Satversmes tiesa vērtēs sodīšanas kārtību par pārkāpumiem akcīzes preču apritē
Foto: DELFI

Satversmes tiesas kolēģija nolēmusi ierosināt lietu par akcīzes nodokļa likuma normām, kas paredz, ka par pārkāpumiem akcīzes preču apritē bezstrīdus kārtībā piedzen nesamaksātos nodokļus un uzliek soda naudu, informē ST.

Apstrīdētā norma paredz, ka akcīzes preču konfiskācija par pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo personu no saistībām samaksāt nodokli un soda naudu. Likums paredz - ja persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm, neievērojot šā likuma noteikumus, Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu.

Ar pieteikumu ST vērsās Administratīvā rajona tiesa, kas izskata kādas personas sūdzību par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu, ar kuru personai uzrēķināts akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem, soda nauda un nokavējuma nauda. Pirms tam šī persona jau saukta pie administratīvās atbildības par tabakas izstrādājumu kontrabandu, par ko tai noteikts naudas sods 70 latu apmērā un konfiscēti tabakas izstrādājumi. Vainīgais vērsies Administratīvajā rajona tiesā, jo uzskata, ka par vienu un to pašu pārkāpumu ir sodīts divreiz.

Administratīvā rajona tiesa pieteikumā ST pauž viedokli, ka nodokļu soda naudai ir krimināltiesisks raksturs, norādot, ka saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē par krimināllietu varot atzīt arī tādas lietas, kas attiecīgajā valstī netiek uzskatītas par krimināllietām. Līdz ar to Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka konfiskācija administratīvā pārkāpuma lietā un nodokļu soda naudas noteikšana esot atzīstama par sodīšanu krimināllietā. Tāpēc tiesa secina, ka apstrīdētā norma paredz personas krimināltiesisku sodīšanu divas reizes.

Administratīvā rajona tiesa lūdz Satversmes tiesu izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 92. pantam, kas paredz, ka "nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu", un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kas paredz, ka "nevienu nedrīkst no jauna tiesāt vai sodīt kriminālprocesā tās pašas valsts jurisdikcijā par noziegumu, par kuru viņš jau ir ticis galīgi attaisnots vai notiesāts saskaņā ar šīs valsts likumu un soda izciešanas noteikumiem".

Saeima ir uzaicināta līdz 2012. gada 16. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2012. gada 16. jūnijs.

Source

www.DELFI.lv

Tags

Satversmes tiesa Valsts ieņēmumu dienests
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Comment Form