Foto: F64

Ir vasaras vidus un var rasties jautājums, kādēļ patlaban jārunā par skolu. Tomēr bērni svin dzimšanas dienas katru dienu un katram vecākam jautājums ir aktuāls tieši tajā brīdī, kad viņa atvase nopūtusi piecas svecītes savā dzimšanas dienas kūkā. Laiku pa laikam saņemam vecāku jautājumus, kas tad īsti ir jādara, lai pieteiktu bērnu skolai un kur uzzināt, kura skola atvasei pēc dzīvesvietas ir vistuvākā.

Tieši tādēļ "Cālis" vērsās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, meklējot pēc vecāku uzdoto jautājumu atbildēm.

"Esmu apmulsusi. Pēc pāris mēnešiem manam dēlam paliks pieci gadi, tādēļ sāku domāt par viņa pieteikšanu skolai. Sākot meklēt informāciju, kā to izdarīt un kura mums skaitās vistuvākā skola, jutos apbēdināta, jo pieejamā informācija ir ļoti sadrumstalota. Meklējot atbildes uz saviem jautājumiem, datorā pavadīju gandrīz stundu, līdz tomēr ar lielām grūtībām atradu to, kas man nepieciešams. Un atkal – nepatīkams pārsteigums, manā rajonā ir divas krievu skolas un tikai viena latviešu plūsmas, kas, turklāt, pēc dažādām aptaujām, nav tā pati labākā. Iedomājos, ka arī citiem vecākiem, kuri bērnu uz skolu laidīs pirmo reizi, varētu rasties līdzīga rakstura jautājumi un pārdomas. Tāpēc nenāktu par ļaunu atgādināt, kas tad ir jādara, lai pieteiktu bērnu skolai, vai ne," šādu vēstuli saņēmām no mammas Elīnas.

Par bērnu pieteikšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs

Pieteikšanas laiks

Kad bērns ir sasniedzis obligāto izglītības vecumu (5 gadi), vecāki var pieteikt bērnu skolā uzņemšanai 1. klasē. Lai to izdarītu, vecākiem ir jāiesniedz iesniegums – vai nu ierodoties iestādē vai elektroniski, ja ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Iesniedzamie dokumenti

Lai iestādē klātienē reģistrētu bērnu uzņemšanai 1. klasē, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi vai pilnvara, un jāiesniedz iesniegums. Pilnvarotais iestādes darbinieks elektroniskajā datu bāzes sistēmā reģistrē nepieciešamo informāciju. Pēc tam administrators izdrukā izveidoto iesniegumu, ko abas puses paraksta.

Pamatojoties uz iesniegumiem, to saņemšanas kārtībā tiek veidots 1. klases pretendentu saraksts.

Klašu komplektēšana

Līdz katra gada 1. aprīlim Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iestādēm nosaka atveramo klašu skaitu. Skolas direktors līdz 1. maijam ar rīkojumu nosaka skolēnu skaitu 1. klasēs, kas no vienas puses būs atkarīgs no vecāku iesniegumu skaita, bet no otras puses regulējošajiem normatīviem aktiem (maksimālais skolēnu skaits klasē - 34).

Skola katru gadu līdz 1. jūnijam (atbilstoši noteiktajam klašu un izglītojamo skaitam) veido 1. klases pretendentu sarakstu, ņemot no sistēmas informāciju par bērniem šādā prioritārā secībā:

  • dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta iestādes mikrorajonā un kuriem iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;
  • dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta iestādes mikrorajonā;
  • iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuriem iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem iestādes darbinieku bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  • iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 137 pieejami šeit.

Kā atrast mikrorajona skolas

Ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 un ievērojot Izglītības likumu, kas paredz, ka pašvaldībām ir jānodrošina bērniem iespēja mācīties dzīvesvietai tuvākajā skolā, Rīgā bērnus skolās komplektē pēc mikrorajonu principa.

Mikrorajonu princips neizslēdz iespēju uz brīvajām vietām pretendēt arī citās Rīgas skolās, tikai priekšrocība būs mikrorajona bērniem. Sava mikrorajona skolu vecāki var sameklēt Rīgas skolu vortālā "E-skola.lv", sadaļā "Iestāžu katalogs"

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!