Deputāts uzskata, ka šobrīd arvien lielāki nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir vidējās un vecākās paaudzes rīdziniekiem, kuru bērni vairs nav nepilngadīgi un kuriem tādēļ nepienākas nodaļa atlaides.

"Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ir pareizais veids, kā atbalstīt galvaspilsētas pamatiedzīvotājus, lai viņiem nebūtu jāpamet savas vēsturiskās dzīvesvietas, nespējot samaksāt arvien pieaugošos maksājumus, bet Tieslietu ministrijai kopā ar Valsts zemes dienestu jānodrošina zemes kadastrālās vērtības iesaldēšana", uzsver Josts.

2015. gada jūnijā RD valdošā koalīcija paaugstināja Rīgā deklarētājiem iedzīvotājiem nekustamā īpašuma nodokli par zemi no 1% līdz 1,5%, kas bija pieaugums par 50% un kuru galvaspilsētas pamatiedzīvotājiem ir arvien grūtāk samaksāt.