Foto: LETA
Esam sākuši jaunu Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju – šoreiz par energoefektivitāti. Tas ir vēl viens svarīgs solis šajā unikālajā ceļā, kurā esam devušies kopā ar cilvēkiem no visām Eiropas malām, un šis ceļš sākās ar Konferenci par Eiropas nākotni. Kopš tā laika strādājam pie inovatīvas demokrātiskas ekosistēmas izveides. Pagājušajā gadā mēs sākām ar trim pilsoņu paneļdiskusijām: par pārtikas izšķērdēšanas samazināšanu, virtuālajām pasaulēm un mācību mobilitāti, un katrai no tām bija izšķiroša ietekme uz politikas iniciatīvām. Šīs pieejas mērķis ir ne vien veicināt apspriedes un tuvināt iestādes iedzīvotājiem, bet arī panākt, ka iedzīvotāju viedoklis patiesi tiek ņemts vērā mūsu politikas veidošanā.

Konference par Eiropas nākotni bija revolucionārs pasākums līdzdalības un apspriešanās demokrātijā. Konferences laikā tūkstošiem eiropiešu iesaistījās jēgpilnās diskusijās par savām cerībām un sapņiem attiecībā uz ES. Apkopotās atziņas ir bijušas nenovērtējamas, veidojot mūsu izpratni un pieeju ceļā uz saliedētāku, noturīgāku un tālredzīgāku Eiropu. Tagad, turpinot iesākot, šajā pastāvīgas iesaistes un sadarbības garā mēs sākam Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju par energoefektivitāti.

Kas īsti ir šīs paneļdiskusijas un kā tās darbojas? Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās tās dalībnieki inovatīvā, drošā un pārredzamā veidā īsteno deliberatīvo demokrātiju, proti, tādu demokrātiju, kurā pilsoņi aktīvi diskutē par sabiedriskas nozīmes jautājumiem. Paneļdiskusijās piedalās dažādu paaudžu un izcelsmju eiropieši, lai apspriestu idejas par konkrētām politikas jomām un paustu savu viedokli. Paneļkomitejas nav padomdevējas struktūras; tās ir pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas forumi, kuros iedzīvotāji ļoti ātri ievāc svarīgāko informāciju par aktuālo jautājumu, apspriežas par to un pēc tam iesniedz savas pārdomas un priekšlikumus. Runa ir par konkrētu veidu, kas ļauj pilsoņiem ietekmēt ES politikas virzienus. Tā mēs gūstam maksimālu labumu no šā dinamiskā perioda starp vēlēšanām. Mēs stiprinām savu pārstāvības demokrātiju. Lai arī balsošana ir svarīga – un es aicinu ikvienu piedalīties gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās –, mūsu demokrātijai nevajadzētu aprobežoties ar šo vienīgo aktu reizi pāris gados.

Paneļdiskusiju dalībnieki tiek izvēlēti stingrā nejaušas atlases procesā, kas nodrošina plašu demogrāfisko pārstāvību, tostarp vecuma, ģeogrāfiskās atrašanās vietas (visas dalībvalstis un pilsētu/lauku apvidi), sociālekonomiskās izcelsmes un izglītības līmeņa ziņā. Šai daudzveidībai ir izšķiroša nozīme, jo tā nodrošina plašas perspektīvas un pieredzi, bagātinot diskusijas un rezultātus. Tomēr jauniešu īpatsvars ir nedaudz lielāks. Tāpat kā tas bija konferencē, arī katrā paneļdiskusijā vismaz viena trešdaļa dalībnieku ir jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Eiropas pilsoņu paneļdiskusija par energoefektivitāti ir īpaši aktuāla. Eiropai ir jārisina divējādās problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un enerģētisko drošību, kas nozīmē, ka nepieciešamība pēc inovatīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem nekad nav bijusi tik aktuāla. Šī paneļdiskusija būs platforma, kurā iedzīvotāji varēs paust savas idejas, bažas un redzējumu par energoefektīvāku Eiropu. To ieguldījums būs svarīgs ES centienos samazināt enerģijas patēriņu, pāriet uz tīras enerģijas avotiem un nodrošināt ilgtspējīgu nākotni visiem.

Šī jaunā demokrātiskā ekosistēma, ko mēs veidojam, apliecina mūsu apņemšanos ne tikai uzklausīt mūsu pilsoņu priekšlikumus, bet arī rīkoties saistībā ar tiem. Tā atspoguļo mūsu ticību kolektīvajam dažādu paaudžu intelektam un līdzdalības demokrātijas nozīmei tādas politikas veidošanā, kas ir iekļaujošāka, taisnīgāka un atspoguļo Eiropas iedzīvotāju dažādās vēlmes. Mēs daudz dzirdam par nepieciešamību iedzīvotājiem uzticēties politiķiem. Esmu bijusi mēra amatā un uzskatu, ka arī politiķiem ir jāuzticas iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinu ikvienu sekot līdzi arī mums, jo dialogs ir divvirzienu process.

Uzsākot pilsoņu paneļdiskusiju par energoefektivitāti, vēlos atgādināt, ka runa ir par daudz ko vairāk nekā tikai diskusiju forumu vai fokusa grupu. Mums ir jāparāda, ka demokrātija var sniegt labumu iedzīvotājiem, ne tikai reaģējot uz rezultātiem, bet arī pateicoties mūsu stabilajam atgriezeniskās saites mehānismam. Iedzīvotāji, kas velta savu laiku, lai sniegtu vērtīgu ieguldījumu mūsu politikas veidošanā, ir pelnījuši, ka mēs atgriežamies pie viņiem un pastāstām par to, ko esam paveikuši saistībā ar viņu priekšlikumiem.

Pilsoņu paneļdiskusijas ir drosmīgs solis ceļā uz atvērtāku, demokrātiskāku, līdzdalību veicinošu un uz iedzīvotājiem orientētu Eiropas Savienību. To mērķis ir dot katram indivīdam iespēju aktīvi iesaistīties mūsu kopīgās nākotnes radīšanā, un tādējādi tās nodrošina, ka rītdienas Eiropa tiek veidota ne tikai cilvēku labā, bet arī ar cilvēkiem. Runa šeit ir par īpaši to cilvēku iekļaušanu, kuri parasti šādā procesā nepiedalītos, un tāpēc ir svarīgi, lai dalībnieku atlase notiktu pēc nejaušības principa.

Turpmākajās nedēļās, iedziļinoties paneļdiskusijā, turpināsim strādāt sadarbības un iesaistes garā, kas līdz šim ir bijis mūsu ceļa iezīme. Kopā mēs varam pavērt ceļu uz ilgtspējīgāku, energoefektīvāku un noturīgāku Eiropu. Gaidiet nākamās paneļdiskusijas!

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!