Šogad Sorosa fonda sabiedriskās saskaņas balvas piešķirtas Naturalizācijas pārvaldes direktorei Eiženijai Aldermanei un mūziķim Gidonam Krēmeram. Trešais balvas saņēmējs ir Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūta pētnieku grupa - Ilga Apine, Leo Dribins, Elmārs Vēbers un Vladislavs Volkovs.

Sabiedriskās saskaņas balvu "Sorosa fonds - Latvija" iedibināja 1994.gadā, lai veicinātu starpnacionālo attiecību uzlabošanos, sabiedrības integrāciju un vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos.

Ja balvu saņem individuāls laureāts, viņš saņem 3000 latu, bet ja laureāti ir komanda, tad katrs saņem 1000 latu.

Balvai tiek izvirzītas personas, kurām ir īpaši nopelni Latvijas nacionālo un etnisko grupu tuvināšanā, veselīgas starpnacionālās vides veidošanā un vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanā.

"Sorosa fonda - Latvija" valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ēlerte svinīgajā ceremonijā sacīja, ka "šī balva ir prestižākā fonda balva, kuru pasniedz par ieguldījumiem dialoga un sabiedriskās saskaņas veidošanā".

"Sabiedrībā veidot saskaņu un dialogu ir būtisks solis," viņa teica.

Kopš 1994.gada balvas ieguvuši žurnāliste Tatjana Zendersone, dzejnieks Uldis Bērziņš, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejniece Ludmila Azarova, basketboliste Uljana Semjonova, dzejnieks Leons Briedis, atdzejotājs Knuts Skujenieks, vairāki izglītības darbinieki un citi.

Comment Form