Fоtо: Shutterstock
Centralizēto eksāmenu sesija Latvijas 12. klašu skolēniem nupat noslēgusies, kas vedina atskatīties uz to, kāds bijis šis mācību gads kopumā. Skolām, pedagogiem un pasniedzējiem šogad nācās pielāgoties drošības nosacījumiem, aizvadot teju visu semestri attālināto mācību režīmā. Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore Aija Bārzdaine, dalās skolas pieredzē ar eksāmeniem un skaidro, ka, pielāgojoties mainīgajiem apstākļiem un arī jaunajam mācību saturam, jādomā par sadarbības iespējām ar augstskolām.

Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar direktores Aijas Bārzdaines viedokli.

Eksāmeni prasīja pielāgošanos

"Laikā, kad visas Latvijas skolas pārgāja uz attālināto mācīšanos, mēs kā tālmācības skola neizjutām būtiskas izmaiņas, tomēr, pienākot eksāmenu laikam, nācās pielāgoties. Domāju, ka daudzas skolas visā valstī saskārās ar šo jautājumu – kā atrast un iekārtot piemērotas telpas, lai īstenotus visus drošības noteikumus. Klases un mācību telpas ikdienā šķiet pietiekami lielas, tomēr, nonākot līdz jautājumam par divu metru distanci, sapratām, ka tas nemaz nav tik vienkārši, īpaši ar lielu skaitu audzēkņu. Eksāmenu jau ir veiksmīgi aizvadīti. Mūsu gadījumā tas izdevās, jo talkā nāca Ekonomikas un kultūras augstskola, kas ļāva izmantot savas telpas, pielāgojot tās drošības prasībām. Esam augstskolai ļoti pateicīgi un plānojam arī turpmāk sadarboties dažādos formātos.

Attālinātajiem eksāmeniem gatavs tikai retais

Pirms eksāmeniem izskanēja plašas diskusijas par to iespējamo norisini attālināti, tāpēc gribētos piebilst, ka lielākā daļa skolu tam nebūtu gatavas. Nebūtu gatavi arī paši skolēni. Tie, kas ikdienā mācās tālmācības formā, protams, ir pieraduši pie attālinātajiem pārbaudes darbiem (šeit gan ir jānodala tālmācība un attālinātās mācības), tomēr ne visās mājsaimniecībās ir pietiekami daudz kvalitatīvu datoru, stabils interneta pieslēgums vai iespēja nodrošināt mieru un klusumu vairākas stundas, lai skolēns spētu sekmīgi nokārtot eksāmenu. Īpaši, ja ģimenē ir vairāki skolēni.

Izvēļu grozi sadarbībā ar augstskolām

Tur, kur skolas nespēj tikt galā pašu spēkiem, noteikti var aicināt talkā augstskolas. Ieteiktu vidusskolām un augstskolām vairāk domāt par sadarbību, ne tikai tādos jautājumos kā eksāmeni, bet arī mācību satura nodrošināšanā, pedagogu integrācijā u.tml. No tā iegūst abas puses. Vidusskolām jaunajā mācību gadā būs jānodrošina izvēļu grozi jeb mācību virzieni. Ne visas skolas spēs pilnībā nokomplektēt pietiekami plašu un kvalitatīvu izvēli – tā ir iespēja iesaistīt augstskolas, kas īsteno attiecīgās studiju programmas. Eiropas Tālmācības vidusskola īstenos dabaszinātņu, uzņēmējdarbības, valodu un vispārizglītojošo virzienu. Piedāvājums veidots atbilstoši mūsu skolēnu zināšanām, vēlmēm un interesēm. Zinot, ka ir skolas, kuru audzēkņi interesējas par medicīnu, arhitektūru un citām jomām, noteikti ir vērts apdomāt sadarbību ar augstskolām.

Atvieglos studiju izvēli

Izvēļu grozi ir vērtīga sistēma, jo savlaicīgi ļauj noteikt, kas jaunietim ir saistošs un interesants, to padziļināti apgūt un plānot tālāko karjeru. Jautājums, vai skolēni šajā vecumā saprot, ko tieši vēlas, un, vai skola spēj parādīt, kā šīs zināšanas un prasmes varēs izmantot? Pēc pirmā gada, kas būs aizvadīts ar izvēļu groziem, skaidrība būs lielāka, bet lielai daļai jauniešu tas noteikti atvieglos studiju jomas izvēli.

Mazāks stress pēc absolvēšanas

Iesaistot šajā procesā arī augstskolas, vidusskolas sekmēs to absolventu skaita pieaugumu, kas turpinās studijas un iegūs augstāko izglītību, savukārt augstskolas iegūs potenciālos studentus. Tikpat vērtīga ir arī pasniedzēju integrācija vidusskolu programmā, piemēram, vidusskolās priekšmetus mēdz pasniegt arī augstskolu mācībspēki. Mūsu skolas ekonomikas, politikas un tiesību pedagogs vienlaikus ir arī pasniedzējs augstskolā. Tas jau skolas laikā sniedz skolēnam nelielu ieskatu tajā, kas sagaida pēc absolvēšanas un mazina stresu, kas var rasties, uzsākot studijas.

Sekmēt augstākās izglītības apguvi

Lai sekmētu augstākās izglītības apguvi, būtiska loma ir izglītības turpinātībai un ciešai vidusskolu un augstskolu sasaistei. Ja skola ikdienā sadarbojas ar augstskolām, ja regulāri tiek aicināti pasniedzēji, kuri māca arī skolēnus, un tiek meklēti dažādi sadarbības formāti, arī skolēniem mācību turpināšana jau nākamajā līmenī šķitīs loģisks solis."

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !