"Gods kalpot mūsu Latvijai" izsaka cerību, ka jaunajam domes sasaukumam jūrmalniekiem sasāpējošo jautājumu risināšana būs viens no pirmajiem darbiem. "Mēs ceram, ka jaunā dome pret iedzīvotāju viedokli izturēsies daudz atbildīgāk nekā pašreizējā. Jūrmalā joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu, kas regulāri nonāk mūsu redzeslokā," uzsver partijas "Gods kalpot mūsu Latvijai" Jūrmalas nodaļas vadītājs Jānis Sokolovs.

Jūrmalas Ģimeņu atbalsta biedrības vadītāja un partijas deputātu kandidāte Evita Ostrovska skaidro, ka pašvaldībām likumā ir noteikts pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās mantu, kā arī izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus.

Tieši ar šo jautājumu saistītu problēmu risināšanai domē iesniegti iedzīvotāju paraksti. Iedzīvotāju pārstāve skaidro, ka Majoru muiža ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas vairāku gadu garumā netiek uzturēts pienācīgā kārtībā, bet solījumi par tās rekonstrukciju un atjaunošanas darbiem netiek pildīti. Tāpēc partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" kopā ar jūrmalniekiem lūdz nekavējoties uzsākt nepieciešamos pasākumus muižas saglabāšanai un rekonstrukcijai. Par šo iniciatīvu savākti vairāk nekā 350 paraksti.

Vēl divi iesniegumi paredzēti Jūrmalas domes nelikumību novēršanai un saistās ar saimnieciski neizdevīgu līgumu un iepirkumu organizēšanu. "Iedzīvotāji bieži domā, ka pašvaldības iepirkumi uz viņiem neattiecas, bet pašvaldība apmaksā pakalpojumus no katra iedzīvotāja maciņa. Tāpēc mums visiem ir jāstrādā, lai novērstu domē valdošo korupciju un vienaldzību," aicina Igors Dreija, iniciatīvu autors.

Statistika rāda, ka 2016. gadā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju nav apmeklējuši veselības aprūpes speciālistu pat tad, ja tas ir bijis nepieciešams. Iedzīvotāju nedošanās pie ārsta ir saistīta ar līdzekļu trūkumu. Partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" uzskata, ka pašreizējās domes piedāvātie 50 eiro pensionāru veselības aprūpei nav pietiekami, tāpēc domē iesniegts aicinājums pensionāru medikamentu iegādei un ārsta apmeklējumam kompensēt 130 eiro katru gadu.

Partijas Jūrmalas nodaļas vadītājs Jānis Sokolovs, kurš kandidē uz mēra amatu jaunajā domē, uzsver, ka gadu pētītas pilsētas priekšrocības un trūkumi. "Jūrmalai ir liels attīstības potenciāls, taču pašreizējā situācijā tas netiek izmantots. Mums ir jāatjauno pilsēta kā kūrorta pērle."

Partijas pārstāvji uzskata, ka Jūrmalas nākotnes attīstība slēpjas tā saucamās gudrās pilsētas principu ieviešanā. Viņi kopš pagājušā gada vidus attīstījuši gudrās pilsētas konceptu, kas paredz Jūrmalas pārvaldē ieviest modernās tehnoloģijas, ar tām mazinot birokrātijas slogu uzņēmējiem, attīstot transporta sistēmu un veidojot vienu klientu apkalpošanas centru visiem vietējiem iedzīvotājiem.