Tāpat Ķirsis lūdzis KNAB vērtēt, vai šāda pašvaldības sociālo tīklu konta bezatlīdzības pārņemšana nav uzskatāma par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu un neliecina par koruptīvām darbībām Rīgas domē.

"Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā ir skaidri noteikts administratīvo resursu izmantošanas aizliegums priekšvēlēšanu aģitācijā. Taču Ušakova rīcība rada bažas par tās likumību un liek secināt, ka Facebook lapa, kas izveidota, uzturēta un reklamēta par pašvaldības līdzekļiem, tādējādi savācot vairākus desmitus tūkstošus sekotāju, turpmāk tiks izmantota kā potenciālā Rīgas domes deputāta kandidāta Nila Ušakova reklāmas lapa saziņai ar vēlētājiem", iesniegumā KNAB norāda Ķirsis.

Tāpat Ķirsis vērš uzmanību, ka minētā lapa, kas radīta, uzturēta un reklamēta, izmantojot pašvaldības līdzekļus un ieguvusi ievērojamu sekotāju skaitu un atpazīstamību, ir nozīmīgs publiskās komunikācijas rīks ar neapšaubāmu finansiālu vērtību. "Aptaujājot reklāmas nozares profesionāļus, gūstams apstiprinājums tam, ka "Facebook" lapa varētu tikt novērtēta aptuveni desmit līdz divdesmit tūkstošu eiro vērtībā", uzsver Ķirsis, atgādinot, ka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, ka publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantai jātiek izmantotai likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, kā arī paredz pienākumu novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu.

Ušakovs ir publiski paziņojis, ka, stājoties spēkā Valsts valodas centra piemērotajam sodam domes priekšsēdētājam par pašvaldības īstenoto saziņu sociālajos tīklos krievu valodā, Ušakovs "Facebook" lapu pārņems savā personīgajā pārziņā, turpinot "izvietot visu nepieciešamo informāciju, kā arī atbildēt uz rīdzinieku jautājumiem tajās valodās, kurās būs rīdziniekiem ērtāk komunicēt, tajā skaitā krieviski".