Mainīsies apgrozījuma ierobežojums

No 2018. gada mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) likme būs 15%, taču nodokļu reformas ietvaros tiks mainīts MUN maksātājiem noteiktais gada apgrozījuma ierobežojums.

Šobrīd maksimālais gada apgrozījums ir 100 000 eiro, taču, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kalendārajā gadā pieļaujamais apgrozījums nevarēs pārsniegt 40 000 eiro.

Tai ienākumu daļai, kura pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, kā līdz šim, piemēros 20% likmi.

Ir noteikts pārejas periods 2018. un 2019. gadā MUN maksātājiem, kuru apgrozījums nepārsniegs 52 000 euro.

2018. gadā šādiem MUN maksātājiem nepiemēros 20 % likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam virs 40 000 eiro gadā, ja to apgrozījums 2017. vai 2016. gadā jau pārsniedza 40 000 eiro.

Savukārt 2019. gadā šādas tiesības varēs izmantot tie MUN maksātāji, kuru apgrozījums 2018. vai 2017. gadā pārsniedza 40 000 eiro.

Būs izdevīgāk pāriet uz uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanu vispārējā kārtībā

MUN maksimālā apgrozījuma samazinājumam jāmotivē MUN maksātāji – SIA, sasniedzot noteiktu apgrozījumu, pāriet uz uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanu vispārējā kārtībā.

Jāpiebilst, ka pāriešana uz UIN maksāšanu vispārējā kārtībā, sākot ar nākamo gadu, paredz daudz izdevīgākus nosacījumus, piemēram, ar UIN neapliks nesadalīto peļņu.

Arī UIN avansa maksājumi, stājoties spēkā reformas izmaiņām, tiks atcelti.

Varēs strādāt vienā mikrouzņēmumā

Izmaiņas paredzētas arī kārtībā, kādā pieļaujama mikrouzņēmuma darbinieku nodarbināšana.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu dienests (VID) vairs nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas jau būs nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

Attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuri ir nodarbināti pie MUN maksātāja 2017. gada 31. decembrī, minētais ierobežojums ir piemērojams no 2019. gada 1. janvāra.

VID līdz 2018. gada 1. februārim Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) informēs MUN maksātājus par darbiniekiem, kuri 2017. gada 31. decembrī ir nodarbināti arī pie cita MUN maksātāja.

Ja attiecīgie MUN maksātāja darbinieki šādā veidā tiks nodarbināti arī 2019. gadā, tad, aprēķinot mikrouzņēmumu nodokli, 15 % MUN likmei pieskaitīs vēl 2 procentpunktus par katru šādu darbinieku, bet MUN maksātājs, kurš arī 2019. gadā būs nodarbinājis personu, kas ir nodarbināta arī pie cita MUN maksātāja, ar 2020.gadu zaudēs MUN maksātāja statusu.

Vienkāršos patentmaksu iekasēšanu

Patentmaksa ir īpašs iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīms, kurā maksājumi ir fiksēti (nemainās atkarībā no ienākumiem) un sadalīti pa dažādām profesijām (fotogrāfs, masieris, velosipēdu meistars u.c.), kā arī pašvaldību teritorijām.

Salīdzinoši mazais nodoklis tika ieviests ar domu motivēt tos, kuri ir nenodarbināti, taču vēlētos sākt savu nelielo biznesu, ja vien būtu iespējams iztikt bez salīdzinoši apgrūtinoša birokrātiskā procesa.

Šobrīd patentmaksas maksājumi, atkarībā no profesijas un teritorijas iedalījuma, ir no 43 līdz 100 eiro mēnesī, taču, sākot ar 2018. gadu, šī nodokļa iekasēšanas sistēma tiks vienkāršota, piemērojot 50 vai 100 eiro maksājumu vienam kalendāra mēnesim atkarībā no teritoriālā iedalījuma.

Patentmaksu, tāpat kā agrāk, maksās par vienu, trim, sešiem mēnešiem vai arī vienu kalendāra gadu avansā.

Patentmaksa tiek ieskaitīta budžetā šādā sadalījumā:

  • 67% valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
  • 33 % maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā.

Patentmaksas maksātāji ir pakļauti pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai.

Personām ar invaliditāti piemēros samazināto patentmaksu

Būtiski, ka no nākamā gada 1. janvāra 1. un 2. grupas invalīdi varēs maksāt samazināto patentmaksu – 9 eiro pusgadā vai 17 eiro, maksājot par vienu kalendāro gadu.

Papildu informācija par nodokļu reformu meklējiet Finanšu ministrijas un Valsts ieņēm uma dienesta interneta mājas lapās www.fm.gov.lv un www.vid.gov.lv.