Turpina pieaugt skolu interese par iespēju valsts pārbaudes darbus kārtot tiešsaistē
Foto: Shutterstock

Jau trešo gadu skolēniem ir iespēja diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei veikt tiešsaistē. 2019. gadā darbu digitālā formātā izvēlējās kārtot 8564 skolēni no 249 mācību iestādēm, kas ir par 15 skolām vairāk nekā pērn. Izvēloties darbu risināt tiešsaistē, skolas kopumā ietaupīja aptuveni 35 000 papīra lapas jeb 170 kilogramus papīra.

Izglītības portāla "Uzdevumi.lv" un Valsts izglītības satura centra (VISC) piedāvātā tiešsaistes darba mērķis ir ieviest inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē un veidot skolēnu digitālo kompetenci. Skolas, izvērtējot tehnisko nodrošinājumu, diagnosticējošā darba vadīšanai tiešsaistē varēja pieteikties brīvprātīgi. Tāpat tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu pildīt digitālā formātā, bet daļai – drukātā. Darbs tiešsaistē bija pieejams gan latviešu, gan krievu valodā, informē "Uzdevumi.lv" pārstāve Evija Tukiša.

Diagnosticējošais darbs 6. klasēm sastāvēja no 25 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti 15 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā. Daļēji automātiski tika laboti četri uzdevumi, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, skolotājam atbilde bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai tā tiešām ir neprecīza vai arī skolēns ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz sešiem atvērtajiem jautājumiem tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

Tiklīdz skolotājs bija pabeidzis uzdevumu vērtēšanu, "Uzdevumi.lv" sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājam atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku.

Pateicoties digitālā formāta priekšrocībām, tiešsaistes darbi paver jaunas iespējas skolēnu rezultātu analīzē – darbiem ir iespējams noteikt vidējo izpildes laiku un risināšanas ilgumu katram no uzdevumiem. Piemēram, šogad tiešsaistē risināta darba vidējais izpildes laiks bija 33 minūtes un 32 sekundes. Uzdevums, kuru skolēni veica visātrāk, tika atrisināts vidēji 63 sekundēs, taču uzdevumu ar vislielāko vidējo izpildes laiku skolēni risināja astoņas minūtes. Vidējais tiešsaistes darba rezultāts ir 60 procenti, bet nekļūdīgi darbu veica vien pieci skolēni jeb 0,0006 procenti no visiem dalībniekiem.

Papildus jau iepriekš minētajam tiešsaistes sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus, pārskatīt un labot uzdevumus pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, VISC var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt ne vien skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti.

Pēc darba izpildes skolotāji tika aicināti novērtēt tiešsaistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Aptaujā 98 procenti skolotāju darba izpildi novērtēja pozitīvi, izceļot tādas tiešsaistes darba priekšrocības, kā laika un skolas resursu ietaupījums, momentāna atgriezeniskā saite par testveida uzdevumiem un automātiska skolēnu rezultātu pārsūtīšana VISC. No visiem aptaujātajiem skolotājiem 97 procenti norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tiešsaistē, un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām.

Tags

Izglītība Skola Valsts izglītības satura centrs Skolēns

Comment Form