Kā gazificēt savu mājokli komfortablākai un lētākai dzīvei, 1.daļa
Foto: Publicitātes foto

Dabasgāze ir ērts un videi draudzīgs kurināmais, kura izmantošana ir ne tikai efektīva, bet arī palīdz ietaupīt. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju dabasgāzes apgāde ir pieejama, bet ne visi to izmanto. Bieži potenciālajiem klientiem trūkst informācijas par iespējām pieslēgties gāzapgādes sistēmai vai arī ir maldīga pārliecība par pieslēgšanās procesa sarežģītību un lielajām izmaksām. Piemēram, "Gaso" speciālisti šobrīd aktīvi darbojas pie kompleksa pakalpojuma izveides ar iespēju nodrošināt pilna cikla dabasgāzes pieslēguma projektēšanu un izbūvi: tas nozīmē, ka darbi tiks veikti no pieslēguma vietas līdz dabasgāzes apkures katlam. "Gaso" gāzapgādes attīstības departamenta vadītāja Ināra Laube uzsver, ka ir nepieciešams kliedēt šos mītus un atbildēt uz aktuālajiem jautājumiem par mājokļa gazifikācijas iespējām vai plašāku dabasgāzes izmantošanu jau gazificētā objektā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Dabasgāze Latvijā: pieejama daudzviet, bet ne visur

Dabasgāze ir pieejama daudzos Latvijas reģionos, kur darbojas deviņi "Gaso" iecirkņi: Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Liepājas, Ogres un Rīgas. Rīgas iecirknis ir ne tikai ģeogrāfiski lielākais no tiem, bet arī apkalpo lielāko dabasgāzes lietotāju skaitu Latvijā. Detalizēta gazificēto Latvijas reģionu un pašvaldību karte pieejama GASO mājaslapā.

Savukārt tajos Latvijas reģionos, kas nav gazificēti – piemēram, Ventspils pilsētā –, kā alternatīva dabasgāzes apgādei var tikt izmantota propāna gāze. "Gaso" ar propāna gāzes piegādi nenodarbojas, tāpēc konsultācijas par tās izmantošanu jāmeklē pie specializētiem komersantiem.

 • Dabasgāzes infrastruktūras esamība negarantē iespēju pieslēgties dabasgāzei, un katrs gadījums tiek skatīts individuāli. Par iespējām pieslēgties dabasgāzei un par citu teritoriju attīstības plāniem var uzzināt, konsultējoties ar "Gaso speciālistiem.

Būt vai nebūt dabasgāzes pieslēgumam gazificētā pašvaldībā – kas ir galvenais

Lai uzzinātu, vai klienta objektā – neatkarīgi no tā, vai tas ir dzīvoklis vai privātmāja – iespējams pieslēgt dabasgāzes padevi, vispirms jānoskaidro, vai tā tuvumā atrodas sadalošo gāzesvadu infrastruktūra. Ja šāda infrastruktūra tuvumā atrodas, objekta gazifikācija ar lielākiem vai mazākiem ieguldījumiem fiziski ir iespējama, savukārt, ja infrastruktūras tuvākajā apkārtnē nav, gazifikācijas iespēju jautājums jāskata individuāli.

Potenciālais klients tāpat var arī vērsties "Gaso" lai uzzinātu, vai tuvākajā nākotnē paredzēta viņa īpašuma tiešā tuvumā esošu rajonu gazifikācija. Ja tā ir paredzēta, jānoskaidro, cik tālu no īpašuma robežas atradīsies sadales infrastruktūra un ar kādām investīcijām jārēķinās, lai izveidotu dabasgāzes pieslēgumu.

 • Tas nozīmē, ka dabasgāzes pieslēgšanas iespējas un ar to saistītie finanšu ieguldījumi ir tieši atkarīgi no gāzesvadu atrašanās īpašuma tuvumā.

Vēlos gazificēt savu īpašumu. Kā rīkoties tālāk?

Noskaidrojot, ka dabasgāzes sadales infrastruktūra atrodas īpašuma tiešā tuvumā un tehnisku vai ekonomisku šķēršļu dabasgāzes pieslēguma ierīkošanai nav, var pievērsties paša pieslēguma dokumentācijas kārtošanai.

Gazifikācijas iespējas ir atkarīgas no ļoti daudziem faktoriem: no ielā izbūvētā gāzesvada spiediena grupas, tā diametra un noslogotības. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, kur nav dūmkanālu, vienīgi pieredzējis speciālists varēs pateikt, vai un kādā veidā iespējams šo problēmu novērst.

 • Vispirms gan būtu jākonsultējas ar "Gaso" tehniskajiem speciālistiem, ko ērti var izdarīt, aizpildot e-pieteikumu "Gaso" mājaslapā, sūtot savus jautājumus pa e-pastu uz info@gaso.lv vai zvanot uz "Gaso" Kontaktu centru pa tālruņiem 155, 67369938, 63022944.
 • Tiesa, šobrīd, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas rezultātā radušos nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju, visas konsultācijas pieejamas tikai attālināti.

Privātmājas un dzīvokļa gazifikācija – atšķiras būtiskas nianses

Lai gazificētu privātmāju, pietiek tikai ar īpašnieka vēlmi un apņemšanos, savukārt dzīvokļa gazifikācijas gadījumā situācija ir mazliet citāda.

Pāriet uz dabasgāzes apkuri var tās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, kur šobrīd tiek izmantots cietais kurināmais un ēka nav pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tādējādi pārmaiņas nevar izjaukt līdzsvaru esošajā apkures sistēmā.

 • Tāpat daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, lai uzsāktu gazifikācijas procesu, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par kopējo mājas siltumapgādes koncepciju (ja ēka sadalīta dzīvokļu īpašumos, jāiegūst 51%+1 balss), kā arī jāsaņem atļauja no siltumapgādes komisijas. Piemēram, Rīgā ir jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

Dabasgāzes pieslēgums no A līdz Z:

 • pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana "Gaso";
 • "Gaso" bez maksas mēneša laikā 20 dienu laikā sagatavo jūsu situācijai atbilstošus tehniskos noteikumus;
 • jāizvēlas projektētājs, kas izstrādā projektu, ko saskaņo ar "Gaso";
 • būvniecības uzsākšana;
 • pēc būvdarbu pabeigšanas būvfirmai ir jāsaņem "Gaso" apliecinājums par darbu kvalitatīvu izpildi;
 • jānoslēdz Pieslēguma līgums un jāveic Pieslēguma maksas maksājums;
 • izvēlaties dabasgāzes tirgotāju un noslēdzat tirdzniecības līgumu;
 • "Gaso" speciālists uzstāda dabasgāzes skaitītāju, veic instruktāžu un dabasgāzes ielaišanu sistēmā.

Pieteikumu, nepieciešamo dokumentu sarakstu, pieslēguma maksas un pieslēgšanās izmaksu cenrādi var atrast GASO mājaslapā. Turpat arī norādes, kur meklēt sertificētus projektētājus, būvdarbu veicējus un licencētus dūmvadu tīrītājus.

 • Klientam jārēķinās ar to, ka gazifikācijas process ir ļoti individuāls un var aizņemt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam.

Nav ierīkots dabasgāzes pievads ēkai? Tas ir labojams

Dažkārt gadās, ka, vēloties gazificēt, piemēram, privātmāju, konstatējam: gāzesvads uz ielas ir izbūvēts, bet konkrētajai ēkai nav ierīkots pievads. Kā būtu pareizi rīkoties šādā situācijā?

Protams, jāievēro dabasgāzes pieslēgumā no A līdz Z aprakstītā pieslēguma ierīkošanas procedūra, lai gan tajā ir dažas atšķirības: pēc iesnieguma saņemšanas "Gaso" izsniegs tehniskos noteikumus pievada un iekšvadu projekta izstrādei. Šajā gadījumā pieslēguma izveidei ir nepieciešamas lielākas investīcijas, arī pieslēguma maksa atkarīga no nepieciešamās slodzes.

Attiecībā uz iekšvadu izbūvi formalitāšu un izveides process ir atbilstošs iepriekš aprakstītajam – iesniegums "Gaso", tehniskie noteikumi, projektēšana, būvniecība un dabasgāzes pieslēgšana. Pieslēguma maksu maksā saskaņā ar Pieslēguma līgumu pirms dabasgāzes ielaišanas sistēmā. Pieslēguma maksas apjoms, kas nelieliem dabasgāzes lietotājiem svārstās 200 līdz 700 eiro robežās (bez PVN), ir atkarīgs no maksimālās atļautās slodzes.

Jāņem vērā, ka pievads ir klienta īpašums, kura izbūvē tas iegulda savus līdzekļus. Izbūves izmaksu apjomam ir vairāki priekšnosacījumi: sākot no ielas seguma, kuru nepieciešams uzlauzt vai atrakt dabasgāzes cauruļvada ieguldīšanai, un beidzot ar apkures katla izvēli un iekšvadu montāžu.

 • Iekšvadu projektēšanas aptuvenās izmaksas ir līdz 200 eiro, bet izbūves izmaksas – 430 līdz 570 eiro (sarežģītos objektos – līdz 1400 eiro).
 • Dabasgāzes aparatūras aptuvenās izmaksas ir tieši atkarīgas no tā, kādas iekārtas nepieciešams iegādāties un kāda ir šo iekārtu (galvenokārt apkures katla) jauda. Apkures katla aptuvenās izmaksas svārstās no 570 līdz 1280 eiro, ūdens sildītāja izmaksas – no 170 līdz 290 eiro, bet dabasgāzes pavarda izmaksas – no 120 līdz 720 eiro.

Uz ielas nav sadales gāzesvada? Arī tad gazifikācija ir iespējama

Klients var saskarties arī ar situāciju, kad viņa īpašumam tuvumā esošais rajons ir gazificēts, tomēr viņa ielā sadalošie gāzesvadi nav izbūvēti. Vai šādā gadījumā gazifikācija vispār ir iespējama?

Jā, protams. Kārtojamo formalitāšu kopums ir nemainīgs – tehniskie noteikumi, projekta izstrāde, saskaņošana, izbūve. Sadales gāzesvadu projektēšanu un izbūvi uz ielas "Gaso" veic par saviem līdzekļiem, izvērtējot ekonomisko pamatojumu. Tomēr gadījumos, kad pieslēgumu paredzēts veikt vienai dzīvojamai ēkai un "Gaso" projekta realizācijā nevar ieguldīt savus līdzekļus, klientam tiek piedāvāts izbūvi finansēt pašam.

Ja klients vēlas, viņš pats par saviem līdzekļiem var izstrādāt projektu un izbūvēt gāzesvadu. Vispirms gan ir jāsaņem "Gaso" atļauja. Pēc projekta izstrādes tiek noslēgts Pilnvarojuma līgums, bet vispirms "Gaso" vēlreiz izvērtē iespēju šo projektu pārņemt un izbūvēt par saviem līdzekļiem.

 • Sadales (ielas) gāzesvada projektēšanas ar topogrāfiju izmaksas atkarīgas no izvēlētā projektēšanas uzņēmuma, projekta sarežģītības un pilsētas, kurā paredzēta gāzesvada izbūve. 100 m garam gāzesvadam jārēķinās ar aptuveni 600 eiro, bet 200 m garam gāzesvadam – ar aptuveni 900 eiro.
 • Savukārt šāda gāzesvada būvniecības izmaksas atkarīgas no ielas seguma, izvēlētā būvniecības uzņēmuma un projekta sarežģītības. Tās būs apmēram 50-60 eiro par metru.

Lai atvieglotu klientiem dabasgāzes pieslēguma izveidi, "Gaso" šobrīd izstrādā pilna servisa pakalpojumu paketi ar iespēju nodrošināt dabasgāzes pieslēguma projektēšanu un izbūvi no pieslēguma vietas līdz dabasgāzes apkures katlam. Pieslēgumu izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši konkrēta pieslēguma tehniskajam risinājumam un pēc to saskaņošanas tiek slēgts pakalpojuma līgums. Jau šobrīd, izmantojot GASO e-pieteikumu, noskaidrot pieslēguma iespējas ir kļuvis krietni ātrāk un ērtāk. Klients aizpilda iesniegumu un saņem atbildi par gazifikācijas iespējām konkrētā objektā.

Dabasgāzes iekārtu ieregulēšana jāuztic sertificētiem speciālistiem

Pirmreizējo aparatūras – apkures katlu, plīšu, ūdenssildītāju – ieregulēšanu veic, lai pielāgotu apkures iekārtas darbību konkrētās ēkas vai dzīvokļa siltumapgādes prasībām un patēriņam, tomēr "Gaso" iekārtu ieregulēšanas pakalpojumus nesniedz.

 • Dabasgāzes iekārtu ieregulēšanu var veikt tikai licencēti uzņēmumi ar sertificētiem speciālistiem.

Par dabasgāzes skaitītāja uzstādīšanu nav jāmaksā papildus

Par dabasgāzes skaitītāja uzstādīšanu, nomaiņu vai verifikāciju klientam papildus nav jāmaksā, šīs izmaksas sedz "Gaso".

 • Maksas pakalpojums ir tikai dabasgāzes skaitītāja pārvietošana, ko klients finansē no saviem līdzekļiem.
Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form