Ušakovs 15. martā paziņoja, ka vienu no RD oficiālajām "Facebook" lapām nodos uzturēšanai sev un citām vārdos nenosauktām privātpersonām. Līdz šim pašvaldības sociālo tīklu konts, kuram šobrīd ir vairāk nekā 20 000 sekotāju, tika uzturēts par Rīgas pašvaldības līdzekļiem, norāda partijas "Latvijas attīstībai" pārstāvji.

"Rādās, ka daļu no ieguldītajiem 700 tūkstošiem eiro, kas 2016. gadā tika papildu piešķirti komunikācijas aktivitātēm un satura veidošanai avīzēs, portālos un sociālajos tīklos, Ušakovs par baltu velti nodod lietošanā sev un mums nezināmām personām," skaidro partijas "Latvijas attīstībai" vadītājs Pūce.

"Ņemot vērā, ka atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, kas aizliedz nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā privātpersonām, Rīgas mēra darbība iespējams vērtējama kā likumpārkāpums un ir krimināli sodāma," saka Pūce.

"To var dēvēt par pašvaldības intelektuālā īpašuma zādzību. Šāda rīcība, kad pašvaldībai piederošs resurss bez darījuma nodots lietošanā privātpersonām, iespējams ir vērtējama kā krimināli sodāma, tāpēc vērsāmies Valsts policijā ar lūgumu šo situāciju izskatīt," norāda Pūce.

Tāpat jāatzīmē, ka atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 26. pantam, kas nosaka, ja pašvaldība ir piešķīrusi telpas vai citu savu īpašumu vai tās valdījumā nodotu mantu priekšvēlēšanu aģitācijai kādam aģitācijas veicējam, tai ir pienākums dot iespēju izmantot šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citiem aģitācijas veicējiem, kuri to vēlas.

"Ir pamats bažām, ka šāds pašvaldībai piederošs resurss, kas bez darījuma nodots lietošanā privātpersonām, ir nozīmīgs instruments priekšvēlēšanu aģitācijā gaidāmajās 2017. gada pašvaldību vēlēšanās. Mēs uzskatām, ka visiem priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem atbilstoši likumam ir jādod vienādas iespējas izmantot pašvaldības resursus. Tāpēc aicinām KNAB veikt nepieciešamās darbības, lai dotu iespēju privātpersonu pārvaldībā nonākušo Rīgas pašvaldības oficiālo "Facebook" lapu izmantot arī citiem priekšvēlēšanu aģitācijas veicējiem," norāda partijas "Latvijas attīstībai" vadītājs.