Foto: Vēsturiskās dziesmu svētku celtnes arhīva dokumentos
Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Kopš 1955. gada Vispārējie latviešu dziesmu svētki norisinās Mežaparka Lielajā estrādē, bet līdz tam bija tradīcija katriem svētkiem celt īpašu būvi, ko pēc tam nojauca. Pirmie pieci dziesmu svētki norisinājās slēgtās bazilikas tipa celtnēs, bet kopš 1926. gada dziesmu svētkiem tika celtas atklātas brīvdabas estrādes ar plašu klausītāju laukumu. Piedāvājam ieskatu atsevišķos LNA Latvijas Valsts arhīvā saglabātajos dokumentos, kuros redzamas latviešu dziesmu svētku celtnes un to projekti gan Latvijā, gan bēgļu nometnēs Vācijā laikā no 1880. līdz 1948. gadam.

Pirmo trīs Rīgā notikušo latviešu dziesmu svētku (1873, 1880, 1888) celtņu autors bija aktīvais Rīgas Latviešu biedrības biedrs un svētku organizācijas komitejas loceklis, pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts Jānis Baumanis (1834–1891). Ceturtie Vispārējie latviešu dziesmu svētki 1895. gadā vienīgo reizi šo svētku vēsturē norisinājās Jelgavā un to celtni projektēja arhitekts Konstantīns Pēkšēns (1859–1928). Pēdējoreiz slēgtā celtnē zem viena jumta dziedātāji un klausītāji pulcējās 1910. gada dziesmu svētkos, kuru celtnes autors bija arhitekts Ernests Pole (1872–1914). Pirmie dziesmu svētki pēc Latvijas Republikas nodibināšanas notika 1926. gadā un to Esplanādē izvietotās estrādes autors bija arhitekts Pauls Kundziņš (1888–1983). Nākamo trīs dziesmu svētku (1931, 1933, 1938) estrādes celtas pēc arhitekta Aleksandra Birznieka (1893–1980) projektiem. 1938. gadā dziesmu svētki vairs nenotika Esplanādē, kā trīs iepriekšējos svētkos, bet gan jaunajā Uzvaras laukumā Pārdaugavā.

Dziesmu svētku tradīcija turpinājās arī latviešu bēgļu nometnēs Vācijā, 1946.–1948. gadā sarīkojot 13 latviešu dziesmu dienas un dziesmu svētkus, kam dažkārt tika celtas īslaicīgas estrādes. Vēlāk gandrīz visās zemēs, kur izveidojās lielākas latviešu kopienas, regulāri tika rīkotas dziesmu dienas, dziesmu svētki vai kultūras dienas, bet īpašas celtnes vairs netika celtas – svētku pasākumi norisinājās jau esošajās koncertzālēs, stadionos un citās piemērotās vietās. Tā, piemēram, 1951. gada Anglijas latviešu dziesmu dienu kopkora koncerts notika Karaliskajā Alberta aulā Londonā.

Pirmie dziesmu svētki Padomju Latvijā tika sarīkoti 1948. gadā, speciāli šim gadījumam uzceļot estrādi toreizējā Komunāru (tagad – Esplanādes) laukumā. Diskusijas par pastāvīgas dziesmu svētku estrādes celtniecību norisinājās jau kopš gatavošanās septītajiem Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem 1931. gadā, bet šī ideja tika realizēta tikai uz 1955. gada dziesmu svētkiem. LNA Latvijas Valsts arhīvā saglabātie dokumenti liecina, ka Mežaparka Lielā estrāde projektēta un uzcelta lielā ātrumā, jo lēmums par estrādes celtniecību tika pieņemts Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas (LKP CK) biroja sēdē tikai gadu pirms pašiem dziesmu svētkiem.

LKP CK biroja 1954. gada 11. maija sēdes lēmumā tiek kritizēta neapmierinošā gatavošanās dziesmu svētkiem, apstiprināts svētku sagatavošanas komisijas sastāvs, doti norādījumi citiem sagatavošanās darbiem un uzlikts par pienākumu "Rīgas pilsētas izpildu komitejai š.g. jūnijā sākt estrādes celtniecību masveida priekšnesumiem kultūras un atpūtas parkā" un "LPSR Republikāniskajam projektēšanas institūtam nodrošināt, lai ne vēlāk kā š.g. 1. jūnijā tiktu sastādīts projektēšanas uzdevums un tāmes estrādes celtniecības darbiem, līdz š.g. 1. augustam – estrādes tehniskais projekts, bet līdz š.g. 1. jūlijam – darba rasējumi skatītāju laukumam" (LKP CK biroja sēdes protokols Nr. 14 no 11.05.1954.).

Tags

Dziesmu svētki Dziesmu svētki 2018

Comment Form