KNAB administratīvi soda Balvu novada domes priekšsēdētāju un vairākus deputātus
Foto: Publicitātes foto

Par ierobežojuma rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantas neievērošanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) piemērojis 70 eiro naudas sodu Balvu novada mēram Andrim Kazinovskim (ZZS) un vēl trīs pašvaldības deputātiem, informēja KNAB.

KNAB konstatēja, ka amatpersonas, lemjot jautājumu par nomas līgumu noslēgšanu ar diviem uzņēmumiem, neievēroja vairākas Ministru kabineta noteikumu prasības, proti, pretendentu pieteikumi nebija iesniegti slēgtās aploksnēs un pieteikumu atvēršana nav notikusi atbilstoši Izsoles noteikumos noteiktajai kārtībai.

Tāpat pieteikumi nebija reģistrēti to saņemšanas secībā. KNAB arī konstatēja, ka nebija protokolēta pretendentu pieteikumu atvēršana un sastādīti telpu nomas pretendentu saraksti.

Birojs konstatēja, ka, slēdzot nomas līgumu ar izsoles pretendentiem, objekta nomas maksa tika noteikta zemāka nekā publikācijā noteiktā sākumcena. Nomnieks netika noskaidrots ne rakstiskā, ne mutiskā izsolē, turklāt nepastāv izsoles protokoli un izsoļu pretendentu saraksti.

Likums nosaka, ka publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likums arī paredz, ka publiskas personas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu neievērošanu saukt amatpersonas pie administratīvās atbildības un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā.

Tags

KNAB Korupcija

Comment Form