'Latvijas Hipotēkai' uzliek pienākumu nepiedāvāt reverso nomu klientiem un piemēro 50 000 eiro sodu
Foto: LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 8. novembrī pieņēmis lēmumu par negodīgu komercpraksi, ar kuru uzlicis SIA "Latvijas Hipotēka" (LH) pienākumu izbeigt reversās nomas pakalpojuma piedāvāšanu patērētājiem, kā arī piemērojis soda naudu 50 000 eiro apmērā.

Uzraudzības ietvaros PTAC izvērtējis LH praksi, piedāvājot patērētājiem reversās nomas pakalpojumu, kura ietvaros sākotnēji piedāvāts nopirkt no patērētāja tam piederošo nekustamo īpašumu, vienlaicīgi noslēdzot arī īslaicīgu nomas līgumu un atpakaļpirkuma līgumu, kas dod patērētājam iespēju atpirkt nekustamo īpašumu, bet patērētājam šādā gadījumā jāveic viss maksājums vienā reizē jau pēc dažiem mēnešiem.

PTAC ieskatā lielākoties šādam pakalpojumam patērētāji piekrita, lai iegūtu naudas līdzekļus parādu segšanai, kaut arī viņu maksātspēja nebija pietiekoša, lai veiktu nepieciešamos nomas maksājumu un jau pēc dažiem mēnešiem atmaksātu visu summu nekustamā īpašuma izpirkšanai.

PTAC konstatējis, ka ilgstoši piedāvāti un slēgti reversās nomas līgumi ar tādiem patērētājiem, par kuriem nevarēja būt pārliecība, ka tie tuvākajā laikā sāks saņemt regulārus un pierādāmus ienākumus, lai spētu veikt nomas maksājumus un tuvākajā laikā vai nu atgriezt visu summu vienā maksājumā vai saņemt kredītu nekustamā īpašuma izpirkšanai

Tāpat patērētāji, kas nespēja savlaicīgi veikt nomas un citus maksājumus vai izpirkt īpašumu, tika pakļauti riskam zaudēt atpakaļpirkuma tiesības. Tādējādi zaudējot nekustamo īpašumu, ko iepriekš LH no patērētājiem iegādājās par tirgus vērtībai neatbilstoši zemu cenu - pusi no nekustamā īpašuma ātrās realizācijas vērtības (jeb zem 35% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības).

LH sniegusi patērētājiem nepilnīgu, neskaidru informāciju par pakalpojuma būtību un tā tiesiskajām sekām, savukārt būtisku informāciju par reversās nomas pakalpojumu slēpusi vai sniedza to neskaidri, nesaprotami, divdomīgi vai nepiemērotā laikā.

PTAC arī norāda, ka lielākoties šāds pakalpojums tika vērsts uz mazāk aizsargātiem patērētājiem, kuri nonākuši maksātspējas grūtībās. Tādēļ augstākminētās prakses iespaidā patērētāji pieņēma vai varēja pieņemt sev neizdevīgus lēmumus, nebūtu pieņēmuši, ja saņemtu atbilstošu informāciju un padomu.

PTAC norāda, ka iepriekšminētās ir negodīgas komercprakses pazīmes.

Lēmumā PTAC uzlicis LH arī noteiktus pienākumus pret patērētājiem, kuriem joprojām ir aktīvi reversās nomas līgumi. LH ir uzlikts pienākums pārskatīt nomas un atpakaļpirkuma līgumu darbības termiņu, piedāvājot patērētāju maksātspējai atbilstošus risinājumus

Tāpat, nosakot nekustamo īpašumu atpakaļpirkuma cenu un/vai aizdevuma summu, LH ir uzlikts par pienākumu rīkoties labā ticībā, atbilstoši iepriekš noslēgtajiem pirkuma līgumiem. Savukārt maksājumu kavējumu gadījumos LH jāpiedāvāt pārskatīt veicamo maksājumu grafiku atbilstoši patērētāju finansiālajai situācijai.

PTAC aicina patērētājus gadījumos, kad viņiem tiek piedāvāti šāda veida darījumi, nepieciešams veikt izmaiņas jau noslēgtajos līgumos vai rodas grūtības saistībā ar šiem darījumiem, pieprasīt laiku un iespēju saņemt iepriekš līgumu projektus, lai varētu ar tiem iepazīties, un censties nepakļauties spiedienam parakstīt līgumus nekavējoties.

Tāpat PTAC aicina patērētājus lūgt palīdzību juristiem, citiem speciālistiem, piemēram, Juridiskās palīdzības administrācijā, vai kādiem zinošākiem līdzcilvēkiem, lai tie palīdzētu izvērtēt šo darījumu piemērotību un līgumu nosacījumus. Nepieciešamības gadījumā PTAC aicina konsultēties centru.

Ja patērētājiem šāda veida LH darījumu rezultātā jau nodarīts kaitējums, PTAC norāda, ka nepieciešams vērsties tiesā savu tiesību aizsardzībai, izmantojot PTAC lēmumā pausto vērtējumu.

Tags

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form