Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) ir ar likumu noteikts, obligāts ikmēneša maksājums speciālā budžeta kontā.

Maksājumiem ir pakļauts gan darba devējs, gan darba ņēmējs.

VSAOI ir jāmaksā no pilnas algas jeb visiem aprēķinātajiem algotā darba ienākumiem. Tātad, sākot no 1 centa, ko nopelnām kā algu, daļa ir jāieskaita savai sociālajai apdrošināšanai un veselības aprūpei.

Personām, kuras veic šīs iemaksas, ir tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, tostarp pensijas, bezdarbnieku pabalstu, sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanu, maternitātes un slimības apdrošināšanu, kā arī vecāku apdrošināšanu.

Jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai cita veida atlīdzības apmērs.

VSAOI veikšanas kārtības uzlabošana reformas ietvaros paredzēta kā tālredzīgs solis, lai palielinātu Latvijas iedzīvotāju kopējo sociālo nodrošinātību nākotnē.