Ziņu aģentūras “BNS - Latvija” Interneta stacijā sākusies virtuālā aptauja par 20. gadsimta lielākajiem notikumiem un izcilākajiem cilvēkiem Latvijā.

Aptaujā katrs var nobalsot par vienu no piedāvātajām kandidatūrām, starp kurām ir gan Jānis Čakste, gan Gunārs Astra, gan Alfrēds Rubiks un Uļjana Semjonova. Balsotājiem ir iespējams arī neizvēlēties nevienu no piedāvātajām kandidatūrām un izvirzīt savu.

Tāpat Interneta lietotājiem iespējams pašiem noteikt šā gadsimta svarīgāko notikumu Latvijā, kas var būt gan Latvijas okupācija, gan neatkarības atgūšana, gan pirmā radio pārraide vai Interneta ieviešana Latvijā.

Aptauja turpināsies līdz 30. decembrim, kad arī taps zināms, kuru cilvēku un notikumu balsotāji atzinuši par šā gadsimta svarīgāko.

Tad arī būs iespējams salīdzināt, cik lielā mērā aptaujas dalībnieku domas sakrīt ar pašreizējo valstsvīru uzskatiem.

Comment Form