Līguma laušanas process ar SIA "RBSSKALS Būvvadība" ir apturēts un VAS "Valsts nekustamie īpašumi"( VNĪ) aicina būvnieku izteikt viedokli par iespēju uzsākt mediācijas procesu, portālu "Delfi" informēja VNĪ.

VNĪ darot visu, lai Tabakas fabriku Miera ielā 58A maksimāli ātri pielāgotu Jaunā Rīgas teātra vajadzībām. Savukārt Finanšu ministrija ir lūgusi Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) izvērtēt situāciju būvlaukumā, jo pastāvot risks, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā paredzētajā laikā.

Tāpēc, ievērojot labas gribas principus, kā arī ņemot vērā BVKB ieteikumus strīda risināšanai izmantot mediāciju jeb brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību, VNĪ ir nolēmusi līdz 8.septembrim apturēt līguma laušanas procedūru ar "RBSSKALS Būvvadība".

VNĪ aicina būvniekus nekavējoties uzsākt mediācijas procesu un dod iespēju "RBSSKALS Būvvadība" apliecināt savu labo gribu, lai sarunu rezultātā nonākt pie abām pusēm pieņemama risinājuma, teikts paziņojumā medijiem.

"Delfi" jau ziņoja, ka VNĪ apturēja līguma darbību ar bijušās Tabakas fabrikas remontdarbu veicējiem, , jo pašreizējā būvdarbu izpilde atpaliek no noteiktā darbu izpildes grafika, tādējādi nenodrošinot būvdarbu pabeigšanu, pieņemšanu ekspluatācijā un nodošanu VNĪ līdz 30. novembrim.

Tāpat objektā netiekot nodrošināts plānotais darbinieku skaits, kā arī netiek atgūti iekavētie darbi, un līdz ceturtdienai, 11. augustam, uzņēmējs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes garantiju.

Iepriekš "RBSSKALS Būvvadība" bija uzvarējuši iepirkumā, kura kopējā līgumcena ir 1 999 590 eiro, neskaitot pievienoto vērtības nodokli. Būvnieki uzskata, ka līgums ar uzņēmumu izbeigts prettiesiski, un lūguši Finanšu ministriju izvērtēt VNĪ rīcību.

Tags

Būvniecība Finanšu ministrija Tabakas fabrika

Comment Form