Foto: Pixabay

Valdība 4. marta sēdē atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) pieprasījumu piešķirt 3 000 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammai "Nākotnes kultūras piedāvājums."

Kā informē KM pārstāvji, tajā paredzēts sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo Covid-19 drošības pasākumu apstākļos.

Plānots, ka VKKF padome mērķprogrammas nolikumu varētu izveidot un apstiprināt nākamajā nedēļā, lai marta vidū varētu uzsākt projektu pieņemšanu.

"Visi ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu saistītie, Kultūras ministrijas izstrādātie atbalsta mehānismi nozarei iedalās divās daļās: vieni, kas ļauj "pārziemot" – radošo personu nodarbinātības programma, kultūras organizāciju ilgtspējas programma, biļešu kompensācijas, un otri – ar skatu nākotnē, ļaujot radīt un sagatavot piedāvājumu laikam, kad kultūras nozare atsāks darbu. Nākotnes kultūras piedāvājuma programmu pati nozare ir atzinusi par vienu no veiksmīgākajiem atbalsta mehānismiem 2020. gadā," akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Mērķprogrammas virsmērķis ir kultūras pieejamības nodrošināšana plašam iedzīvotāju lokam Covid-19 izplatības ierobežošanas apstākļos – gan aptverot dažādas mērķgrupas, gan nodrošinot reģionālo pārklājumu. Ņemot vērā Covid-19 krīzes visaptverošo, smago ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitāti un garīgo veselību, mērķprogramma atbalstīs kultūras kapitāla un potenciāla izmantošanu iedzīvotāju dzīves kvalitātes atjaunošanā. Ar mērķprogrammu paredzēts nodrošināt gan kultūras pakalpojumu pieejamību tuvākajā laikā atbilstoši aktuālajām epidemioloģiskajām prasībām, gan ilgtermiņā radīt jaunu piedāvājumu, kas kļūs par nākotnes kultūras vērtībām.

Atbalsts paredzēts fiziskām personām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Saimnieciskās darbības veicēja reģistrā, un organizācijām (komersantiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām).

Mērķprogrammu plānots īstenot, izsludinot projektu konkursus visās nozarēs un izvērtējot projektu pieteikumus VKKF fonda ekspertu komisijās atbilstoši nozarei. VKKF padome, ņemot vērā Kultūras ministrijas un VKKF ekspertu komisiju ieteikumus, izvirzīs katrai nozarei specifiskas saturiskās prioritātes, tādējādi veidojot valsts pasūtījumu kultūrā.

Visās nozarēs galvenā atbalstāmā projektu prioritāte ir nozaru piedāvājuma komunikācija sabiedrībai, t.sk. meklējot jaunas, inovatīvas kultūras komunikācijas formas, kas īstenojamas pastāvošo drošības pasākumu apstākļos. Kultūras piedāvājuma attīstīšanai cilvēkiem ar invaliditāti, paredzot tam 400 000 eiro finansējumu, prioritāri paredzēts sniegt atbalstu projektu pieteikumiem, kuru mērķis ir radīt jaunu kultūras piedāvājumu vai pielāgot jau esošos kultūras produktus cilvēkiem ar redzes, dzirdes un uztveres traucējumiem. Vienlaikus visās nozarēs horizontāla prioritāte tiks piešķirta nozares speciālistu profesionālās pilnveides projektiem, kā arī inovāciju radīšanai visās kultūras jomās. Lai efektīvāk sasniegtu vienu no mērķprogrammas virsmērķiem – sabiedrības dzīves kvalitātes un garīgās veselības uzlabošanu – finansējums paredzēts kopējai mērķprogrammas un tās rezultātu komunikācijai, lai informētu sabiedrību par jaunajiem pieejamajiem kultūras produktiem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!