Lai gan katram vecākam būtu jāzina likuma normas, kas attiecas uz bērna atrašanos bez pieaugušo klātbūtnes publiskās vietās, tomēr nekad nenāk par skādi to atgādināt tiem, kuri piemirsuši. Valsts bērnu aizsardzības inspekcija (VBTAI) informē, ka viņi diezgan bieži saņemot jautājums – no kāda vecuma, cik ilgi un kādos apstākļos bērns var uzturēties ārā (sauksim to par publisko vidi) viens pats?

"Esam ieskatījušies likuma pantos un centušies tos apkopot, lai viestu skaidrību šo jautājumu kopumā. Cerams, ka tas noderēs," uzsver VBTAI speciālisti.

Vispirms jāatceras, ka jebkurā situācijā par bērna drošību ir atbildīgi viņa vecāki vai likumiskie pārstāvji. Viņiem arī jābūt informētiem par to, kur un ar ko kopā atrodas viņu bērns.

Svarīgi: bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nedrīkst nakts laikā (no pulksten 22 līdz 6) atrasties publiskā vietā, ja ar viņu kopā nav pilngadīgais, kurš ir atbildīgs par bērnu.

Ja runā par bērnu atrašanos un drošību publiskajos pasākumos (arī vakarā un naktī), tad Bērnu tiesību aizsardzības likums teic:

  • publiskos pasākumos, kuros piedalās bērni, vai bērniem pieejamās publiskās izklaides, sporta vai atpūtas vietās ir jāgādā par bērnu drošību;
  • par to ir atbildīgi iestāžu, kur uzturas bērni, vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu vai pasākumu, kur piedalās bērni, organizētāji, kā arī personas, kuras minētajās iestādēs vai pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai sniedz pakalpojumu;
  • atbilstoši likumam, šīs personas ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.

Gadījumā, ja kāda no iepriekš minētajām atbildīgajām personām konstatē, ka bērns ir pamests, apmaldījies, vai arī atrodas situācijā, kur var būt apdraudēta viņa drošība vai veselība, viņam par to nekavējoties jāinformē bērna vecāki vai likumiskie pārstāvji. Ja tas nav iespējams, tad jāvēršas policijā.

Bērna nogādāšana policijā

Tas pats Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērnu var nogādāt policijā, ja viņš:

  • līdz 16 gadu vecumam viens pats nakts laikā atrodas publiskā vietā;
  • ir apmaldījies vai pamests vai arī atrodas potenciāli bīstamos apstākļos;
  • patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes.

Protams, bērns tiks nogādāts policijā arī gadījumā, ja būs izdarījis krimināli vai administratīvi sodāmas darbības utt., bet tas jau ir cits stāsts.

Gadījumā, ja policija konstatē, ka bērns klaiņo, ubago, atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, viņa ģimenē ir nelabvēlīga vide vai arī tiek konstatēti citi apstākļi, kas var kaitēt bērnam, tiek informēta arī attiecīgās dzīvesvietas bāriņtiesa un sociālais dienests.

Jāatceras, ka policijā bērnu nedrīkst turēt kopā ar pilngadīgiem likumpārkāpējiem, un viņam nodrošināma pastāvīga pieaugušo uzraudzība. Protams, bērnu nedrīkst pakļaut nekādai fiziskai vai psihiskai iespaidošanai, nedrīkst piespiest liecināt vai atzīt vainu.

Sarunā ar bērnu jāpiedalās bērna vecākam vai pārstāvim, vai, ievērojot bērna labākās intereses, psihologam vai tml.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!