Par Latvijas Filmu padomes priekšsēdētāju ievēlēta Aija Bērziņa
Foto: Publicitātes foto

Otrdien, 15.jūlijā, Latvijas Filmu padomes jaunais sastāvs pirmajā tikšanās reizē ar balsu vairākumu, atklāti balsojot, no sava vidus par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Aiju Bērziņu, biedrības "Latvijas Kinoproducentu asociācija" valdes priekšsēdētāju, informē padomes pārstāvji.

Jauno Filmu padomes sastāvu ar 27.06.2014. rīkojumu apstiprinājusi Kultūras ministre Dace Melbārde un tajā ir apstiprināti 11 padomes locekļi - Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks administratīvajos un investīciju jautājumos Sandis Voldiņš, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, Valsts Kultūrkapitāla fonda Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Pēteris Krilovs, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Ivars Zviedris, Latvijas Kultūras akadēmijas lektors Dāvis Sīmanis, VSIA "Latvijas Televīzija" valdes priekšsēdētājs Ivars Belte, biedrības "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" valdes priekšsēdētāja, SIA "TV3 Latvia" valdes locekle Baiba Zūzena, filmu producenti Andrejs Ēķis un Jānis Kalējs, biedrības "Latvijas Kinoproducentu asociācija" valdes priekšsēdētāja Aija Bērziņa un biedrības "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" priekšsēdis Reinis Kalnaellis.

Saskaņā ar šā gada 4. jūnijā apstiprināto Latvijas Filmu padomes nolikumu, padome vērtē un prognozē filmu nozares stratēģiskās perspektīvas plašā kultūrpolitiskā un sociālekonomiskā kontekstā, sniedz atzinumus jautājumos, kas saistīti ar filmu nozari un tās attīstību, analizē filmu nozari regulējošos normatīvos aktus un sniedz priekšlikumus to pilnveidošanai.

Padome ir apstiprināta uz kultūras ministra pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētāja Aija Bērziņa paredz, ka turpmāk Filmu padome tiks sasaukta reizi mēnesī.

Pirmajā Filmu padomes sēdē Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma informēja padomi par Centra darbības aktualitātēm, tai skaitā par sagatavošanās darbiem filmu programmas "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" izveidei, iezīmēja NKC darbības aktualitātes (gatavošanos Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonijai, kas notiks Rīgā šā gada decembrī, aktivitātes kinoizglītības problēmu un Latvijas filmu pieejamības jautājuma risināšanā un citām.), kā arī jautājumus, kurus turpmāk būs nepieciešams apspriest kopā ar filmu nozares pārstāvjiem.

Tags

Andrejs Ēķis Dace Melbārde Dāvis Sīmanis Dita Rietuma Eiropas Kinoakadēmija Ivars Zviedris Kultūras ministrija Latvijas Kultūras akadēmija Pēteris Krilovs

Comment Form