Integrētai dārzeņu audzēšanai valsts atbalstu saņēmušie lauksaimnieki, kas nespēja izpildīt savas saistības, varēs uzņemties jaunas ES fondu saistības bez soda sankcijām. Tāpat lauksaimniecības jomā izglītības iegūšanai atbalstu saņēmušie bezdarbnieki varēs neatmaksāt atbalstu, paredz valdības trešdien atbalstītie grozījumi normatīvajos aktos.

Zemkopības ministrija norāda, ka, augot bezdarba līmenim, apgrūtinātā situācijā ir nonākuši Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas absolventi, kas no valsts atbalsta 2005.–2009.gadam ir saņēmuši atbalstu mācību stipendiju veidā. Pašlaik pēc mācību iestādes beigšanas ir grūtības uzsākt darbu lauksaimniecības nozarē.

Atbalsta saņēmējs, kuram pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darbu, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un dienests no šī atbalsta saņēmēja nepieprasīs saņemtā atbalsta atmaksu. Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai nepalielinātu finansiālo slogu personām, kas ieguvušas izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātē un Malnavas koledžā, taču darba tirgū nespēj atrast darbu iegūtajā profesijā, norāda ZM.

Savukārt atbalsta pasākumā "Integrētai dārzeņu audzēšanai" pretendentiem ir radīta iespēja uzņemties jaunas saistības ES programmā "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana". Pašreiz Ministru kabineta noteikumi paredz pretendentam soda sankcijas, kas kavē pretendentus uzņemties jaunas saistības ar Eiropas Savienības atbalstu.

ZM skaidro, ka pašlaik, ja valsts atbalsta pretendents neizpilda saistības, ko tas uzņēmies 2006. un 2007.gadā konkrētas platības apsaimniekošanā, tās tiek pārtrauktas un pretendentam mēneša laikā jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par konkrēto platību. Saņemtais atbalsts nebūs jāatmaksā, ja 2010.gadā pretendents uzņemas jaunas saistības "Integrētās dārzkopības ieviešanas un veicināšanas" programmā.

Comment Form