Ja tiktu pieņemts šī brīža saistošo noteikumu projekts, ēka, kurā ir deviņi vai mazāk dzīvokļi nevarētu saņemt 50% pašvaldības līdzfinansējumu māju renovācijai.

Nils Josts ir iesniedzis labojumus grozījumos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībā. Deputāta iesniegtie labojumi paredz, ka saistošajos noteikumos minētās nodokļa atlaides attiektos uz daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz divi dzīvokļi, nevis vismaz desmit kā to paredz sākotnējais grozījumu projekts.

Deputāts uzskata, ka nedrīkst diskriminēt nelielo daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, jo, iedzīvotāji ēkās, kurās ir deviņi vai mazāk dzīvokļi nevarētu saņemt paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā. Grozījumi paredz, ka atlaide divus gadus pienāktos tām daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi ir privatizēti. To mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti, pieņemot kopīgus lēmumus par ēkas pārvaldīšanas kārtību, uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā arī remontdarbiem.

Olafs Pulks ir iesniedzis priekšlikumu palielināt atvieglojumus par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi līdz 5000 m2 un palielināt maksimāli iespējamo pabalstu apjomu ģimenēm ar bērniem līdz 2000 eiro gadā.

Deputāts uzskata, ka "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" piedāvātais atvieglojumu palielinājums, attiecīgi 2000 kvadrātmetri un 1000 eiro ir nepietiekams, lai atvieglotu rīdziniekiem šī brīža nekustamā īpašuma nodokļa slogu.

Deputāts Valdis Gavars ir iesniedzis priekšlikumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam, kurā dzimta dzīvo jau vismaz trešajā paaudzē 90% apmērā un priekšlikumu noteikt 70% nodokļa atlaidi vienīgajam īpašumam, kurā dzīvo īpašnieks.

Gavars uzskata, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide dzimtas īpašumam pasargātu iedzīvotājus no savu dzimtas māju pamešanas, lai pārceltos uz lētāku apkaimi, augoša nekustamā īpašuma nodokļa dēļ. Deputāts iesniedzis arī vairākus citus priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu.