Jau ziņots, ka juridiskām personām ir svarīgi rūpīgi izvērtēt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, jo sadales sistēmas tarifu līdzsvarošanas projekts paredz palielināt fiksēto maksu par elektrotīkla pieslēgumu atkarībā no jaudas, vienlaikus samazinot elektroenerģijas piegādes maksu. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem optimālas pieslēguma jaudas izvēle ir iespēja samazināt savas izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem.

Nereti jau vēsturiski uzņēmumam projektā ir ielikta jaudas rezerve kā drošības garantija – jauda ir pieprasīta, bet reāli netiek izmantota, jo ikmēneša maksājums agrāk nebija saistīts ar pieprasītās jaudas apjomu, bet gan norēķini notika pēc faktiski patērētā elektrības daudzuma. Līdz ar līdzsvaroto sadales sistēmas tarifu ieviešanu un palielinot fiksētās maksājuma daļas īpatsvaru (no 10% uz 40%) situācija mainīsies, tādēļ "Sadales tīkls" aicina juridiskos klientus, kam ir lielas jaudas rezerves, pārskatīt to nepieciešamību.

Ir arī tādi uzņēmumi, kas izmanto inovatīvas tehnoloģijas, veic iekārtu nomaiņu un modernizāciju, bet par pieslēguma jaudas izmaiņām nepadomā. Ieteikums ir jau rūpnīcas vai cita ražošanas uzņēmuma rekonstrukcijas, modernizācijas vai cita veida izmaiņu gadījumos padomāt arī par elektroenerģijas pieslēgumu iespējamām izmaiņām. Bieži izrādās, ka uzņēmums jau sen varēja nemaksāt par neizmantoto jaudu un izvēlēties citu, sev piemērotāku sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu.

Citkārt uzņēmumi plāno paplašināties un prasa palielināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu. Tomēr, rūpīgi izanalizējot konkrēto situāciju, izrādās, ka jaudu palielināšana nemaz nav nepieciešama vai jauda faktiski ir nepieciešama mazāka nekā klients to ir pieprasījis. Piemēram, viens no AS "Sadales tīkls" klientiem sākotnēji pieprasīja 4 megavatu jaudu, bet, noskaidrojot plānoto noslodzi, atklājās, ka faktiski nepieciešami būs tikai 1,8 megavati.

Rezultātā klientam būtiski samazinājās pieslēguma izveidošanai nepieciešamie ieguldījumi, piedevām īsāks laiks paies, līdz šie līdzekļi atmaksāsies, jo, pefektīvi izmantojot pieprasīto jaudu, klientam 5 gadus tiks piemērots samazinātais elektroenerģijas sadales tarifs. Vienlaikus ieekonomēts būs arī uz ikmēneša fiksētā pieslēguma uzturēšanas maksājuma rēķina, kas būtiski atšķirsies pieslēgumam ar 4 un 1,8 megavatu jaudu.

Savukārt daudziem uzņēmumiem darba laiks ir tikai astoņas stundas, un darbības procesi tikai dažu brīdi prasa lielu jaudu. AS "Sadales tīkls" var salīdzināt dažādu nozaru uzņēmumus un uzskatāmi redzēt, cik par elektroenerģiju kopumā maksā divas dažādas vienas nozares struktūras ar vienādu elektrības patēriņu. Pat mācību iestādēm rēķini ievērojami atšķiras, kaut arī elektrības patēriņš ļoti līdzīgs. Starpība ir tajā, cik šīs iestādes maksā par pieslēguma uzturēšanu. Bet gadījumā, ja nav iespēju būtiski samazināt pieprasītā pieslēguma jaudu, tad pastāv dažādi risinājumi pārkārtot ražošanas ciklus, piemēram, elektroenerģiju patērējošās darbības veikt secīgi nevis vienlaicīgi.

Lielākā jauda nepieciešama iekārtu ieslēgšanās brīdī, tāpēc "Sadales tīkls" rekomendē izvērtēt iespējas pārkārtot esošo sistēmu. Ne jau visām iekārtām ir jāieslēdzas vienlaicīgi – to var darīt pakāpeniski. Pat birojiem, ja visus datorus ieslēgtu vienā laikā, būtu nepieciešama daudz lielāka pieslēguma jauda. Katrs gadījums ir individuāls, taču uzņēmumiem, izvērtējot savu elektrotīkla pieslēguma jaudu un reālo elektrības patēriņu, ir iespējas ieekonomēt un nepārmaksāt.

Tas pats attiecas uz mājsaimniecībām – mēs varam vienlaikus ieslēgt elektrisko plīti un gatavot ēst, ielikt mazgāties traukus vai veļu, bet varam to darīt arī pakāpeniski – vispirms pagatavot ēst, tad nomazgāt traukus un pašā vakarā ieslēgt veļasmašīnu. Tas būtiski samazinās nepieciešamo elektroenerģijas jaudu.

Viens no mītiem, kas izveidojies sabiedrībā, ka elektroenerģijas pieslēgumi ir nepamatoti dārgi. Realitāte ir cita – ja klients ir izvēlējies optimālu pieslēguma jaudu, tad ieguldījumus atgūst ātri. Ir daudz pozitīvu piemēru, kad uzņēmumi, kas pasūtīto jaudu izmanto 50 līdz 75% robežās, un tādās reizēs pieslēgums atmaksājas pat gada laikā. Pagaidām efektīvi pieejamos resursus izmanto vien ļoti maza daļa klientu.

Ieteikums uzņēmumiem ir ļoti rūpīgi izvērtēt, cik tieši jaudas nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi strādāt, bet lieki nemaksātu par pieprasītā pieslēguma uzturēšanu. Ar mūsdienu tehnoloģijām var izmērīt pīķa slodzes un, vadoties no tām, uzzināt, kāda būs optimālā vajadzīgā jauda. Visa informācija par iespējām samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu un par tarifu kalkulatoru gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām ir pieejama sadalestikls.lv mājaslapā.