Arī aprīlī aug 'slikto kredītu' īpatsvars; bankas turpina uzkrāt
Foto: AleksandrsZ

Arī aprīlī nedaudz pieaudzis kavēto kredītu maksājumu īpatsvars Latvijas komercbanku kredītportfelī, bet kopējais banku sektora kredītportfelis, salīdzinot ar martu, sarucis par 1,1%. Bankas arī turpina veidot uzkrājumus nedrošajiem kredītiem, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati.

Banku sektora kopējais kredītportfelis aprīlī saruka par 1,1% jeb 166 miljoniem latu un aprīļa beigās sasniedza 15 miljardus latu, tai skaitā rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums - attiecīgi par 0,4% un 0,6%, tajā pašā laikā septiņu Latvijas banku un divu ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi aprīlī ir palielinājušies (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 11,8%).

Aprīļa beigās bez maksājumu kavējuma bija 72,3% no banku izsniegtajiem kredītiem (marta beigās – 72,5%). Aprīlī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmērs palielinājās par 1,2%, un to īpatsvars banku kredītportfelī aprīļa beigās sasniedza 18,3% (marta beigās – 17,9%).

Banku uzkrājumi nedrošajiem kredītiem aprīlī banku sektorā kopumā pieauga par 2,3% jeb 35,4 miljoniem latu (martā – par 11,9% jeb 166 miljoniem latu), sasniedzot 1,6 miljardus latu jeb 10,6% no banku kopējā kredītportfeļa (marta beigās – 10,3%).

2010. gada pirmajos četros mēnešos ar peļņu strādāja septiņas Latvijas bankas un viena ārvalstu bankas filiāle (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 12,5%), kopā nopelnot 4,2 miljonus latu, tomēr banku sektora kopējie zaudējumi aprīļa beigās sasniedza 176,5 miljonus latu – galvenokārt izdevumu uzkrājumiem nedrošiem kredītiem dēļ. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem aprīļa beigās sasniedza 37,9 miljonus latu.

Comment Form