Foto: LETA

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) izstrādājusi vadlīnijas būvniecības atkritumu apritīgai apsaimniekošanai būvlaukumā. Lai gan būvdarbu posmā pieņemtie lēmumi apriti ietekmē nedaudz, jo lielākais darbs jāpaveic, izsverot un pieņemot lēmumu par projekta īstenošanu, veicot priekšizpēti un projektējot, tomēr otrreizēji izmantojamu resursu atpazīšana, uzskaite un atdalīšana no būvgružiem var norisināties tieši būvlaukumā, skaidro LBA.

Vadlīnijas būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā komercobjektos un publisko būvdarbu projektos LBA izstrādājusi Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (Life projekts) ietvaros. Dokumenta sagatavošanā piedalījās būvniecības un vides jautājumos ieinteresētie uzņēmumi un organizācijas.

Eiropas Komisija (EK) savā paziņojumā ““Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu””[1] (AERP), ir apņēmusies ieviest aprites ekonomiku sešās prioritārajās nozarēs jeb produktu vērtību ķēdēs. To vidū – arī būvniecība un ēkas.

“Diemžēl komisijai līdz 2021. gadam nebija izdevies izstrādāt Stratēģiju ilgtspējīgai būvētai videi, kā tas bija plānots. Arī pārējos AERP dokumentus aprites ekonomikas principu ieviešanai būvniecībā nav izdevies saskaņot un publicēt plānotajos termiņos[2]. Tomēr sagaidāms, ka vairākas AERP apņemšanās dienasgaismu ieraudzīs pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, šā gada otrajā pusē,” norāda LBA.

Ņemot vērā EK apņemšanos izmantot “Level(s)”[3] sistēmu, lai publiskajā iepirkumā un ES ilgtspējīga finansējuma satvarā integrētu aprites cikla izvērtējumu[4], gatavojot vadlīnijas, LBA integrēja “Level(s)” metodoloģiju un piedāvā lietot šīs Eiropas vienotās sistēmas veidnes resursu plūsmu plānošanai un pārvaldībai.

“Iespējams, ja tiesiskā skaidrība būtu lielāka un mūsu partneri šajā dialoga posmā – pārliecinātāki, mēs varētu izvirzīt  augstākas ambīcijas un dot nozarei praktiskāku instrumentu apritīgai būvniecības atkritumu apsaimniekošanai un otrreizējo izejvielu plūsmu pārvaldībai. Tomēr LBA darbs Life projektā ar šo uzdevumu nebeidzas. Ceram, ka, strādājot pie pilnā būvniecības aprites cikla, arī Eiropas redzējums būs kļuvis skaidrāks un mēs kopīgi izveidosim apritīgas būvniecības sistēmu, kas būs ilgtspējīga visos aspektos – gan vides, gan sociālajos, kā arī tā būs finansiāli dzīvotspējīga,” lēš LBA vadītājs Edijs Kupčs.

Ar vadlīniju saturu un piemērošanas iespējām LBA drīzumā iepazīstinās būvniecības procesa dalībniekus. Līdz 2024. gada nogalei apvienība izstrādās arī priekšlikumu standartizētam publisko būvdarbu iepirkumu līguma pielikumam, lai paredzētu aprites principu integrāciju iepirkumā.

LBA izstrādātās vadlīnijas pieejamas mājaslapā šeit.


[1] COM/2020/98 final, 11.3.2020

[2] COM/2020/98 final, 11.3.2020 ANNEX

[3] https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

[4] AERP 3.6. punkts

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!