"Mēs attīstījām katru piedāvājumu, kas izskatījās ticams un kas bija konkrēts, kas nozīmē - konkrēts modelis par konkrētu cenu, un konkrētā vieta ar konkrētu piegādes ķēdi," 20. aprīlī Veselības ministrijas organizētā preses konferencē par individuālo aizsardzības līdzekļu iepirkumiem uzsvēra Nacionālā veselības dienesta vadītājs Edgars Labsvīrs. Runājot par šiem iepirkumiem, amatpersonas allaž uzsver – vērtēt kvalitāti aicināti arī eksperti no Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta. Izrādās, vērtējot pirmo krīzes laikā Latvijā saņemto masku un respiratoru kravu, eksperti atzinuši, ka testēšanu atbilstoši Eiropas standartiem nevar veikt, norādījuši uz problēmu marķējumā un konstatējuši, ka maskas un respiratori izmantojami ar atrunu – "pieņemam, ja ražotājs nodrošinājis atbilstošu dokumentāciju".

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Jau vēstīts, ka saskaņā ar līgumu, kas 17.martā slēgts starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD, Nacionālo veselības dienestu (NVD) un SIA "GP Nord" un kura kopējā summa ir 869 482 eiro bez PVN, 29. martā ar "airBaltic" reisu uz Latviju atveda gandrīz 900 tūkstošus masku un 80 tūkstošus respiratoru. Izpētot līgumu, "Delfi TV ar Jāni Domburu" secināja, ka tā pielikumā iekļauts ar šāgada martu datēts "ICR Polska" sertifikāts, kuru šis Polijas akreditācijas uzņēmums atzinis par nederīgu. Pāris dienas pirms plašu publicitāti ieguvušās kravas piegādes "ICR Polska" ir atsaukusi visus līdz šā gada 26. martam izsniegtos sertifikātus, kas attiecas uz precēm, kas saistītas ar Covid-19, tostarp to, kas apliecina "GP Nord" piegādāto, Ķīnas uzņēmumā " Henan Bianou Trading Co., LTD" masku atbilstību standartiem. Turklāt "ICR Polska" paziņojumā īpaši izcelts, ka par viltotiem vai nederīgiem uzskatāmi visi sertifikāti, kas izsniegti, pamatojoties testiem, kas it kā veikti "Shanghai MICEZ Equipment Testing&Tehnical Co. LTD" laboratorijā Šanhajā.
Attiecībā uz respirataoriem līgumā iekļauta viena lapa no sertifikāta, ko izsniegusi Lielbritānijas kompānijia "BSI Assurance UK Limitad" un ko saņēmis Ķīnas ražotājs "Handan Hengyong Protective & Clean Products Co Ltd". Taču uz līgumā iekļautās respiratora fotogrāfijas, kam atbilst arī vēlāk saņemtie respiratori, redzams marķējums, kas neatbilst CE numerācijai saskaņā ar Lielbritānijas uzņēmuma parametriem Eiropas Savienības pilnvaroto iestāžu sarakstā, kā arī neatbilst Ķīnas uzņēmuma respiratoru paraugiem.

"GP Nord" vadītājs Toms Zeltiņš faktu, ka līgumā iekļautais sertifikāts ir ticis anulēts, nenoliedza, skaidrojot, ka tas noticis sakarā ar masveida viltojumiem, kuru upuris bijis viņu partneris. Zeltiņš "Delfi TV ar Jāni Domburu" atsūtīja jaunu, ar aprīli datētu tam pašam ražotājam izsniegtu "ICR Polska" sertifikātu, atsaucoties uz jau citā Ķīnas laboratorijā izsniegto testēšanas pārskatu.
Savukārt attiecībā uz respiratoriem Zeltiņš apgalvoja, ka to ražotājs ir "Handan Hengyong Protective & Clean Products Co Ltd", un par tā kvalifikāciju uzņēmēji pārliecinājušies, vadoties pēc "nesakritību meklēšanas" principa.

Tomēr uz papildus jautājumiem un lūgumu atsūtīt visus dokumentus, Toms Zeltiņš ne par maskām, ne respiratoriem kopš pagājušās nedēļas nav atbildējis.

RSU eksperti norāda uz nepilnībām

Veselības nozares amatpersonas, atbildot uz jautājumiem par masku kvalitāti līdz šim vienmēr uzsvērušas, ka, neraugoties uz to, ka Latvijā nav akreditētas laboratorijas, kurā varētu pārliecināties par medicīnisko masku un citu individuālās aizsardzības līdzekļu atbilstību standartiem, ir darīts viss, lai pārliecinātos, ka iepirktās maskas un respiratori mediķiem der. Pēc atkārtotiem jautājumiem NVD direktors Edgars Labsvīrs 10.maijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pārsūtīja masku un respiratoru novērtēšanā iesaistītās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU )Darba drošības un vides veselības institūta vadītāja Ivara Vanadziņa atzinumu, kas saņemts jau 2. aprīlī, tas ir, tikai dažas dienas pēc pirmā lielā masku un respiratoru sūtījuma nogādāšanas Latvijā.

Atzinums sākas ar atrunu, ka eksperti nevar veikt masku un respiratoru testēšanu atbilstoši Eiropas standartiem aprīkojuma un metodoloģijas trūkuma dēļ, un vērsuši uzmanību uz vairākiem trūkumiem.
Secināts, ka, lai arī pēc uzbūves atvestās maskas ir līdzīgas Latvijas tirgū jau esošajiem analogiem, tās ir nedaudz plānākas. Tomēr maskā iestrādātais filtrējošais slānis bijis līdzīgs kā analogām maskām un krāsa, ar kuru pārbaudīta maskas caursūkšanās spēja, divu stundu laikā cauri maskai nav izsūkusies. RSU speciālistu uzmanību piesaistījis arī CE marķējuma trūkums. "Visām maskām ir kopēja problēma – nav nekādu marķējumu par to atbilstību standartam NE 14683 (vai līdzvērtīgajām ASV prasībām). Pieņemam, ja ražotājs nodrošinājis atbilstošu dokumentāciju par sertifikāciju, šīs maskas ir lietojamas atbilstoši SPKC (un PVO) izstrādātajām vadlīnijām – citu cilvēku aizsardzībai un personāla aizsardzībai zema riska darbos," NVD direktoram adresētajā e-pasta vēstulē norādījis Vanadziņš.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" jau vēstīja, ka, ņemot vērā "ICR Polska" lēmumu par sertifikātu atsaukšanu, marta beigās un aprīļa sākumā, kad Latvijā tika sākta "GP Nord" piegādāto masku izdale ārstniecības iestādēm, šīm maskām nebija atbilstoša sertifikāta.

Mudina gādāt pārbaudītu ražotāju respiratorus


Respiratori izturējuši pārbaudi ar krāsvielu caursūkšanos, taču filtrējošā kārta izrādījusies plānāka un atšķirīga pēc uzbūves nekā "Drager" respiratoriem (tie nelielā daudzumā tika iepirkti no uzņēmuma "Tavol" - red.). Vanadziņš ieteicis augsta riska darbos strādājošos mediķus apgādāt ar labākas kvalitātes respiratoriem: "Ja iespējams, mūsu rekomendācija būtu vērtēt, vai nav iespējams, īpaši augsta riska darbos (veicot t.s. aerosolus ģenerējošās procedūras, piemēram, intubāciju, elpināšanu, aprūpi intensīvajā terapijā u. tml.) izmantot "pārbaudītu" ražotāju respiratorus, kuri ražoti uzņēmumos, kuri šiem darbam bija specializējušies arī pirms COVID 19 epidēmijas."

Pirmdien, kad "Delfi" sazinājās ar Vanadziņu, lai iegūtu viņa piekrišanu atzinuma citēšanai, speciālists apliecināja, ka arvien piekrīt visam šajā atzinumā paustajam. Viņš arī atgādināja, ka viņa vēstules sākumā nepārprotami norādīts, ka Latvijā šobrīd nav specializētu iekārtu, ar ko pārbaudīt individuālo aizsarglīdzekļu atbilstību standartiem.
Gan attiecībā uz maskām, gan respiratoriem saistībā ar to lietošanu Vanadziņa 2.aprīļa atzinumā ietverta atruna: "Pieņemam, ja ražotājs nodrošinājis atbilstošu dokumentāciju par sertifikāciju."

Jāatzīmē, ka līgums starp NMPD, NVD un "GP Nord" paredz, ka Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc preces piegādes, konstatējot preces neatbilstību līguma noteikumiem jeb trūkumus, sagatavo pretenziju. Atzinums no RSU saņemts pirms šī termiņa beigām. Līdz šim pieejamā informācija liecina, ka no pasūtītāja puses neatbilstība jeb trūkumi nav konstatēti un šāda pretenzija nav iesniegta.

NVD direktors: trūkumus laboja pēc preču pieņemšanas, maskām - cits ražotājs


Atbildot “Delfi TV ar Jāni Domburu” uz jautājumiem par respiratoru neatbilstību, NVD direktors Labsvīrs 10.maijā rakstiski pavēstīja iepriekš neizskanējušu informāciju, ka dokumenti papildināti, kā arī skaidrojumi par neatbilstībām no piegādātāja saņemti jau pēc preču pieņemšanas 29.martā: “Trūkstošo atbilstības deklarāciju, kā arī skaidrojumus par paziņotās institūcijas (BSI) numuru nesakritību ar numuru uz respiratoriem GP Nord ir atsūtījis 31.03.“ Tomēr atbildes uz precizējošiem jautājumiem, tostarp aicinājumiem izsniegt dokumentus, līdz šim nav saņemtas.
Precīzas atbildes saistībā gan ar šiem jautājumiem, gan ar masku sertifikāciju, arī no NMPD līdz šim nav saņemtas.

Taču NVD direktors Edgars Labsvīrs “Delfi TV ar Jāni Domburu” 10.maijā e-pastā ar nosaukumu “GP Nord masku marķējums” atsūtīja fotogrāfiju, kura ietver iepriekš neminētu informāciju. Fotogrāfijā kopā ar “GP Nord” piegādāto iepakojumu redzama atsevišķi izdrukāta lapa ar nosaukumu “Certificate of Approval” jeb apstiprināšanas sertifikāts, kur kā ražotājs uzrādīta cita firma nekā iepriekš minētā un līgumā norādītā – “Henan Guangderun Medical Devices Co., Ltd”. Ārvalstu avotos atrodamajos Ķīnas uzticamo ražotāju sarakstos ir atšķirīga informācija – vienā no tiem kompānija ar šādu nosaukumu ir atrodama, citā nav.

Kā jau iepriekš minēts, līdz šim zināmajos “ICR Polska” sertifikātos, kas saistīti ar “GP Nord” precēm, kā ražotājs ir norādīta firma “Henan Bianou Trading Co., Ltd”, kas NVD direktora sūtījumā norādīta kā tirgotājs, nevis ražotājs. Uz lūgumu atsūtīt fotogrāfijas no masku iepakojuma, uz kura būtu norādes par ražotāju pilnā apmērā, atbildes pirmdien netika saņemtas. Tāpat līdz šim nav informācijas, vai valsts iestāžu rīcībā ir kādi dokumenti saistībā ar to, ka “GP Nord” piegādātās maskas ražojis “Henan Guangderun Medical Devices Co., Ltd”, kā arī nav informācijas, vai, ja ražotājs ir mainīts, šajā sakarā būtu veikti savstarpēji līguma grozījumi.

Tev jau ir aktīvs abonements!

Šis ir maksas raksts.

Lai turpinātu to lasīt, lūdzu, lejupielādē jaunāko DELFI aplikāciju vai turpini lasīt rakstu, izmantojot pārlūkprogrammu.

Lasīt rakstu.
Lai turpinātu lasīt rakstu, iegādājies abonementu. Ja jau esi abonents,
Kāpēc abonēt?

Tags

Koronavīruss Covid-19 DELFI plus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.