Pēdējo dienu biedrības un politiskās organizācijas var iesniegt gada pārskatus
Foto: AFI

Šodien ir pēdējā diena, kad visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada pārskats, informē VID.

Politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām līdz 31.martam jāiesniedz gada pārskata noraksts, savukārt tām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2012. un 2013.gadā nepārsniedza 25 000 latu (35 572 eiro), līdz 31.martam VID ir jāsniedz gada pārskata daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskats un ziedojumu un dāvinājumu pārskats.

Tām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, līdz 31.martam papildus gada pārskatam jāiesniedz arī administratīvo izdevumu pārskats un detalizēta informācija par ziedojumu izlietojumu. Gan veidlapa "Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns", gan VID ieteicamā forma "Detalizēts izlietoto ziedojumu un dāvinājumu pārskats" pieejama VID mājaslapas sadaļā "Sabiedriskā labuma statuss".

VID atgādina, ka 2013.gada pārskats, kas sakrīt ar kalendāro gadu, ir sagatavojams latos. Gada pārskatu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kur pieejamas gada pārskata sastāvdaļu strukturētas formas, papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtot to pa pastu.

Informācija par gada pārskata obligātajām sastāvdaļām, par dokumentiem, kas iesniedzami kopā ar gada pārskatu, par to, kas veic attiecīgās sabiedrības gada pārskata pārbaudi un kādi ir gada pārskata iesniegšanas termiņi, skaidrota VID informatīvajā materiālā "Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamie gada pārskati, dokumenti un to iesniegšanas termiņi par 2013.pārskata gadu", kas pieejams "www.vid.gov.lv" sadaļā "Gada pārskati".

Tags

VID

Comment Form