Foto: Shutterstock

Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "LatViaNature" aktivitātes Eiropas Komisija izvirzījusi prestižā apbalvojuma "Natura 2000 Award finālā", kurā jau desmito gadu izceļ nozīmīgus sasniegumus dabas daudzveidības saglabāšanā, apsaimniekošanā un sabiedrības iesaistē.

Uzvarētājus paziņos 29. maijā, bet ikviens par "LatViaNature" projektu Eiropas iedzīvotāju balsojumā var nobalsot līdz 25. aprīlim ŠEIT. Apbalvojumam "Natura 2000 Award" šogad iesniegts rekordaugsts pieteikumu skaits – gandrīz 100 dažādu iniciatīvu pieteikumi no 25 ES dalībvalstīm. No tiem finālam izvirzīti 27, ar kuriem iespējams iepazīties ŠEIT.

Viens pieteikums iesniegts no Latvijas – projekta "LatViaNature" iniciatīvas.

Par nozīmīgu ieguldījumu eksperti atzinuši "LatViaNature" aktivitātes dabas daudzveidības veicināšanai apbalvojuma kategorijā "Sadarbība dabai", atzinīgi novērtējot:

1. Pilotprogrammas "Dzīvais mežs" un "Ziedu pļavas" un noslēgtos 140 sadarbības līgumus ar privātajiem zemju īpašniekiem vairāk nekā 1000 ha platībā, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību privātajos mežos un zālājos arī ārpus Natura 2000 teritorijām. Tādējādi tiek īstenota Latvijā inovatīva sadarbības forma dabas aizsardzībā. Vairāk ŠEIT.

2. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju teritorijas. To saimnieki semināros iepazīstina ar labo praksi dabai draudzīgā mežsaimniecībā, ko iespējams līdzsvarot ar ekonomiskiem ieguvumiem. Organizēti 14 semināri, pulcējot 280 dalībniekus, galvenokārt privātos mežu īpašniekus, kā arī citas ieinteresētās puses. Vairāk ŠEIT.

3. "LatViaNature" izglītojošās talkas Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvā "Daru labu dabai", kurās brīvprātīgie piedalās aizsargājamo dzīvotņu uzturēšanā un invazīvo sugu ierobežošanā. Talkās būtisks aspekts ir izglītojošā funkcija, tāpēc tajās piedalās arī dabas eksperti, kā arī "LatViaNature" mobilā dabas klase. Kopumā organizēti 23 pasākumi, iesaistot 875 dalībniekus – uzņēmumu pārstāvjus, studentus, pašvaldību pārstāvjus un iedzīvotājus.

Ekspertu žūrijas izvēlētie pieci apbalvojuma "Natura 2000 Award" saņēmēji tiks paziņoti Eiropas Zaļās nedēļas laikā - 29. maijā. Savukārt ikviens Eiropas iedzīvotājs līdz 25. aprīlim aicināts iepazīties ar "Natura 2000 Award" finālistiem un to īstenotajām aktivitātēm un nobalsot par savu favorītu, kurš saņems Eiropas iedzīvotāju apbalvojumu (European Citizen’s Award): ŠEIT.

Natura 2000 tīkls ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls, kura mērķis ir nodrošināt Eiropas vērtīgāko un apdraudētāko biotopu un sugu saglabāšanos ilgtermiņā. Natura 2000 tīkls veidots, pamatojoties uz ES Biotopu un Putnu direktīvām, un tam ir nozīmīga loma dabas daudzveidības saglabāšanā Eiropas Savienībā. Natura 2000 tīklā ir vairāk nekā 27 000 sauszemes un jūras teritorijas, kas klāj aptuveni 18% no Eiropas sauszemes un aptuveni 10% no jūras teritorijas. Natura 2000 ir lielākais aizsargājamo teritoriju tīkls pasaulē.

Šogad aprit 20 gadi, kopš Natura 2000 tīkls ir ieviests arī Latvijā.

LIFE-IP "LatViaNature" ir Dabas aizsardzības pārvaldes vadītais Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekts, tā pilnais nosaukums - "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija" (LIFE19IPE/LV/000010). "LatViaNature "mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!