Lai uzklātu šim nolūkam paredzēto īpašo krāsu, māksliniekam bija nepieciešamas četras stundas darba, bet vēl vienu stundu pagāja, kamēr viņš atrada pareizo rakursu, lai modele patiešām izskatītos pēc tropu putniņa.