Foto: LETA

Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi ieteikumus par integrētu bērnu aizsardzības sistēmu izstrādi un stiprināšanu bērna interesēs, liecina komisijas paziņojums.

Plānots, ka ieteikumi palīdzēs dalībvalstīm stiprināt savas bērnu aizsardzības sistēmas. Iestādēm visos pārvaldības līmeņos un pilsoniskajai sabiedrībai visās nozarēs ir jāsadarbojas, lai saskaņoti un sistēmiski aizsargātu bērnus no visu veidu vardarbības.

Eiropas Savienībā dzīvo 80 miljoni bērnu. Vardarbība dažādos līmeņos pret bērniem joprojām ir būtiska problēma gan ES, gan ārpus tās: 13–29% skolēnu, kas ir 15 gadus veci, ziņo, ka bieži tiek iebiedēti. Līdz 13,7% pieaugušu sieviešu ziņoja, ka ir saskārušās ar seksuālu vardarbību bērnībā, un šis īpatsvars varētu būt pat lielāks. Valdību rīcība un tās trūkums bērnus ietekmē vairāk nekā jebkuru citu sabiedrības grupu. Bērnu aizsardzība ir gan juridisks, gan morāls pienākums. Tā ir arī stratēģisks ilgtermiņa ieguldījums mūsu sabiedrībā.

Ko paredz ieteikumi?

  • Integrētu bērnu aizsardzības sistēmu centrā izvirzīt bērnus, aizsardzības sistēmas pielāgojot bērnu vajadzībām un iesaistot bērnus, kad tiek pieņemti lēmumi, kas viņus skar.

  • Atbalstīt dalībvalstis to sistēmu pielāgošanā tā, lai tās aizsargātu bērnus no jebkāda veida vardarbības, izmantojot ES instrumentus, piemēram, tiesību aktus, politiku vai finansējumu. Tas attiecas gan uz diskriminācijas novēršanu un apkarošanu, sniedzot mērķorientētu atbalstu, gan uz tādas sabiedrības kultūras veicināšanu, kurā valda pilnīga neiecietība pret vardarbību pret bērniem.

  • Izveidot integrētu bērnu aizsardzības sistēmu vispārēju satvaru. Dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt valsts plānus vardarbības pret bērniem izbeigšanai, efektīvi īstenot ES un valstu tiesību aktus par bērnu aizsardzību, izveidot koordinācijas struktūras, stiprināt cilvēkresursus un finanšu resursus un uzlabot datu vākšanu.

  • Uzlabot koordināciju un sadarbību starp nozarēm un kompetentajām iestādēm, apmācot speciālistus, pirmām kārtām – vietējā līmenī.

  • Izveidot visaptverošas un koordinētas atbalsta darbības vardarbības pret bērniem gadījumos, sākot no novēršanas un agrīnas identificēšanas līdz ziņošanai un starpnozaru atbalstam.

  • Reaģēt uz bērnu drošības vajadzībām tiešsaistē un bezsaistē, uzlabojot bērnu digitālo pratību, veicinot digitālo tehnoloģiju drošu izmantošanu un apmācot ģimenes un aprūpētājus.

  • Aizsargāt bērnu integritāti un garīgo veselību, novērst un apkarot (kiber)iebiedēšanu, mudinot dalībvalstis izstrādāt valsts garīgās veselības stratēģijas, kurās prioritārā mērķgrupa būtu bērni.

  • Bērnu aizsardzības sistēmu stiprināšanā pilnvērtīgāk izmantot esošos ES instrumentus: tiesību aktus, rīcībpolitikas, finansiālo atbalstu, kā uzskaitīts paziņojumam pievienotajā pielikumā. Rīkoties arī ārpus ES; dalībvalstīm savā ārējā darbībā pieņemt bērnu aizsardzības integrētu pieeju, pievēršoties tādiem jautājumiem kā bērnu darba izskaušana, bērnu aizsargāšana bruņotos konfliktos un no klimata pārmaiņām un vides apdraudējumiem.

EK atgādina, ka bērnu tiesības ir pamattiesības.

Ieteikumos ir atspoguļoti vairāk nekā 1000 bērnu viedokļi, kas savākti jaunajā ES Bērnu līdzdalības platformā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!