Kopumā aizvadītā mācību gada laikā elektrodrošības nodarbības noorganizētas 136 izglītības iestādēs, vairākos desmitos drošības pasākumos, festivālā "ZZ Čempionāts", kā arī kampaņas ietvaros izveidota interaktīva mājaslapa arelektribuneriske.lv, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja atkārtot elektrodrošības noteikumus.

Jau ceturto gadu viena no AS "Sadales tīkls" prioritātēm ir bērnu un jauniešu izglītošana elektrodrošībā un arī šogad AS "Sadales tīkls" darbinieki turpināja brīvprātīgo darbu, viesojoties izglītības iestādēs visā Latvijā, ar īpašiem uzdevumiem un spēlēm piedaloties drošības pasākumos, savukārt, turpinot komunikāciju sociālajos tīklos, pirmo gadu īpaši elektrodrošībai veltītā mājaslapā arelektribuneriske.lv bērni un jaunieši par elektrības bīstamību tiek izglītoti atraktīvā un sportiskā veidā. Elektrodrošības zināšanu pārbaudei īpaši vērtīga bija AS "Sadales tīkls" dalība skolēnu sporta un prāta sacensībās "ZZ Čempionāts", kurā pirmo gadu ar īpašiem uzdevumiem un spēlēm elektrodrošības jautājumos izglītoti vairāk nekā 16 000 skolēnu.

Kopumā no 2013. gada AS "Sadales tīkls" darbinieki ir apmeklējuši 477 izglītības iestādes visā Latvijā, piedalījušies vairāk nekā 50 pasākumos un aktivitātēs, un šajā laikā elektrodrošības jautājumos izglītoti vairāk nekā 63 tūkst. bērnu un jauniešu. Skolēnu izglītošanas darbs mācību iestādēs atsāksies rudenī, savukārt vasarā AS "Sadales tīkls" darbinieki bērnus un jauniešus izglītos vasaras nometnēs un bērniem organizētajos pasākumos.

Lai elektrodrošības noteikumu atkārtošana un apgūšana bērniem un jauniešiem nebūtu sarežģīts un nogurdinošs mācību process, informatīvās kampaņas ietvaros šogad izveidota elektrodrošības tēmai veltīta mājaslapa arelektribuneriske.lv, kuras unikālo apmeklētāju skaits pirmā mēneša laikā pārsniedza 10 tūkstošus.

Mājaslapā izveidota interaktīva spēle, kurā vienlaicīgi ar elektrodrošības padomiem bērni un jaunieši var iepazīt skeitbordu, bet pacietīgākajiem un vērīgākajiem skolēniem, kuri ar spēles uzdevumu tika galā līdz 29. maijam, bija iespēja iegūt savā īpašumā noderīgas balvas. Kopumā uzdevumu izpildīja 724 bērni un jaunieši, no kuriem vecuma grupā no 5 līdz 9 gadiem uzvarēja Edžus Krūmiņš no Saldus, vecuma grupā 10 līdz 14 gadiem – rīdzinieks Ričards Peders, bet vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem – Raivis Ostapko no Daugavpils.

"Esam gandarīti, ka ik gadu spējam atrast veidu kā piesaistīt bērnu uzmanību elektrodrošības jautājumiem un, redzot, ka elektrotraumu skaits samazinās, secinām, ka mūsu darbam ir rezultāti – bērni kļūst arvien zinošāki un atbildīgāki. Lai gan ikdienā elektrolīnijas nav pamanāmas, mūsu elektrotīkls caurvij Latviju 95 tūkstošu kilometru garumā. Ikviens no mums ikdienā saskaras ar elektroierīcēm, pie mājām esošām elektrības sadalnēm un transformatoru apakšstacijām, gar ielām un lauku ainavās izbūvētām gaisvadu elektrolīnijām, tādēļ mēs jūtamies atbildīgi, lai ikviens zinātu, ko nedrīkst darīt elektrotīkla tuvumā un kā jārīkojas bīstamās situācijās," uzsver AS "Sadales tīkls" nodrošinājuma direktors Signis Rīns.

AS "Sadales tīkls" regulāri pārbauda savā piederībā esošo elektroapgādes infrastruktūras stāvokli, lai nepieļautu trešo personu, īpaši bērnu un jauniešu iekļūšanas risku elektroietaisēs, bet mācību gada noslēgumā elektroietaisēm kā transformatoru apakšstacijas un elektroapgādes sadalnes tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un tām tiek veiktas ārpuskārtas drošības pārbaudes. Rūpējoties par bērnu drošību vasaras brīvdienās, aprīlī un maijā visā Latvijā veiktas 8 739 transformatoru apakšstaciju un 24 110 elektroapgādes sadalņu ārpuskārtas apskates apdzīvotās vietās, kurās vasaras brīvlaikā iespējama lielāka bērnu koncentrēšanās, pārbaudot uz objektiem izvietotas drošības zīmes, nožogojumus, transformatoru un sadalņu durvis.

AS "Sadales tīkls" apkopotie dati apliecina, ka elektrodrošības noteikumi ir jāatgādina nepārtraukti, jo ik gadu bērni un pieaugušie gūst elektrotraumas, kuras izraisa neuzmanīga rīcība ikdienā, izmantojot mājsaimniecībās pieejamās elektroierīces vai neuzmanīga rīcība elektrotīkla tuvumā. Salīdzinot ar 2012. gadu, kad reģistrēto elektrotraumu skaits sasniedza 79 un 30 no cietušajiem bija bērni, 2015. gadā reģistrēto elektrotraumu skaits ir samazinājies gandrīz par 40% – pērn kopumā reģistrēti 50 elektrotraumu gadījumi un 16 no cietušajiem ir bērni. Šogad piecos mēnešos AS "Sadales tīkls" reģistrējusi 21 elektrotraumas gadījumu un 7 no cietušajiem ir bērni, bet trīs gadījumos sekas ir letālas.