Aplūkojot atbildes pēc uzņēmuma lieluma, redzams, ka, jo uzņēmums ir lielāks, jo svarīgāka tam ir kvalitatīva elektroapgāde. Kā rāda aptaujas dati, uzņēmēji novērtē AS "Sadales tīkls" veiktās investīcijas elektrotīkla drošuma paaugstināšanā, lai ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi. 15% respondentu uzskata, ka elektroapgādes situācija viņu uzņēmumā ir uzlabojusies, bet vairāk nekā 80% uzņēmēju pēdējo trīs gadu laikā nav sūdzību par elektroapgādes kvalitātes pasliktināšanos.

Izprotot uzņēmēju pieaugošās prasības pret elektroapgādes kvalitāti, AS "Sadales tīkls" ir izstrādājis elektrotīkla attīstības plānu un investīciju programmu. Attīstības plāns paredz, ka ik gadu ir jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla garuma visā Latvijā, lai to visu laiku uzturētu darba kārtībā. Tāpat ik gadu ap 200 km vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas stratēģiski svarīgās vietās tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām, īpaši mežainos apvidos, lai samazinātu laika apstākļu ietekmi uz elektrotīklu.

Būtisku ieguldījumu elektrosistēmas drošībā var dot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas, tādēļ viens no AS "Sadales tīkls" mērķiem ir "viedā elektrotīkla" attīstība – pakāpeniski tiek ieviesti viedā tīkla elementi, piemēram, bojājumu vietu uzrādītāji un attālināti vadāmi jaudas slēdži, kā arī viedās elektroenerģijas uzskaites. Viedā tīkla elementi jau šobrīd un arī nākotnē dod būtisku laika ekonomiju, jo uzņēmums var attālināti konstatēt un novērst bojājumu elektrotīklā, kas attiecīgi samazina atslēguma ilgumu klientam.

Kā jau vēstīts, izmaiņas elektrības rēķinos šogad sagaidāmas arī juridiskajiem klientiem. Paredzēts, ka sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies.

SKDS aptaujā 54% uzņēmēju norāda, ka tēriņi par patērēto elektroenerģiju atstāj mazu iespaidu uz kompānijas budžetu. Vēl 25% šo tēriņu iespaidu vērtē kā vidēju. Tomēr, ja ir vēlēšanās pārskatīt izdevumus un samazināt izmaksas par elektrību, tāda iespēja pastāv gan uzņēmumiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm, tajā skaitā arī skolām un bērnudārziem – viss, kas jādara, ir jāpārskata esošais elektroenerģijas patēriņš un pieslēgumu jauda savos īpašumos, atsakoties no liekajām, neizmantotajām jaudām.

Kā liecina AS "Sadales tīkls" apkopotie dati par juridiskajiem klientiem, daudzi uzņēmumi un iestādes neefektīvi izmanto pieprasīto elektrotīkla jaudu. Piemēram, gadījumā, ja lietotājs ir pieprasījis jaudu, kas faktiski netiek izmantota, par to tāpat ir jāmaksā atbilstoši sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem. Līdz ar to, samazinot elektrotīkla jaudu, iespējams samazināt arī kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Tāpēc klientam būtu jāpaanalizē maksājumu apjoms par fiksēto un mainīgo daļu sadales tarifā, kā arī pieprasītās pieslēguma jaudas apjoms – vai ikdienas darbības vajadzībām tiešām ir nepieciešama visa pieprasītā elektrotīkla jauda?

Ja klients vēlas samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, pieteikumu var nosūtīt elektroniski. Visa informācija pieejama arī sadalestikls.lv mājaslapā. Tāpat jau šobrīd klienti var izmantot AS "Sadales tīkls" mājas lapā esošos informatīvos kalkulatorus gan juridiskajiem klientiem, gan mājsaimniecībām, kuros var aprēķināt aptuvenās kopējās izmaiņas elektroenerģijas rēķinā pēc tarifu stāšanās spēkā.