Latvijā palielinās komandējumu dienas naudas
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu palielināt ar komandējumiem saistītos izdevumus.

Ministrijā norādīja, ka iepriekš tika saņemti vairāki juridisko un fizisko personu lūgumi pārskatīt komandējumu jeb darba braucienu diennakts normas atbilstoši esošajai ekonomiskajai situācijai.

Līdz noteikumu izskatīšanai valdībā nesaskaņots bija jautājums par dienas naudas apmēru komandējumiem Latvijas teritorijā. Iekšlietu ministrija vēlējās noteikt, ka Rīgā dienas nauda būtu desmit eiro, bet pārējā Latvijā - septiņi eiro.

Tomēr ministri atbalstīja Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumu, paredzēt Latvijā vienu dienas naudas likmi astoņu eiro apmērā.

Komandējuma un darba brauciena izdevumu kompensācijas normas paredz, ka par komandējumu Latvijas teritorijā dienas naudu atlīdzina sešus eiro apmērā par katru komandējuma dienu. FM konstatējusi, ka pašreiz spēkā esošais dienas naudas apmērs komandējuma laikā pa Latviju nav atbilstošs mūsdienu preču un pakalpojumu izmaksām.

"Ņemot vērā cenu kāpumu no 2002.gada līdz 2019.gadam, var konstatēt, ka 17 gadu laikā dažādu pakalpojumu izmaksas ievērojami cēlušās - tajā skaitā, arī ēdināšanas pakalpojumu izmaksas. Līdz ar to nav iespējams ar gandrīz tādu pašu dienas naudas apmēru kā 2002.gadā saņemt līdzvērtīgas preces un pakalpojumus," pauda FM.

Ar grozījumiem noteikumos "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi", paredzēts paaugstināt izdevumus par viesnīcu. Budžeta iestāžu darbinieku izdevumiem par viesnīcu noteikto maksimālo normu Rīgā palielinās no līdzšinējiem 57 eiro par diennakti līdz 120 eiro, savukārt citās apdzīvotās vietās - no līdzšinējiem 43 eiro līdz 60 eiro par diennakti.

Vienlaikus FM atzina, ka vairākās Latvijas pilsētās ievērojami ir paaugstinājusies maksa par braukšanu sabiedriskajā transportā un taksometros, tāpēc tika rosināts arī paaugstināt braukšanas izdevumu apmēru komandējumiem pa Latviju. Piemēram, ja darbinieks ir nosūtīts uz Rīgu no citas pašvaldības komandējumā uz vienu dienu, braukšanas izdevumi 30% apmērā no noteiktās dienas naudas summas nesedz izdevumus pilnībā.

Ar grozījumiem noteikumos rosināts kompensēt darbiniekam faktiskos braukšanas izdevumus komandējumiem pa Latviju, ja tie ir bijuši pamatoti.

Grozījumi regulējumā arī paredz, ka gadījumā, ja Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieks tiek komandēts uz Latviju un līgumdarbinieka rezidences valstī nav izdoti normatīvie akti, kas regulē nosūtīšanu komandējumā, viņam izmaksā dienas naudu 25 eiro apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu.

Tags

Finanšu ministrija Ministru kabinets

Comment Form