foto: FM

Pēdējo septiņu gadu laikā valsts budžeta ieņēmumi un izdevumi auguši, mainījušās ministrijas un to padotībā esošās iestādes, mainījies ministrijām piešķirtais finansējums. Piedāvājam dažus skaitļus no pēdējo septiņu gadu valsts budžetiem, tai skaitā valdības, Saeimas, Prezidenta kanceleju, ministriju un dažu iestāžu izdevumu segšanai plānoto līdzekļu apjomu.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
Šī gada budžeta likums paredz valsts budžeta ieņēmumus 4,2 miljardu latu apmērā, bet izdevumus – 4,4 miljardu latu apmērā.

Valsts prezidenta kancelejas izdevumu segšanai tika atvēlēti 2 929 810 lati;
Saeimas izdevumu segšanai - 12 854 949 lati;
Ministru Kabineta izdevumu segšanai - 7 324 019 lati;
Aizsardzības ministrijas izdevumu segšanai - 231 120 632 lati;
Ārlietu ministrijas izdevumu segšanai - 41 513 264 lati;
Ekonomikas ministrijai - 98 371 626 lati;
Finanšu ministrijai - 509 727 719 lati; Iekšlietu ministrijai - 252 848 304 lati;
Izglītības un zinātnes ministrijai - 317 558 252lati;
Zemkopības ministrijai - 294 921 180 lati;
Satiksmes ministrijai - 393 212 239lati;
Labklājības ministrijai - 192 888 867 lati;
Tieslietu ministrija - 104 194 768 lati;
Vides ministrijai - 139 486 412 lati;
Kultūras ministrijai - 107 776 298 lati;
Bērnu un ģimenes lietu ministrijai - 14 694 029 lati;
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta izdevumiem - 7 259 730 lati;
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskas pārvaldes lietās sekretariāts - 5 224 623 lati;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 26 540 839 lati;
Veselības ministrijai - 514 809 171 lats;
Augstākajai tiesai - 3 750 238 lati; Satversmes tiesai - 816 764 lati; Prokuratūrai - 17 401 929 lati.

Finansējums 2007.gadā plānots šādām MK prioritātēm:

 • Minimālās algas paaugstināšanai – 14,5 miljoni latu;
 • Valsts aizsardzība un dalība NATO – 80,4 miljoni latu;
 • Valsts atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem – 6 miljoni latu;
 • Tiesnešu un tiesu darbinieku algu palielināšanai – 5,5 miljoni latu (tai skaitā Augstākajai tiesai);
 • Atalgojuma palielināšanai skatuves māksliniekiem – 3,3 miljoni latu;
 • Veselības sistēmai papildus kopumā paredzēti 68,8 miljoni latu;
 • Prokuroru algu pieaugumam – 4,1 miljons latu;
 • 36,5 miljoni latu Iekšlietu ministrijai sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm tālākam darba samaksas palielinājumam, pabalstu un kompensāciju izmaksai;
 • 69,3 miljoni latu vecuma pensiju izmaksu indeksācijai, ko plānots veikt divreiz gadā;
 • Tiesībsarga institūcijas izveidei – 1 miljons latu;
 • Augstākās izglītības konkurētspējas palielināšanai – 5,4 miljoni latu;
 • Dotācijas dažādiem pasažieru pārvadājumu veidiem un atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanai ar cenas atvieglojumiem – 10,8 miljoni latu;
 • pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu samazinājuma kompensācija – 3,6 miljoni latu.

Valsts budžeta 2006.gadam ieņēmumos bija plānoti 3 237 630 100 latu un izdevumos - 3 362 659 003 lati.

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 933 168 latu;
Saeimas budžets – 10 610 336 latu;
Ministru kabineta budžets – 8 771 146 latu;
Aizsardzības ministrijas izdevumiem tika atvēlēti - 154 723 826;
Ārlietu ministrijai - 25 132 204 lati;
Ekonomikas ministrijai – 59 311 408;
Finanšu ministrijai – 422 469 474 lati:
Iekšlietu ministrijai – 182 451 086 lati;
Izglītības un zinātnes ministrijai – 191 231 903 lati;
Zemkopībs ministrijai – 293 524 266 lati;
Satiksmes ministrijai - 286 937 904 lati;
Labklājības ministrijai – 188 008 019 lati;
Tieslietu ministrijai - 74 040 131 lats;
Vides ministrijai – 85 869 485 lati;
Kultūras ministrijai – 51 599 706 lati;
Veselības ministrijai – 357 598 816 lati;
Bērnu un ģimenes lietu ministrijai – 8 735 438 lati;
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam – 4 935 045 lati;
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam – 2 933 735 lati;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai – 17 628 528 lati;
Augstākajai tiesai – 2 404 392 lati;
Satversmes tiesai - 594 509 lati;
Prokuratūrai – 12 012 361 lats.

2005.gada budžeta ieņēmumos bija plānoti 2 575 482 711 lati, bet izdevumos - 2 709 899 693 lati

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 806 699 latu;
Saeimas budžets – 9 831 088 lati;
Ministru kabineta budžets – 8 151 146 lati;
Aizsardzības ministrijai - 110 117 678;
Ārlietu ministrijai - 19 933 226 lati;
Ekonomikas ministrijai – 19 794 801 lats;
Finanšu ministrijai – 341 502 390 lati;
Iekšlietu ministrijai – 159 253 872 lati;
Izglītības un zinātnes ministrija - 146 691 318 lati;
Zemkopības ministrijai – 239 043 816 lati;
Satiksmes ministrijai - 231 425 839 lati; Labklājības ministrijai – 163 926 971 lats;
Tieslietu ministrijai - 66 043 003 lati; Vides ministrijai – 58 275 926 lati;
Kultūras ministrijai – 44 454 267 lati;
Veselības ministrijai - 282 549 764 lati; Bērnu un ģimenes lietu ministrijai - 6 260 036 lati;
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam - 3 282 611 lati;
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam - 1 676 908 lati;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 9 638 352 lati;
Augstākajai tiesai – 1 654 826 lati;
Satversmes tiesai - 449 469 lati;
Prokuratūrai – 9 777 515.

Valsts budžeta 2004.gadam ieņēmumos bija plānoti 1 929 628 610 lati, bet izdevumos - 2 079 666 471 lats .

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 415 866 lati;
Saeimas budžets – 8 595 500 lati;
Ministru kabineta budžets – 7 116 116 lati;
Aizsardzības ministrijai - 91 385 808 lati;
, Ārlietu ministrijai - 13 420 672 lati;
Ekonomikas ministrijai – 13 660 214 lati;
Finanšu ministrijai – 232 179 406 lati;
Iekšlietu ministrijai – 115 324 807 lati;
Izglītības ministrijai – 101 065 425 lati;
Zemkopības ministrijai – 111 135 441 lats;
Satiksmes ministrijai - 144 959 295 lati; Labklājības ministrijai – 115 356 176 lati;
Tieslietu ministrijai - 38 549 944 lati; Vides ministrijai – 48 386 498 lati;
Kultūras ministrijai – 35 859 008 lati;
Veselības ministrijai - 240 624 335 lati;
Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātam - 3 519 367 lati;
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam - 2 963 848 lati;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 4 955 601 lats;
Augstākajai tiesai – 1 260 822 lati;
Satversmes tiesai - 404 959 lati;
Prokuratūrai – 8 452 014

2003.gada budžeta ieņēmumi bija plānoti 1 668 317 363 lati, bet izdevumi - 1 827 358 279 lati.

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 455 936 lati;
Saeimas budžets – 7 932 738 lati;
Ministru kabineta budžets – 5 649 775 lati;
Aizsardzības ministrijai - 83 405 909 lati;
Ārlietu ministrijai - 13 280 946 lati;
Ekonomikas ministrijai – 13 732 729 lati;
Finanšu ministrijai – 141 314 265 lati;
Iekšlietu ministrijai – 120 211 961 lats;
Izglītības un zinātnes ministrijai – 93 655 672 lati;
Zemkopības ministrijai – 95 395 346 lati; Satiksmes ministrijai - 29 210 323 lati;
Labklājības ministrijai – 120 394 556 lati;
Tieslietu ministrijai - 39 588 688 lati;
Vides ministrijai – 23 460 657 lati;
Kultūras ministrijai – 31 438 682 lati;
Veselības ministrijai - 86 675 778 lati;
Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariātam - 506 459 lati;
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam - 2 964 351 lats;
Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātam - 20 006 lati;
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai - 3 420 181 lats;
Augstākajai tiesai– 877 542 lati; Satversmes tiesai - 354 613 lati;
Prokuratūrai – 7 475 749.

2002.gadā budžeta kopējie ieņēmumi bija plānoti 1 524 500 389 latu apmērā, bet izdevumi - 1 664 721 569 latu apmērā.

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 309 046 latu;
Saeimas budžets – 7 594 351 lats;
Ministru kabineta budžets – 3 494 397 lati;
Aizsardzības ministrijai - 68 786 892 lati; Ārlietu ministrijai - 11 230 211 lati;
Ekonomikas ministrijai – 8 788 932 lati;
Finanšu ministrijai - 131 212 721 lats;
Iekšlietu ministrijai – 98 138 052 lati; Izglītības un zinātnes ministrijai – 91 552 490 lati;
Zemkopības ministrijai – 80 815 796 lati;
Satiksmes ministrijai - 23 261 876 lati;
Labklājības ministrijai – 179 725 560 lati;
Tieslietu ministrijai - 30 321 974 lati;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – 16 592 010 lati;
Kultūras ministrija – 20 374 783 lati;
Augstākajai tiesai – 775 987 lati;
Satversmes tiesai - 340 707 lati;
Prokuratūrai – 6 847 455.

2001.gada budžeta ieņēmumi bija plānoti 1 444 470 847 latu apmērā un izdevumos - 1 511 279 203 latu apmērā.

Valsts prezidenta kancelejas budžets toreiz bija 1 331 732 lati;
Saeimas budžets – 7 212 591 lats;
Ministru kabineta budžets – 3 633 702 lati;
Aizsardzības ministrijas - 48 087 428 lai;
Ārlietu ministrijai - 11 218 968 lati;
,Ekonomikas ministrijai – 10 882 637 lati;
Finanšu ministrijai – 97 190 095 lati;
Iekšlietu ministrijai – 89 074 242 lati;
Izglītības un zinātnes ministrijai – 81 833 984 lati;
Zemkopības ministrijai – 77 164 927 lati;
Satiksmes ministrijai - 15 819 085 lati;
, Labklājības ministrijai – 165 550 646 lati; Tieslietu ministrijai - 29 598 661 lats;
Vides aizsazrdības un reģionālās attīstības ministrijai - 14 202 440 lati;
Kultūras ministrijai – 20 030 603 lati;
Augstākajai teisai – 737 898 lati; Satversmes tiesai - 335 805 lati;
Prokuratūrai – 6 428 814.

Ar likumiem par valsts budžetu 2001.-2007.gadā var iepazīties Finanšu ministrijas mājas lapā

Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form