AS 'Latvijas Gāze' atbild uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem
Foto: Publicitātes foto

Līdz 2018. gada 31. decembrim mājsaimniecību ikmēneša kopējais maksājums bija atkarīgs tikai no patēriņa apjoma un spēkā esošajiem tarifiem par patērēto dabasgāzi (mainīgās daļas). Bet no 2019. gada 1. janvāra ir ieviesta sadales sistēmas operatora AS "Gaso" fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu. Tādējādi turpmāk kopējo maksājumu par dabasgāzi veidos divas daļas – mainīgā un fiksētā.

Ņemot vērā AS "Latvijas Gāze" klientu pastiprināto interesi, atbildam uz mājsaimniecību biežāk uzdotajiem jautājumiem par jaunajiem dabasgāzes tarifiem un maksāšanas kārtību.

Kāpēc tiek ieviesta fiksētā maksa un kādēļ tā ir jāmaksā arī tad, ja gāze netiek patērēta?

Katrs dabasgāzes lietotājs ne tikai patērē gāzi, bet izmanto arī infrastruktūru. Tās ir izmaksas, kas attiecas uz katru lietotāju. Fiksētā maksa ir katra dabasgāzes lietotāja ieguldījums savā un apkārtējo iedzīvotāju drošībā, infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā, avārijas dienesta darbības nodrošināšanā.

Klientiem, kas gāzi patērē tikai ēdiena gatavošanai vai neizmanto nemaz, šie 2,14 EUR pie rēķina ir pietiekami liela nauda, tomēr ikvienam gāzes patērētājam ir jāpiedalās sadales sistēmas uzturēšanā. Izmaksas, kas rodas AS "Gaso", gan apkalpojot daudzdzīvokļu mājas, gan veicot visus profilakses darbus un garantējot drošību, ir lielas tieši attiecībā uz saistītajiem lietotājiem jeb mājsaimniecībām.

Vai ir iespējams uz laiku atslēgt dabasgāzes padevi un vai atslēguma laikā būs jāmaksā fiksētā maksa?

AS "Gaso" piedāvā mājsaimniecībām iespēju bez maksas uz laiku atslēgt dabasgāzes padevi. Par periodu, kurā gāzes padeve būs atslēgta, mājsaimniecībām (saistītajiem lietotājiem) fiksētā maksa nebūs jāmaksā.

Lai pieteiktu dabasgāzes atslēgšanu, ir jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru AS "Gaso".

Kā maksāt fiksēto maksu – kopā ar ikmēneša maksājumiem vai tā jāmaksā atsevišķi? Vai tiks nosūtīts atsevišķs rēķins par fiksēto maksu?

Fiksētā maksa ir tikai daļa no kopējā ikmēneša maksājuma par dabasgāzi, tāpēc atsevišķs rēķins par fiksēto maksu netiks sūtīts.

Saskaņā ar spēkā esošo norēķinu kārtību mājsaimniecībām (saistītajiem lietotājiem) gan par patērēto dabasgāzi, gan par sadales sistēmas pakalpojumiem (t.sk. fiksēto maksu) lietotājam, tāpat kā līdz šim, ir jāmaksā AS "Latvijas Gāze" – līdz katra mēneša 20. datumam. Pirmais maksājums pēc jaunā aprēķina būs jāveic par janvāri līdz 20. februārim. Maksājumu var veikt internetbankā, banku filiālēs, Latvijas pastā, kā arī AS "Latvijas Gāze" klientu portālā.

Kā noskaidrot, kāds būs mans ikmēneša maksājums?

Visātrāk un visvienkāršāk ikmēneša maksājumu ir iespējams aprēķināt, izmantojot kalkulatoru AS "Latvijas Gāze" mājaslapā, ievadot izlīdzināto patēriņu mēnesī un atļauto slodzi (Qmax), kas ir redzama uz esošā dabasgāzes skaitītāja.

Savukārt dabasgāzes patēriņa pārskatos, kurus lietotāji saņems pēc 2019. gada 1. janvāra, jau būs informācija par kopējo ikmēneša maksājumu (t.sk. fiksētās maksas apmēru).

Visērtāk savai norēķinu bilancei var sekot AS "Latvijas Gāze" klientu portālā.

Fiksētās maksas tarifi ir publicēti www.gaso.lv, https://lg.lv/majai/tarifi-un-kalkulators u.c. plašsaziņas līdzekļos.

Ja 2018. gadā ir veikts avansa maksājums par 12 mēnešiem, vai līdz jauna pārskata saņemšanai atsevišķi jāapmaksā fiksētā maksa?

No iepriekšējos periodos saņemtajiem avansa maksājumiem tiek segti turpmākajos norēķinu periodos veicamie maksājumi, t.sk. fiksētā maksa.

Fiksētā maksa ir ieviesta tikai no 2019. gada 1. janvāra, un nenoliedzami var būt tāda situācija, ka saņemtais avansa maksājums tiek izlietots ātrāk, jo no šā gada janvāra tas tiek novirzīts arī fiksētās maksas dzēšanai. Tāpēc aicinām mūsu klientus reģistrēties AS "Latvijas Gāze" klientu portālā, kas ļauj visērtāk sekot savai norēķinu bilancei un saprast, vai iepriekšējā gadā veiktais avansa maksājums būs pietiekams visam nākamajam pārskata periodam.

Īstenojot dabasgāzes tirgus reformu pirmo posmu un pārņemot Direktīvas 2009/73/EK prasības, 2014. gada 13. martā Saeima pieņēma Ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā", kurā tika paredzēta pārvades sistēmas operatora nodalīšana no tirdzniecības un sadales sistēmas operatora. Tā rezultātā 2017. gada 22. novembrī tika dibināts vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā – AS "Gaso". AS "Gaso" nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību, un uz to attiecas maksājuma fiksētā daļa.

Comment Form