Savā programmā LRA Ādažu nodaļa ir izvirzījusi četrus sasniedzamus mērķus nākamajiem četriem gadiem -

1) piedāvāt saviem iedzīvotājiem kvalitatīvākos pašvaldības pakalpojumus, izglītības un atpūtas iespējas Latvijā;

2) nodrošināt sakārtotu vidi un infrastruktūru;

3) piedāvāt atvērtas pārvaldības modeli, kur iedzīvotāji un uzņēmēji iesaistās novada dzīvē un attīstībā;

4) sniegt atbalstu katram Ādažu ciemam, ņemot vērā katra unikalitāti, vērtības un vajadzības.

Izstrādājot programmu, tajā iekļauti reāli paveicami darbi, samērojot iedzīvotāju vajadzības ar pašvaldības iespējām, rūpīgi izvērtējot prioritātes un novada attīstības perspektīvu. Tādēļ tuvākajos gados Ādažos paredzēto lielo projektu realizācija lielā mērā jau ir ieplānota un uzsākta. Viens no lielākajiem un ādažniekiem būtiskākajiem objektiem - Ādažu centra pārbūve jau ir uzsākta, un tā notiek pēc labākajiem un modernākajiem pilsētplānošanas paraugiem Eiropā, lai drīzumā kļūtu par pievilcīgu vietu ādažniekiem un viesiem. Tiks pārbūvēta Gaujas iela un izbūvēts Attekas ielas turpinājums.Tomēr visnozīmīgākie ieguldījumi tiks veltīti ādažnieku jaunākajām paaudzēm - taps jauna sākumskola 800 bērniem un tiks modernizēta Ādažu vidusskola.Vidusskolā jau šobrīd mācās vairāk kā 1300 bērni, tai skaitā no blakusnovadiem, tādēļ skolas paplašināšana ir ļoti aktuāla un prasa lielus resursus. Strauji aug un attīstās arī novada ciemi, tādēļ arī tajos nepieciešami droši un apgaismoti gājēju un veloceliņi, kā arī jāsavieno lielākie novada ciemi ar centru un jāpalielina vietējo pasažieru pārvadājumu reisu skaits.

"Mūsu attīstības vīzijā Ādaži ir vieta, kurā pilsētas līmeņa infrastruktūra mijas ar ainaviskiem dabaskatiem un atpūtas vietām, izcili piemērota ģimenēm.Vieta, kur iedzīvotāji saņem garantētu sociālo atbalstu, ar daudzveidīgam sporta un kultūras tradīcijām un izglītošanās iespējām.Ādaži aug.Un šobrīd aug arī budžeta ieņēmumi, tomēr vajadzības aug vēl straujāk. Pašreizējai un nākamajām domēm ar šiem izaicinājumiem ir jātiek galā un jāizveido sabalansēta attīstība novadā. Un mēs to izdarīsim," pārliecināts ir Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs. "Pēc veiksmīgi pabeigta stabilizācijas procesa Ādaži ir viena no pašvaldībām ( tādas ir tikai 15) , kura nevis saņem dotācijas, bet gan veic vairāk kā 1,6 miljonu eiro gadā lielas iemaksas izlīdzināšanas fondā, kas aiziet citu novadu atbalstam. Vienlaikus Ādaži spējuši uzsākt arī lielu objektu izbūves un pārbūves, kuras ir vitāli svarīgas novadam.

Jau tagad Ādažiem ir ar ko lepoties – pozitīva demogrāfiskā situācija ar pastāvīgi augošu iedzīvotāju skaitu, zems bezdarba līmenis, attīstīti sociālā dienesta pakalpojumi, augsta iedzīvotāju dalība sporta un kultūras pasākumos. Augusi arī uzņēmēju aktivitāte - pašvaldībai izveidojusies laba sadarbība ar jaundibināto Ādažu uzņēmēju biedrību. Ar prieku atbalstām arī dažādas iedzīvotāju iniciatīvas, kuras ir interesantas un tiek atzinīgi vērtētas iedzīvotāju vidū."

Juris Krūze, LRA Ādažu nodaļas vadītājs:

"Novada domes vadošās koalīcijas pienākums ir zināt iedzīvotāju vajadzības un tās nodrošināt - tā ir atbildība ilgtermiņā. Mūsu partijas nodaļai ir pieredze un nepieciešamās kompetences, vadot pašvaldības darbu, jo Reģionu Alianses saraksts vienmēr ieguvis vislielāko iedzīvotāju atbalstu, un mēs augstu vērtējam iedzīvotāju lojalitāti un sniegto uzticēšanās mandātu. Šī atbildība un pieredze liek mums rūpīgi izsvērt visus darbus, visas izvēles - tādējādi ilgtspējīga pieeja it visā kļuvusi jau par domāšanas veidu, kad netiek pieņemti sasteigti, neapdomīgi un haotiski lēmumi.
Atskatoties uz aizvadītajiem 4 gadiem, esmu gandarīts - lai arī tas nebija viegls, tomēr ļoti vērtīgs un ražīgs periods tieši paveikto darbu ziņā, jo praktiski visa iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu programma ir realizēta.

Mēs Ādažu nodaļā šobrīd pavisam esam 117 biedri, aptuveni 40% ir "jaunie" jeb jaunpienācēji. Patīkami dzirdēt no jaunpienākušajiem biedriem, ka viņi paši vēlas iesaistīties sava novada veidošanā, ka palikt pie mums izvēlas tādēļ, ka redz perspektīvu un reālas iespējas pašiem ietekmēt un uzlabot dzīves kvalitāti novadā Tie, kuriem bijusi iespēja salīdzināt, esot uzaicinātiem darboties citās partijās - viņi nešaubās par savu izvēli.

Mēs esam gatavi turpināt darbu ādažnieku labā un kopā ar ādažniekiem - mums ir mērķi un jaunas idejas, pietiekama jauda un zināšanas, kā realizēt ieceres."

LRA Ādažu nodaļas deputātu kandidāti pašvaldību vēlēšanām 2017.gadā:

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Liāna Pumpure, Ādažu novada domes deputāts Valērijs Bulāns, Ādažu novada domes sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, Ādažu novada domes saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, Ādažu Brīvā Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone, Ādažu slimnīcas ārsts- ķirurgs, galvenais ārsts Pēteris Pultraks, Ādažu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Balzāns, "Zemitānu" projektu vadītājs Normunds Breidaks, "Ādažu Ūdens" tehniskais direktors Jānis Neilands, "Tormanis un Partneri" valdes priekšsēdētājs Edgars Verners, Ādažu novada Iepirkuma komisijas loceklis un Ādažu novada biedrības "Ādažu uzņēmēji" valdes loceklis Halfors Krasts, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora vietniece Kristīne Savicka, "Ādažu Namsaimnieka" valdes loceklis Juris Krūze, "Knifs 4" direktors Uģis Dambis, "LeBORO" valdes locekle Dace Virza, "Forum Auto" korporatīvo klientu menedžeris Edgars Saulītis, "RIPO International" projektu vadītājs Jānis Beķers.