot uzņēmumus pēc to sociālās ietekmes veida, 60% uzņēmumu strādā sabiedrības grupu, kuru dzīvi ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas (izglītība, veselības veicināšana, sports un rekreācija, sociālie pakalpojumi), dzīves kvalitātes uzlabošanai, 22% uzņēmumu rada sociālo ietekmi, nodarbinot mērķa grupu pārstāvjus (darba integrācija), savukārt 18% uzņēmumu rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi, veicot visai sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes (vides un dzīvnieku aizsardzība, kultūras daudzveidība, pilsoniskās sabiedrības veidošana).

102 uzņēmumi jeb 49% atrodas Rīgā, vēl 46 uzņēmumi jeb 22% ir Pierīgā. Savukārt 18 uzņēmumi (9%) atrodas Zemgalē, 17 uzņēmumi (8%) ir Kurzemē, 16 uzņēmumi (8%) atrodas Vidzemē un 8 uzņēmumi (4%) ir Latgalē.

Labklājības ministrs Uldis Augulis norāda: "Šo sešu gadu laikā sociālā uzņēmējdarbība ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu biznesa vidē. Iepriekšējos gados ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu "Altum" sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā ir atbalstīti 204 sociālā biznesa projekti par kopējo summu 12,2 miljoni eiro. Patlaban Labklājības ministrija ir uzsākusi sociālās uzņēmējdarbības atbalstu arī jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2024.-2029. gadā, tādā veidā nodrošinot pēctecību jau esošajām sociālās uzņēmējdarbības biznesa idejām un dodot iespēju arī jaunām idejām."

Labklājības ministrijas projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" ietvaros ir paredzēts konsultatīvais un informatīvais atbalsts, informēšanas un izglītošanas pasākumi, kā arī sociālā biznesa atbalsta instrumenti – granti, konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kompensācijas par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumu nodarbināšanu.

Atbalsts sociālajiem uzņēmumiem ir būtisks, lai attīstītu sociālā biznesa idejas un realizētu dzīvē sociālos mērķus. Granti ir paredzēti biznesa uzsācējiem un uzņēmējdarbības attīstībai, tie būs pieejami provizoriski no 2024. gada 2. ceturkšņa beigām. Labklājības ministrija un sadarbības partneris – AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" – izstrādā jaunās programmas nosacījumus, tādēļ interesentus aicina sekot aktuālajai informācijai Labklājības ministrijas un "Altum" mājaslapā.

Lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību un atpazīstamību, tiks turpināta iepriekšējos gados iedibinātā tradīcija – ik gadu organizēt sociālās uzņēmējdarbības nedēļu, kurā tiek popularizētas sociālās uzņēmējdarbības idejas un veicināta sociālo uzņēmumu atpazīstamība, tāpat tiks organizēti semināri un meistarklases esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem par sociālajiem uzņēmējiem būtiskām un praktiskām tēmām. Šogad sociālās uzņēmējdarbības nedēļa notiks oktobrī.

Eiropas Sociālā fonda Plus projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" tiek īstenots saskaņā ar Ministru Kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 818 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!