Foto: Privātais arhīvs

Pasaules vēsture zina daudzus gadījumus, kad cilvēks noslēdzis līgumu ar pašu nelabo. Paši slavenākie, iespējams, ir Alisteirs Kraulijs un Ādolfs Hitlers. Vārds vārdā, iespējami tuvu tulkojot no oriģināla, līgumu ar nelabo piedāvā izlasīt žurnāls "Planētas Noslēpumi" – to 1676. gadā parakstījis kāds Pinjerolas muižnieks.

1. Lucifer, tev nekavējoties man jāpiešķir 100 000 mārciņu zelta!

2. Tu man katra mēneša pirmajā otrdienā nogādāsi 1000 mārciņas.

3. Tu man nogādāsi zeltu monētās, kas ir apgrozībā, un tādā kvalitātē, lai ne tikai es, bet visi tie, kuriem es sagribēšu mazliet iedot, varētu tās izmantot.

4. Augšminētais zelts nedrīkst būt viltots, tas nedrīkst pazust, pārejot citās rokās, pārvērsties akmenī vai oglēs. Tam jābūt metālam, ko iezīmējušas cilvēka rokas, likumīgam un izmantojamam visās zemēs.

5. Ja man būs vajadzība pēc noteiktas naudas summas, neatkarīgi no laika un nepieciešamības, tev man jānorāda slepenas slēptuves. Tāpat, ja es došos uz turieni, kur tā paslēpta vai aprakta, tev tā jānodod manās rokās tā, lai man nerastos kaitējums, pilnībā neatkarīgi no tā, kur es tajā laikā atrodos, lai es ar to varētu rīkoties atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

6. Tu nedrīksti nodarīt nekādu kaitējumu manam ķermenim un maniem locekļiem un darīt kaut ko tādu, kas varētu vājināt manu veselību, taču tev mani jāsargā no cilvēku slimībām un sakropļojumiem 50 gadu laikā.

7. Bet, ja es, neskatoties uz savām vēlmēm, tomēr saslimšu, tev mani jānodrošina ar pārbaudītām zālēm, lai palīdzētu man atjaunot manu iepriekšējo labo pašsajūtu tik ātri, cik vien tas ir iespējams.

8. Mūsu vienošanās sākas ar šo dienu ... 1676. gadā un beidzas tajā pašā dienā 1727. gadā. Tu nedrīksti slepus mainīt šo termiņu vai apdraudēt manas tiesības, vai pārcelt norēķina stundu (kā esi to paradis darīt).

9. Kad mans laiks būs pilnībā beidzies, tev jāļauj man nomirt, un tieši tāpat arī visiem pārējiem cilvēkiem, bez jebkāda kauna un negoda un jāsekmē pienācīga apglabāšana.

10. Tev jāpanāk, ka karalis un visi aristokrāti mani mīl tā, lai es vienmēr varētu būt pārliecināts par labvēlīgu attieksmi un pieķeršanos un visi man allaž piekristu bez liekiem jautājumiem visā, ko vien es no viņiem varētu vēlēties.

11. Tev mani (un jebkuru citu) jāpārvieto, nenodarot nekādu kaitējumu un bojājumus, uz jebkuru pasaules vietu, tur, kur vien es sagribēšu, neatkarīgi no tā, cik liels būtu šis attālums. Tev jādara tā, lai es uzreiz varētu brīvi sarunāties jebkuras šīs vietas valodā. Pēc tam, kad būšu apmierinājis savu zinātkāri, tev mani jānogādā atpakaļ mājās.

12. Tev mani jāaizsargā no jebkāda kaitējuma, ko var nodarīt bumbas, šaujamie un jebkādi citi ieroči, lai nekas nespētu man trāpīt un kaut kādā veidā sabojāt manu ķermeni vai locekļus.

13. Tev jānāk talkā manās attiecībās ar karali un jāpalīdz man allaž uzvarēt visus manus personiskos ienaidniekus.

14. Tev man jāsagādā burvju gredzens, lai es varētu to uzvilkt pirkstā un tādējādi kļūt neredzams un neievainojams.

15. Tev man jāpiegādā patiesa un vispusīga informācija bez jebkādiem sagrozījumiem vai divdomībām par katru jautājumu, par ko es tevi lūgšu.

16. Tev mani laikus jābrīdina par jebkuru slepenu vienošanos pret mani un jādara zināmi paņēmieni un līdzekļi, lai visas šīs ieceres izjauktu un pilnībā likvidētu.

17. Tev man jāiemāca tās valodas, kādas sagribēšu apgūt, un tā, lai es varētu lasīt, sarunāties un izteikties tik pilnvērtīgi, it kā es tās prastu jau kopš bērnības.

18. Tev man jāpiešķir veselais saprāts, sapratne un prāts tā, lai es varētu visas problēmas apspriest loģiski un spētu par tām izteikt argumentētus apsvērumus.

19. Tev mani jāaizsargā un jāseko man visās tiesas sēdēs pie karaļa, bīskapa vai pāvesta, kurās vien man būs jāierodas.

20. Tev jāsargā mani un mana manta no bojājumiem, vienalga, iekšējiem vai ārējiem, un no zagļiem un jebkura cita kaitējuma.

21. Man jābūt iespējai piekopt sabiedrisko dzīvi kā kārtīgam kristietim un netraucēti apmeklēt baznīcu.

22. Tev man jāiemāca, kā izgatavojamas zāles un kā tās pareizi lietojamas īstajās devās un daudzumā.

23. Kautiņa vai kaujas gadījumā, ja man uzbruks, tev šis izaicinājums jāuzņemas uz sevi un jānodrošina man palīdzība un aizsardzība pret visiem ienaidniekiem.

24. Tev nav jāļauj nevienam, vienalga, kas tas arī būtu, uzzināt par mūsu savienību un vienošanos.

25. Tik bieži, cik es sagribēšu tavas klātbūtnes, tev jāierodas manā priekšā jaukā un piemīlīgā veidolā, bet nekad ne biedējošā vai šaušalīgā izskatā.

26. Tev jāseko, lai visi allaž izpildītu manus rīkojumus.

27. Tev man jāapsola un pašam sevi jāsaista ar solījumu saglabāt neizpaustus šos punktus un cītīgi jāpilda katrs no tiem. Ja tu pieļausi kaut vai tikai niecīgu nepakļaušanos vai arī izpaudīsi kādu no punktiem, tad šis līgums un savienība anulējas un uz visiem laikiem zaudē spēku.

28. Apmaiņā pret augšminētajiem solījumiem es zvēru un apsolu tavā rīcībā nodot dažus vīriešus un sievietes. Turklāt es atsakos no Dieva, pašas Svētās Trīsvienības; es pilnībā atsakos no solījumiem, kas man doti manas kristīšanas laikā, un pakļaujos tev ar visu savu miesu un dvēseli mūžīgi mūžos.

Seko paraksti (ar asinīm)

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!