Situācija Nr. 1.

Jautājums par pašnodarbinātajiem. Vai pamatlīdzekļu nolietojums pēc nodokļu reformas tiek iekļauts personas izdevumos?

Atbilde:

Jā, arī 2018. gadā pamatlīdzekļu nolietojums tiek iekļauts izdevumos, kas saistīti ar taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākuma gūšanu.

Situācija Nr. 2.
Vēlos noskaidrot, vai situācijā, kad visu 2017. gadu esmu atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā, varu saņemt atmaksu par iemaksām pensiju fondā un izdevumiem par medicīnu?

Atbilde:

Ņemot vērā, ka neesat strādājusi, tātad arī neesat maksājusi IIN, Jūs nevarat iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem. Tomēr varat nodot savus izdevumus apliecinošos dokumentus laulātajam vai ģimenes loceklim, piemēram, mātei, tēvam vai vecvecākiem. Kāds no viņiem tos var pievienot savai gada ienākumu deklarācijai un saņemt atmaksu.

Situācija Nr. 3.
2017. gadā mans vīrs daudz slimoja, bet septembrī nomira. Vai es varu sniegt VID čekus par medicīniskajiem pakalpojumiem un saņemt pārmaksāto?

Atbilde:

Ja Jūs gada laikā saņēmāt ienākumus, no kuriem tika ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, iesniedzot savu gada ienākumu deklarāciju, Jums ir tiesības iekļaut attaisnotajos izdevumos čekus par mirušā vīra ārstniecību un saņemt pārmaksāto nodokli.

Situācija Nr. 4
Vai es varu iesniegt čekus par medicīniskajiem pakalpojumiem, par kuriem es maksāju no savas pensijas, bet kuri attiecās uz dēlu, kas nestrādāja?

Atbilde:

Jā, Jūs tā varat darīt, ja no pensijas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Situācija Nr. 5
Pagājušo gadu es maksāju patentmaksu (ne visu gadu, pāris mēnešus), kā arī veicu nelielas iemaksas 3. pensiju līmenī. Banka atsūtija ziņu, ka varu atgūt kaut kādu summu. Vai man kā tikai patentmaksas maksātājai ir tāda iespēja?

Atbilde:

Attaisnotos izdevumus par iemaksām privātajos pensiju fondos nepiemēro saimnieciskās darbības ienākumiem, par kuriem maksāta patentmaksa. Līdz ar to Jums nav iespējas atgūt summu kā patentmaksātājam.